HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

The therapeutic power of gardens

Search Posts

Most Popular Posts

Share:

The ancients already observed the positive impact of communing with nature on human health. Hippocrates used to say that “nature is a cure for every disease.” The main assumption of hortiotherapy is the use of work in the garden for the rehabilitation of disabled people, personality therapy, including rehabilitation. Caring for plants gives a sense of security and control over the tasks entrusted to them, increases self-esteem, improves self-esteem, reduces nervous tension and distracts from bad thoughts. Both physical and mental health has been proven to improve through horti therapy. In terms of physical activity, motor skills improve, and sick people have the opportunity to spend more time outdoors. Emotional health is built up by relieving stress, and negative emotions are released through contact with plants. The body calms down, which may result in a reduction in drug intake.

In the intellectual field, the vocabulary is increased by the necessity to remember new names. When performing activities together, social ties are strengthened, and the feeling of belonging to a given community increases. Horti Therapy is applicable not only to sick people, but also to healthy people. By calming the nerves, the immunity of the human body is strengthened. A garden should be a friendly place for everyone, also for the elderly and children. A garden can and should smell beautiful, which has a soothing effect on the state of mind.

Another advantage is the water. Ponds, slow-flowing, rushing water have a significant effect on shattered nerves. Performing even a small job gives a lot of satisfaction. Over time, awakening gardening passions may turn into an interest in the surrounding nature and greater care for it. Contact with nature stimulates, provokes people to leave the house more often, develops personality and arouses curiosity. Working in the garden brings many benefits, regardless of age. After working in the garden, instead of fatigue, we feel relaxed and satisfied. Just being in the garden has many positive effects.

Już starożytni zaobserwowali pozytywny wpływ obcowania z naturą na zdrowie człowieka. Hipokrates zwykł mawiać, że „przyroda jest lekarstwem na każdą chorobę”. Głównym założeniem hortioterapii jest wykorzystanie pracy w ogrodzie do rehabilitacji osób niepełnosprawnych, terapii osobowości, w tym rehabilitacji. Opieka nad roślinami daje poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad powierzonymi im zadaniami, podnosi samoocenę, poprawia samoocenę, zmniejsza napięcie nerwowe i odwraca uwagę od złych myśli. Udowodniono, że zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne poprawia się dzięki terapii horti. W zakresie aktywności fizycznej poprawiają się zdolności motoryczne, a chorzy mają możliwość spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu. Zdrowie emocjonalne buduje się poprzez łagodzenie stresu, a negatywne emocje uwalnia się poprzez kontakt z roślinami. Organizm się uspokaja, co może skutkować ograniczeniem przyjmowania leków.

Na polu intelektualnym słownictwo powiększa się o konieczność zapamiętywania nowych nazwisk. Wspólne wykonywanie czynności wzmacnia więzi społeczne i zwiększa poczucie przynależności do danej społeczności. Terapia Horti ma zastosowanie nie tylko do osób chorych, ale także do osób zdrowych. Uspokajając nerwy, wzmacnia się odporność organizmu człowieka. Ogród powinien być miejscem przyjaznym dla wszystkich, także dla osób starszych i dzieci. Ogród może i powinien pięknie pachnieć, co wpływa kojąco na stan umysłu.

Kolejną zaletą jest woda. Stawy, wolno płynąca, rwąca woda mają znaczący wpływ na zszargane nerwy. Wykonywanie nawet niewielkiej pracy daje dużą satysfakcję. Z czasem rozbudzone ogrodnicze pasje mogą przerodzić się w zainteresowanie otaczającą naturą i większą o nią troskę. Kontakt z naturą pobudza, prowokuje do częstszego wychodzenia z domu, rozwija osobowość i wzbudza ciekawość. Praca w ogrodzie przynosi wiele korzyści, niezależnie od wieku. Po pracy w ogrodzie zamiast zmęczenia czujemy się zrelaksowani i usatysfakcjonowani. Samo przebywanie w ogrodzie ma wiele pozytywnych skutków.

Related Posts

Albinism in the World of Botany.

Content   Treść   The Mystery of Plant Leukemia. I found something that combines plant biology with human medicine – plant albinism, also known as

Home cultivation of tomatoes.

Content   Treść   Growing tomatoes at home By growing tomatoes in our own garden, we have access to healthy vegetables at our fingertips. Ropes