HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Universal autumn fertilizer, For all plants. 1.2KG – AGRECOL

£9.00

83 in stock

SKU AGRECOL-JESIEN-UNIWERS-BEZ-AZOTU-1,2KG Categories: ,

Granular universal autumn fertilizer nourishes all plants, enhancing perennials, trees, veggies, flowers. Start in summer for extended blooms.

Share with others:

Description

AUTUMN UNIVERSAL FERTILIZER WITHOUT NITROGEN

AGRECOL universal autumn fertilizer for all plants is a granular phosphorus-potassium fertilizer, intended for autumn fertilization of all perennial crops, especially those woody for winter: trees, shrubs, shrubs and creepers. Great for veggies, annuals; extends blooms, speeds fruiting.

Due to the high potassium content, fall fertilizers stimulate plants to repeat flowering for a longer time. That is why it is worth feeding them e.g. roses and perennials blooming in autumn. It is worth starting to use autumn fertilizers in summer (even from July, instead of nitrogen fertilizers).

 • the fertilizer does not contain nitrogen
 • for fertilizing all garden plants
 • perfect for supplementing phosphorus or potassium deficiencies
 • efficiency: 1.2 kg for about 50 m2

 

Contents

 • EC fertilizer
 • phosphorus (P2O5) – 13%
 • potassium (K2O) – 27%

 

The high potassium content accelerates the lignification of the shoots, which protects less resistant plant species from freezing. Potassium regulates the processes of water uptake and evaporation in plants, thanks to which plants are more resistant to water shortage in winter. Phosphorus stimulates plants to produce a healthy and well-developed root system, which translates into better resistance to adverse environmental factors.

Key: Universal fall fertilizer lacks nitrogen, avoids excessive growth, cold-sensitive shoots. The balanced composition helps the plants to enter the winter dormancy and increases the winter hardiness and frost resistance of plants.

Application method

The fertilizer can be used from mid-July in order to better prepare plants for winter dormancy. However, the best time to start fertilizing with fall fertilizer is August. Then the plants will have time to make optimal use of the nutrients supplied before the onset of winter.

In recent years, we have observed changes in our climate that significantly extend the summer-autumn period, leading to a prolonged vegetation period for plants. Therefore, fertilization with autumn fertilizer can be repeated after 2 months.

One should only remember not to delay fertilization until frost, because plants are unable to absorb nutrients from the frozen ground. Fall fertilizer for conifers can also be used in spring, but then it is worth supplementing it with nitrogen fertilizer.

FERTILIZER DOSES

In the recommended period, use 25 g (a handful) * of fertilizer for every 1 m2 of the area on which the plants grow.
Spread the fertilizer evenly around the plant and, if possible, mix it with the top layer of soil, and after use, water it abundantly. The fertilizer in contact with moist soil will gradually dissolve.

* one handful is about 30-40 g of fertilizer.

Package 1.2 kg

If you’re unsure about this product, feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, and recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret M

JESIENNY NAWÓZ UNIWERSALNY BEZ AZOTU
 
 • nawóz nie zawiera azotu
 • do nawożenia wszystkich roślin ogrodowych
 • doskonale uzupełnia niedobory fosforu lub potasu
 • wydajność: 1,2 kg na ok. 50 m2
 
Zawartość
nawóz WE
fosfor (P2O5) – 13%
potas (K2O) – 27%
 
Uniwersalny nawóz jesienny to granulowany nawóz fosforowo-potasowy, przeznaczony do jesiennego nawożenia wszystkich roślin wieloletnich, w szczególności zdrewniałych na zimę: drzew, krzewów, krzewów i pnączy. Doskonale nadaje się również do uprawy warzyw i kwitnących roślin jednorocznych, ponieważ wydłuża okres kwitnienia i przyspiesza dojrzewanie owoców. Ze względu na wysoką zawartość potasu nawozy jesienne stymulują rośliny do powtarzania kwitnienia przez dłuższy czas. Dlatego warto dokarmiać je np. różami i bylinami kwitnącymi jesienią. Nawozy jesienne warto zacząć stosować latem (nawet od lipca zamiast nawozów azotowych).
 
Wysoka zawartość potasu przyspiesza zdrewnienie pędów, co chroni mniej odporne gatunki roślin przed przemarzaniem. Potas reguluje procesy pobierania i parowania wody w roślinach, dzięki czemu rośliny są bardziej odporne na niedobory wody w okresie zimowym. Fosfor stymuluje rośliny do produkcji zdrowego i dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego, co przekłada się na lepszą odporność na niekorzystne czynniki środowiskowe.
 
Co najważniejsze – uniwersalny nawóz jesienny nie zawiera azotu, dzięki czemu nie stymuluje roślin do intensywnego wzrostu i tworzenia młodych pędów wrażliwych na niskie temperatury. Zbilansowany skład pomaga roślinom wejść w stan spoczynku zimowego oraz zwiększa zimotrwalość i mrozoodporność roślin.
 
Metoda aplikacji
Nawóz można stosować od połowy lipca w celu lepszego przygotowania roślin do spoczynku zimowego. Jednak najlepszym czasem na rozpoczęcie nawożenia jesiennym nawozem jest sierpień. Wtedy rośliny będą miały czas na optymalne wykorzystanie składników pokarmowych dostarczonych przed nadejściem zimy. W ostatnich latach obserwuje się zmiany w naszym klimacie, polegające na znacznym wydłużeniu okresu letnio-jesiennego, co przekłada się na wydłużenie okresu wegetacji roślin. Dlatego nawożenie nawozem jesiennym można powtórzyć po 2 miesiącach. Należy tylko pamiętać, aby nie opóźniać nawożenia do mrozów, ponieważ rośliny nie są w stanie pobierać składników pokarmowych z zamarzniętej gleby. Jesienny nawóz do iglaków można stosować również wiosną, jednak wtedy warto go uzupełnić nawozem azotowym.
 
DAWKI NAWOZU
W zalecanym okresie stosować 25 g (garść)* nawozu na każdy 1 m2 powierzchni, na której rosną rośliny.
Nawóz równomiernie rozprowadzić wokół rośliny iw miarę możliwości wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, a po użyciu obficie podlać. Nawóz w kontakcie z wilgotną glebą będzie się stopniowo rozpuszczał.
 
* garść to około 30-40 g nawozu.
Opakowanie 1,2 kg

Additional information

Weight 1.4 kg
Dimensions 22 × 19 × 6 cm
Organic

No

Country/Region of Manufacture

Poland

Item Height

24

Item Width

20

Material Basis

Mineral

Unit Quantity

1.2

Release Speed

Slow-Release

Type

Fertiliser

Expiry Date

07/2025

Compatible Plant Type

All Purpose,Flower,Foliage Plant,Fruit,Garden Plant,Potted Plant,Shrub,Tree

Form

Sprinkled

MPN

31059020

Item Length

5 cm

Unit Type

kg

Volume

1.2 kg

Indoor/Outdoor

Outdoor

Ingredients

Microelements,Iron Sulphate,Magnesium Oxide,Phosphate,Potassium Nitrate

Packaging

Box

Item Weight

1.2 kg

Brand

AGRECOL

Season of Interest

Autumn,Spring

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

17 in stock

Add to basket
SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

Coming Soon!

Read more