HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Colourful winter garden

Search Posts

Most Popular Posts

Share:

Winter gardens
Winter gardens don’t have to be sad or boring. When planning or reorganizing it, you can predict what it should look like in winter and choose the right plants. Since all the leaves are actually green in spring and summer, in autumn they do not turn into intense red or yellow or interesting brown. There are many evergreen plants, ones that do not lose their leaves in winter, such as Laurel, Acuba, Boxwood. A silver fir can be selected for the composition, the color and conical shape of which give it splendor. There are also many golden conifers that will blend in beautifully with the garden scenery. The red-leaf hornbeam is also an interesting plant. Its leaves turn maroon in autumn and brown in winter. An interesting fact is that the leaves do not fall like others. They stick to spring, giving a decorative effect and a shelter for birds. If you like to walk in the garden in winter, the hornbeam will make your walk pleasant with a gentle rustle of its leaves in the wind.

There are many species of ornamental and pampas grasses whose withered leaves and ears are a beautiful sight and give a visual space. They are also the shelter for birds and small animals during cold weather. Remember that Pampas grasses are quite sensitive, so we protect the place where the grass grows from the ground with a clump of leaves, bark, peat or spruce branches. It is enough to make some cover in the lower part of the plant and the upper one would beautifully display its leaves.

The most common solution for warming the view of the garden in winter is to select plants that bear fruit in winter. e.g. Cotoneaster , Elaeagnaceae ,Mahonia, Celastrus orbiculatus and many others. Yellow, red and orange balls are visible from a distance. These plants and shrubs fulfill a double role. They are food for birds and they can hide between twigs from frost. If you manage to keep more of these shrubs, be sure that in spring you will have regular visitors who will always collect worms from your plants.

Some plants are decorative with bark. They have beautiful and colorful shoots that illuminate the winter garden. Among them is dogwood with colorful shoots: yellow, orange or orange (depending on the variety). In warmer gardens, you can plant a spotted Platanus × acerifolia . By the pond or next to the gazebo, the Manchurian Willow with fancifully twisted shoots will find a place for itself, just like the Common Hazel. What is ordinary is also beautiful. Birch trees look great and dignified in winter scenery.

Can the garden bloom in winter? Of course! It is enough to plant Hydrangeas, Spiraea , Achillea, Echinacea. Their withered inflorescences come in different colors and give innovative shapes in the garden, giving the impression that something is still blooming there.

When designing a garden, it is also worth taking care of the architecture. Garden architecture also means proper cutting of plants, giving them shapes and enlarging the space. Architecture also means: Pergolas, benches, gazebos, rockeries, boulders, fountains … all this gives additional opportunities to enjoy the view of the winter garden. Such elements of architecture can be a suitable support for additional lighting, and the light is another decorative element that will enliven the space in a fairy-tale winter scenery.

As it turns out, a garden in winter does not have to be boring. It is enough to plan it well.

Ogród w zimie
Ogrody zimowe nie muszą być smutne ani nudne. Planując lub reorganizując można przewidzieć, jak ma wyglądać zimą i dobrać odpowiednie rośliny. Ponieważ wiosną i latem wszystkie liście są rzeczywiście zielone, jesienią nie przebarwiają się na intensywnie czerwień, żółć czy ciekawy brąz. Istnieje wiele roślin wiecznie zielonych, które zimą nie tracą liści, np. wawrzyn, aukuba, bukszpan. Do kompozycji można dobrać jodłę srebrzystą, której kolor i stożkowaty kształt dodają jej blasku. Jest też wiele złotych drzew iglastych, które pięknie komponują się z ogrodową scenerią.

Ciekawą rośliną jest również grab czerwonolistny. Jej liście jesienią stają się bordowe, a zimą brązowe. Ciekawostką jest to, że liście nie opadają jak inne. Przyklejają się do wiosny, dając efekt dekoracyjny i schronienie dla ptaków. Jeśli lubisz spacerować po ogrodzie zimą, grab umili Ci spacer delikatnym szelestem liści na wietrze.

Istnieje wiele gatunków traw ozdobnych i pampasowych, których zwiędłe liście i kłosy stanowią piękny widok i dają wizualną przestrzeń. Stanowią również schronienie dla ptaków i małych zwierząt podczas chłodów. Pamiętajmy, że trawy pampasowe są dość wrażliwe, dlatego miejsce, w którym trawa wyrasta z ziemi, zabezpieczamy kępą liści, korą, gałęziami torfu lub świerkami. Wystarczy trochę osłonić dolną część rośliny, a górna pięknie eksponowałaby liście.

Najczęstszym rozwiązaniem na ocieplenie widoku ogrodu zimą jest dobór roślin owocujących zimą. np. Cotoneaster , Elaeagnaceae , Mahonia, Celastrus orbiculatus i wiele innych. Kulki żółte, czerwone i pomarańczowe są widoczne z daleka. Te rośliny i krzewy spełniają podwójną rolę. Są pokarmem dla ptaków i potrafią chować się między gałązkami przed mrozem. Jeśli uda Ci się utrzymać więcej tych krzewów, upewnij się, że wiosną będziesz miał stałych gości, którzy zawsze będą zbierać robaki z Twoich roślin.

Niektóre rośliny są ozdobne z korą. Mają piękne i kolorowe pędy, które rozświetlają ogród zimowy. Wśród nich jest dereń o kolorowych pędach: żółtym, pomarańczowym lub pomarańczowym (w zależności od odmiany). W cieplejszych ogrodach można posadzić Platana plamistego. Nad stawem lub obok altany znajdzie dla siebie miejsce wierzba mandżurska z fantazyjnie poskręcanymi pędami, podobnie jak leszczyna pospolita. To, co zwyczajne, jest też piękne. Brzozy wspaniale i dostojnie prezentują się w zimowej scenerii.

Czy ogród może kwitnąć zimą? Oczywiście! Wystarczy posadzić Hortensje, Tawuła, Krwawnik, Jeżówka. Ich zwiędłe kwiatostany występują w różnych kolorach i nadają nowatorskie kształty w ogrodzie, sprawiając wrażenie, że coś tam jeszcze kwitnie.

Projektując ogród warto również zadbać o architekturę. Architektura ogrodowa to także odpowiednie przycinanie roślin, nadawanie im kształtów i powiększanie przestrzeni. Architektura to także: pergole, ławeczki, altany, skalniaki, głazy, fontanny… to wszystko daje dodatkowe możliwości cieszenia się widokiem ogrodu zimowego. Takie elementy architektury mogą stanowić odpowiednie wsparcie dla dodatkowego oświetlenia, a światło to kolejny element dekoracyjny, który ożywi przestrzeń w bajkowej zimowej scenerii.

Jak się okazuje ogród zimą wcale nie musi być nudny. Wystarczy dobrze to zaplanować.

Related Posts

Albinism in the World of Botany.

Content   Treść   The Mystery of Plant Leukemia. I found something that combines plant biology with human medicine – plant albinism, also known as

Home cultivation of tomatoes.

Content   Treść   Growing tomatoes at home By growing tomatoes in our own garden, we have access to healthy vegetables at our fingertips. Ropes