HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Sugar

Search Posts

Most Popular Posts

Share:

Physical inactivity is one of the most common causes in children, but also nutritional mistakes such as:

  • no breakfast,
  • too little consumption of fruit and vegetables,
  • too large portions
  • high-energy snacks,
  • excessive amount of sugar


Unfortunately, children eat large amounts of sugar and it is not about natural carbohydrates in fruit, vegetables or grain products, but about sweeteners added to food: glucose-fructose syrup, corn or barley malt. These additives can be found in almost all products that children like. The WHO recommends a maximum sugar intake of 10 teaspoons per day. Children consume two or three times as much. Unfortunately, children drink more and more energy with empty calories.

From an early age, it is necessary to develop correct habits in our children. We are the first to discover the sweet taste and it has a very strong effect on the pleasure center in our brain. If we get our children used to eating large amounts of sugar, their brains will crave more and more of it. It is a big mistake to give children sparkling water and a variety of flavored drinks. You also have to be careful with juices, because nice packaging and catchy names can lull our vigilance. It very often happens that under a beautiful packaging, a catchy name conceals a drink that has a small amount of natural juice, while a huge amount of sugar.

Sweet cupcakes, candy cakes and other types of sweets are also sources of sugar.

If you have plants at home, dear parents, why don’t you water them with sparkling water, flavored drinks? Do you know why you don’t do this? Because your plants will die soon. So why do you condemn your children to slow death?

Brak aktywności fizycznej to jedna z najczęstszych przyczyn u dzieci, ale także błędy żywieniowe, takie jak:

  • bez śniadania,
  • zbyt małe spożycie owoców i warzyw,
  • za duże porcje
  • przekąski wysokoenergetyczne,
  • nadmierna ilość cukru


Niestety dzieci jedzą duże ilości cukru i nie chodzi tu o naturalne węglowodany w owocach, warzywach czy produktach zbożowych, ale o słodziki dodawane do żywności: syrop glukozowo-fruktozowy, słód kukurydziany czy jęczmienny. Te dodatki można znaleźć w prawie wszystkich produktach, które lubią dzieci. WHO zaleca maksymalne spożycie cukru w wysokości 10 łyżeczek dziennie. Dzieci spożywają dwa lub trzy razy więcej. Niestety dzieci piją coraz więcej energii przy pustych kaloriach.

Od najmłodszych lat konieczne jest wyrobienie u naszych dzieci prawidłowych nawyków. Jako pierwsi odkryliśmy słodki smak i ma on bardzo silny wpływ na ośrodek przyjemności w naszym mózgu. Jeśli przyzwyczaimy nasze dzieci do jedzenia dużych ilości cukru, ich mózgi będą go coraz bardziej pragnąć. Dużym błędem jest podawanie dzieciom wody gazowanej i różnorodnych napojów smakowych. Z sokami trzeba też uważać, bo ładne opakowanie i chwytliwe nazwy potrafią uśpić naszą czujność. Bardzo często zdarza się, że pod pięknym opakowaniem pod chwytliwą nazwą kryje się napój, który ma niewielką ilość naturalnego soku, a ogromną ilość cukru.

Słodkie babeczki, torty cukierkowe i inne rodzaje słodyczy są również źródłem cukru.

Jeśli macie w domu rośliny, drodzy rodzice, dlaczego nie podlewacie ich wodą gazowaną, napojami smakowymi? Czy wiesz, dlaczego tego nie robisz? Ponieważ twoje rośliny wkrótce umrą. Dlaczego więc skazujesz swoje dzieci na powolną śmierć?

Related Posts

Albinism in the World of Botany.

Content   Treść   The Mystery of Plant Leukemia. I found something that combines plant biology with human medicine – plant albinism, also known as

Home cultivation of tomatoes.

Content   Treść   Growing tomatoes at home By growing tomatoes in our own garden, we have access to healthy vegetables at our fingertips. Ropes