HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Band For Tree Trunks, Biological Protection Of Fruit Trees, Against Pests 1 roll – AGRECOL

£4.50

14 in stock

SKU AGRECOL-OPASKA-NA-PNIE-ROLL Categories: , , ,
Tree trunk band - Margaret Mayar Garden Centre - UK
Tree trunk band – Margaret Mayar Garden Centre – UK

Tree trunk band traps pests, reducing insects like plum fruit, apple leaf, and some leaf rollers also butterflies. Effective for pest control.

Share with others:

Description

TREE TRUNK BAND

The tree trunk band is used to catch pests hibernating in the bark crevices on tree trunks also pests that come out for night feeding. Useful in reducing the number of insects such as: plum fruit, apple fruit, apple leaf, some leaf rollers also butterflies.

  • a cardboard band put on tree trunks
  • designed to catch pests wintering on tree trunks, e.g. plum fruit, apple fruit, apple leaf beetle, some leaf rolls and butterflies
  • easy to use
  • safe for people and the environment

How does the tree trunk band work?

Insects hide in various places to survive the winter. Many insects that feed on fruit trees hibernate in the corners of the bark. Insects hibernate in different ways, some go into diapause (“hibernation”) in adult form, others pupate for this purpose, and still others lay hibernating eggs.

Some insects undergo multiple development cycles, which involve pupation and are a crucial life trait. A cardboard band placed on tree trunks is an ideal place for wintering and pupation of insects. Cardboard waves imitate the natural corners of the bark. In the corners of the cardboard insects hide, pupate or lay their eggs in order to overwinter.

Wrap the band twice around the tree trunk to conceal insects. After a few months, destroy the band, preferably by burning it along with the insects inside. In this way, we will effectively reduce the population.

Application method

Put the band on twice – at the beginning of summer and at the end of August. When the band is worn in early summer, remove it at the end of August. When it was established in late August, it should be destroyed in winter or very early spring. The cardboard band does not contain plant protection products, is safe for people and the environment, and is fully biodegradable.

Directions for use:

  1. Wrap the tree trunk twice with a band at a height of 30-50 cm above the soil surface. If the tree has a support, wrap it with a separate band. Tie the wristband with the string provided in the package.
  2. Pest larvae fall under the waves of cardboard and pupate or overwinter there. Adult insects lay their eggs in them.
  3. In due time (end of August, winter, early spring), carefully remove the band filled with pests and burn it.

The package contains 1 roll

The roll is 2.5 m / 20 cm wide.

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

 

OPASKA NA DRZEWACH
 
tekturowa opaska zakładana na pnie drzew
  • przeznaczony do odławiania szkodników zimujących na pniach drzew np. śliwy, jabłoni, jabłoniowca, niektórych zwojów i motyli
  • łatwy w użyciu
  • bezpieczny dla ludzi i środowiska
 
 
Opaska na pnie drzew służy do odłowu szkodników zimujących w szczelinach kory na pniach drzew oraz szkodników wychodzących na nocne żerowanie. Przydatny w ograniczaniu liczebności owadów takich jak: śliwki, jabłonie, liście jabłoni, niektóre zwójki liściowe i motyle.
 
Jak działa opaska pnia drzewa?
Owady chowają się w różnych miejscach, aby przetrwać zimę. Wiele owadów żerujących na drzewach owocowych zimuje w rogach kory. Owady hibernują na różne sposoby, niektóre przechodzą w diapauzę („hibernację”) w postaci dorosłej, inne przepoczwarzają się w tym celu, a jeszcze inne składają jaja w stanie hibernacji. Bardzo ważną cechą życiową niektórych owadów jest kilkukrotne przechodzenie cyklu rozwojowego, co wiąże się z przepoczwarzeniem. Kartonowa opaska umieszczona na pniach drzew to idealne miejsce do zimowania i przepoczwarzania się owadów. Tekturowe fale imitują naturalne rogi kory. W rogach tekturowych owadów chowają się, przepoczwarzają lub składają jaja w celu zimowania. Dlatego opaska jest dwukrotnie owinięta wokół pnia drzewa, aby ukryć owady. Następnie, po kilku miesiącach, opaska jest niszczona, najlepiej przez spalenie, wraz z znajdującymi się w niej owadami.
 
Metoda aplikacji
Opaskę należy zakładać w dwóch terminach – na początku lata i pod koniec sierpnia. Jeśli opaska jest noszona wczesnym latem, zdejmij ją pod koniec sierpnia. Kiedy powstała pod koniec sierpnia, powinna zostać zniszczona zimą lub bardzo wczesną wiosną. Opaska kartonowa nie zawiera środków ochrony roślin, jest bezpieczna dla ludzi i środowiska oraz w pełni biodegradowalna.
 
Instrukcje stosowania:
1. Dwukrotnie owiń pień drzewa opaską na wysokości 30-50 cm nad powierzchnią gleby. Jeśli drzewo ma podporę, owiń je oddzielną opaską. Zawiąż opaskę sznurkiem dołączonym do opakowania.
2. Larwy szkodników wpadają pod fale tektury i tam przepoczwarzają się lub zimują. Dorosłe owady składają w nich jaja.
3. W odpowiednim czasie (koniec sierpnia, zima, wczesna wiosna) ostrożnie usunąć opaskę wypełnioną szkodnikami i spalić.
 
Opakowanie zawiera 1 rolkę
Rolka ma 2,5 m / 20 cm szerokości.

 

Additional information

Weight 0.35 kg
Dimensions 22 × 15 × 10 cm
Type

BIOLOGICAL

MPN

JS 103

Control Method

Catch

Brand

AGRECOL

For

Insects

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products