Yellow sticky sheet. Insect trap – 5 pcs /NATURA/

£3.50

10 in stock

SKU NATURA-pulapka-lepowa Categories: , , ,

Share with others:

Description

YELLOW STICKY SHEET – INSECT TRAP 5pcs

 

  • for catching and monitoring flying insects
  • yellow attracts insects
  • safe for people and animals indoors
  • without the need to use plant protection products

 

The sticky trap is designed to monitor the number and catch harmful flying insects. The trap is covered on both sides with a sticky substance. The yellow color of the trap attracts plant pests such as earthworms, whiteflies, leaf miners, aphids and other flying insects. Insects stick to the trap, stop feeding and reproducing. Product for use in indoor plants and under covers.

 

How does the sticky trap work?

The sticky trap is a yellow board that is covered with a sticky substance. The specific yellow shade imitates the color of flowers, e.g. rapeseed or dandelion, which attract insects. The surface of the trap on both sides is covered with a sticky substance that catches pests. In this way, without the use of any chemical agents, it is possible to significantly reduce the population of pests in closed rooms, where the use of chemicals is not advisable.

 

Application method

Potted plants and plants under covers:

Grasp a single trap by the non-adhesive surface and carefully remove the protective paper from both sides.

Place the plaque on a stake.

Drive into the substrate so that the adhesive surface does not touch the leaves and soil.

When the trap is full with insects, replace it with a new one.

Earmark 1 trap per 1 pot, and under covers – 1 trap per 2 m².

 

Available packages: 5 pcs

ŻÓŁTA ARKUSZ SAMOPRZYLEPNY – PUŁAPKA NA OWADY 5szt

 

  • do łapania i monitorowania owadów latających
  • żółty przyciąga owady
  • bezpieczny dla ludzi i zwierząt w pomieszczeniach
  • bez konieczności stosowania środków ochrony roślin

 

Pułapka lepowa przeznaczona jest do monitorowania liczebności i łapania szkodliwych owadów latających. Pułapka pokryta jest z obu stron lepką substancją. Żółty kolor pułapki wabi szkodniki roślin takie jak dżdżownice, mączliki, koparki liściowe, mszyce i inne owady latające. Owady przyczepiają się do pułapki, przestają żerować i rozmnażać się. Produkt do stosowania w pomieszczeniach i pod osłonami.

 

Jak działa lepka pułapka?

Lepka pułapka to żółta tablica pokryta lepką substancją. Specyficzny żółty odcień imituje kolor kwiatów np. rzepaku czy mniszka lekarskiego, które wabią owady. Powierzchnia pułapki z obu stron pokryta jest lepką substancją, która łapie szkodniki. W ten sposób, bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych, możliwe jest znaczne ograniczenie populacji szkodników w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie stosowanie środków chemicznych nie jest wskazane.

 

Metoda aplikacji

Rośliny doniczkowe i pod osłonami:

Chwyć pojedynczą pułapkę za nieprzylepną powierzchnię i ostrożnie zdejmij papier ochronny z obu stron.

Umieść tabliczkę na palu.

Wbić w podłoże tak, aby powierzchnia kleju nie stykała się z liśćmi i glebą.

Kiedy pułapka jest pełna owadów, wymień ją na nową.

Przeznaczyć 1 pułapkę na 1 doniczkę, a pod osłonami 1 pułapkę na 2 m².

 

Dostępne opakowania: 5 szt

Additional information

Weight 0.05 kg
Dimensions 1.6 × 9 × 16.5 cm
Produkt.EAN

5902341004608

POJEMNOSC

5szt.

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

20 in stock

Add to basket
SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

6 in stock

Add to basket
COPPER 50WP – 10 G

£3.90

Coming Soon!

Read more