HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Christmas

Search Posts

Most Popular Posts

Share:

Christmas is a wonderful time. Not only because of family reunions, christmas spirit, presents and magic in the air. It is wonderful because it wakes creativity in some special way.

It is like all creative thoughts were concentrated towards lightening up christmas spirit within peole around you. For me it is time of sharing bits of my creative nature with friends and family. Therefore my presents are always handmade, prepared by me. I think it makes them more presonal and unique – straight from the heart.

We live in this world of commerce and consumptionism. Its ways spread all across our dayli life and even into period of this special holidays. Maybe it is better to slow down, find creative spirit in yourself and contribute to christmas not only with pcket money but also with heart-made gifts.

Boże Narodzenie to wspaniały czas. Nie tylko ze względu na zjazdy rodzinne, świąteczny nastrój, prezenty i magię w powietrzu. To cudowne, bo w szczególny sposób rozbudza kreatywność.

To tak, jakby wszystkie kreatywne myśli były skoncentrowane na rozpaleniu ducha Bożego Narodzenia w ludziach wokół ciebie. Dla mnie to czas dzielenia się cząstkami mojej twórczej natury z przyjaciółmi i rodziną. Dlatego moje prezenty są zawsze ręcznie przygotowywane przeze mnie. Myślę, że to czyni je bardziej osobistymi i niepowtarzalnymi – prosto z serca.

Żyjemy w świecie handlu i konsumpcjonizmu. Jego drogi rozprzestrzeniły się w naszym codziennym życiu, a nawet w okresie tych szczególnych świąt. Może lepiej zwolnić, odnaleźć w sobie twórczego ducha i wesprzeć Boże Narodzenie nie tylko kieszonkowymi pieniędzmi, ale także prezentami z serca.