HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Fashion for Magnolias

Search Posts

Most Popular Posts

Share:

Magnolias
Magnolias are plants with exceptionally beautiful flowers. We all know them and we are happy to plant them in our gardens. Proper care of magnolias is the key to their abundant flowering. Learn the rules of growing this interesting plant and ensure it has a suitable place in your garden. Here’s all about fertilizing, watering, and pruning magnolia. Thanks to these rules, your magnolias will grow healthy and bloom beautifully!

Magnolia’s growing position:
Magnolias require a secluded and sheltered position. Preferably sunny or semi-shaded, with a south-west exposure, as not all magnolia species can tolerate cold winters. Young plants that require protection for the winter are more sensitive.
The root system of magnolia is shallow, the roots are sparse, thick and fleshy. Therefore, when caring for magnolia, the soil around the plants should not be dug, but it is advisable to mulch it.

The soil for the cultivation of magnolia should be fertile and always sufficiently moist, sandy loam, humus and warm, slightly acidic (pH 5-6). Garden peat, compost or manure should be added to weak and poorly fertile soils, and if the pH is too high, acidifying fertilizers help. Especially in the case of intermediate magnolia on calcareous soils, the leaves quickly turn yellow and show signs of chlorosis.

Fertilizing magnolia:
Fertilizing magnolia is a very important procedure in its cultivation. We carry out them from spring to July, and during the formation of flower buds that appear in autumn. Since October, we have been using autumn fertilizers with a reduced nitrogen content. Magnolias require slightly acidic soil, react badly to lime fertilizers. However, they can be fertilized with universal fertilizers or fertilizers for acidophilic plants.

Watering magnolia;
Magnolias are drought-sensitive plants, requiring fertile, fresh and sufficiently moist soil. During longer rainless periods, magnolias need to be watered abundantly. The soil must not be allowed to dry out during the entire growing season. Soil mulching, which will keep the necessary moisture around the root system, can help.
Why does magnolia not bloom? – 3 good reasons!

Magnolia is a shrub that is highly valued for its beautiful flowers that appear in the spring. In some varieties of magnolia, the flowers appear in March, before the leaves develop. Then the magnolia is one of the first spring garden decorations. Sometimes, however, magnolia does not bloom. There may be several reasons for this problem. See why magnolia is not blooming and what to do about it. 

Cutting magnolia:
Magnolias do not require regular pruning to maintain proper growth and shape. Popped shoots should be cut in half, just above the level of a healthy bud or above a properly developed branch. We cut magnolia when the shoots have been damaged by the wind. The wood of these plants is extremely fragile and, unfortunately, is often damaged.

Magnolia is best pruned in May when it is fully leafy and will not exude any juices. We do not cut magnolia in early spring!
With age, magnolias show weaker shoot tip growth and grow extremely slowly. Multi-conductor plants can be rejuvenated by cutting 1/4 to 1/3 of the old shoots 60-100 cm above ground level.

http://www.margaretmayar.com/shop/magnolia-fertilizer-agrecol-1-2-kg/

Magnolia
Magnolie to rośliny o wyjątkowo pięknych kwiatach. Wszyscy je znamy i chętnie sadzimy je w naszych ogrodach. Właściwa pielęgnacja magnolii jest kluczem do ich obfitego kwitnienia. Poznaj zasady uprawy tej interesującej rośliny i zadbaj o odpowiednie miejsce w Twoim ogrodzie. Oto wszystko o nawożeniu, podlewaniu i przycinaniu magnolii. Dzięki tym zasadom Twoje magnolie będą zdrowo rosnąć i pięknie kwitnąć!

Rosnąca pozycja Magnolii:
Magnolie wymagają odosobnionej i osłoniętej pozycji. Najlepiej słoneczne lub półcieniste, z ekspozycją południowo-zachodnią, ponieważ nie wszystkie gatunki magnolii tolerują mroźne zimy. Bardziej wrażliwe są młode rośliny, które wymagają ochrony na zimę. System korzeniowy magnolii jest płytki, korzenie rzadkie, grube i mięsiste. Dlatego przy pielęgnacji magnolii nie należy kopać gleby wokół roślin, ale wskazane jest jej mulczowanie.

Gleba pod uprawę magnolii powinna być żyzna i zawsze dostatecznie wilgotna, piaszczysto gliniasta, próchnicza i ciepła, lekko kwaśna (pH 5-6). Torf ogrodniczy, kompost lub obornik należy dodawać do słabych i słabo żyznych gleb, a przy zbyt wysokim pH pomagają nawozy zakwaszające. Szczególnie w przypadku magnolii pośredniej na glebach wapiennych liście szybko żółkną i wykazują oznaki chlorozy.

Nawożenie Magnolii:
Bardzo ważnym zabiegiem w jej uprawie jest nawożenie magnolii. Wykonujemy je od wiosny do lipca oraz podczas formowania pąków kwiatowych pojawiających się jesienią. Od października stosujemy jesienne nawozy o obniżonej zawartości azotu. Magnolie wymagają gleby lekko kwaśnej, źle reagują na nawozy wapniowe. Można je jednak nawozić nawozami uniwersalnymi lub nawozami dla roślin kwasolubnych.

Podlewanie magnolii;
Magnolie to rośliny wrażliwe na suszę, wymagające żyznej, świeżej i wystarczająco wilgotnej gleby. Podczas dłuższych okresów bezdeszczowych magnolie należy obficie podlewać. Gleba nie może wysychać przez cały sezon wegetacyjny. Pomocne może być mulczowanie gleby, które utrzyma niezbędną wilgoć wokół systemu korzeniowego. Dlaczego magnolia nie kwitnie? – 3 dobre powody!

Magnolia to krzew ceniony za piękne kwiaty pojawiające się na wiosnę. U niektórych odmian magnolii kwiaty pojawiają się w marcu, zanim rozwiną się liście. Wtedy magnolia jest jedną z pierwszych wiosennych dekoracji ogrodowych. Czasami jednak magnolia nie kwitnie. Przyczyn tego problemu może być kilka. Zobacz, dlaczego magnolia nie kwitnie i co z tym zrobić. Więcej…

Cięcie magnolii:
Magnolie nie wymagają regularnego przycinania, aby zachować prawidłowy wzrost i kształt. Ustrzelone pędy należy przeciąć na pół, tuż nad poziomem zdrowego pąka lub nad odpowiednio rozwiniętą gałązką. Ścinamy magnolię, gdy pędy zostały uszkodzone przez wiatr. Drewno tych roślin jest niezwykle kruche i niestety często ulega zniszczeniu.

Magnolia najlepiej przycinać w maju, kiedy jest w pełni ulistniona i nie wydziela soków. Nie ścinamy magnolii wczesną wiosną! Z wiekiem magnolie wykazują słabszy wzrost wierzchołków pędów i rosną niezwykle wolno. Rośliny wieloprzewodowe można odmłodzić, wycinając 1/4 do 1/3 starych pędów 60-100 cm nad poziomem gruntu.

http://www.margaretmayar.com/shop/magnolia-fertilizer-agrecol-1-2-kg/

Related Posts

Albinism in the World of Botany.

Content   Treść   The Mystery of Plant Leukemia. I found something that combines plant biology with human medicine – plant albinism, also known as

Home cultivation of tomatoes.

Content   Treść   Growing tomatoes at home By growing tomatoes in our own garden, we have access to healthy vegetables at our fingertips. Ropes