HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

SOLUBLE FERTILIZER FOR THUJA AND OTHER CONIFEROUS PLANTS – 350G

£9.80

47 in stock

SKU MM-TUJA-KRYSTALICZNY-350G Category:
Crystalline fertilizer for thujas - Margaret Mayar Garden Centre - UK
Crystalline fertilizer for thujas – Margaret Mayar Garden Centre – UK

Crystalline fertilizer for thujas: Fast-acting crystalline fertilizer for thuja and conifers. Quickly replenishes nutrient deficiencies for healthy plants.

Share with others:

Description

THUJAS – SOLVABLE CRYSTALLINE FERTILIZER FOR THUJAS AND OTHER CONIFEROUS PLANTS

Thujas – is a crystalline fertilizer for thujas in to be dissolved in water. Intended for fertilizing all thujas also other conifers. Crystalline fertilizer works interveningly. It immediately replenishes nutrient deficiencies thanks to minerals that are available to plants in easily assimilable forms.

 • for fertilizing coniferous plants
 • also nourishes deciduous ornamental plants
 • quickly replenishes deficiencies of brand- also micro-ingredients
 • enough for 350 liters of irrigation water

Contents

 • EC fertilizer
 • nitrogen (N) – 12%
 • phosphorus (P2O5) – 6%
 • potassium (K2O) – 36%
 • magnesium (MgO) – 2%
 • Micronutrients: Boron (B) 0.02%, Copper (Cu)* 0.02%, Iron (Fe)* 0.14%, Manganese (Mn)* 0.04%, Molybdenum (Mo) 0.004%, Zinc (Zn)*0.015%

* chelated by EDTA

Thujas (thuja) are exceptional plants. They have needles transformed into leaf scales surrounding the shoot. A shallow root system characterizes these plants, requiring constant watering also nutrient supply. Their roots, growing in a limited area, quickly use the nutrients in their environment.

Fertilizer for thuja contains a large dose of potassium, which supports thuja in proper water management, thanks to which they better tolerate periodic droughts. Nitrogen, magnesium also micronutrients: iron, manganese and molybdenum have a positive effect on the intense green color of leaf scales.

Fertilizer for thuja quickly replenishes deficiencies of micro- also macronutrients, thanks to which plants develop properly. Thanks to thuja fertilizer, the plants are well nourished. They do not shed their needles prematurely, they propagate strongly, releasing young growths.

In addition, the fertilizer ensures optimal regeneration and growth of intensively pruned plants. Thuja fertilizer is perfect for fertilizing thuja hedges, as well as plants in the form of topiaries or bonsai.

Method of application

Fertilize plants every 14 days in the form of a water solution from March to the end of August. Apply by watering, after careful dilution in water in the ratio: 1 teaspoon of fertilizer per 5 liters of water (1 g of fertilizer per 1 liter of water).

The dosage depends on the size of the plant, allocating 1 teaspoon for each one meter of height, e.g.: 1 m – 1 teaspoon, 2 m – 2 teaspoons, etc. In the case of creeping plants, adjust the dose of fertilizer according to the span of the bush (i.e. height = bush diameter ).

Do not exceed the recommended doses, as the fertilizer is highly condensed. This fertilizer can also be used in drip irrigation systems.

PACKAGING: 350G

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

THUJE – ROZPUSZCZALNY NAWÓZ DLA THUA I INNYCH ROŚLIN IGLASTYCH

 

 • do nawożenia roślin iglastych
 • odżywia również liściaste rośliny ozdobne
 • szybko uzupełnia niedobory markowych i mikroskładników
 • wystarcza na 350 litrów wody do nawadniania

Zawartość

nawóz WE

azot (N) – 12%

fosfor (P2O5) – 6%

potas (K2O) – 36%

magnez (MgO) – 2%

Mikroelementy:

Bor (B) 0,02%, Miedź (Cu)* 0,02%, Żelazo (Fe)* 0,14%, Mangan (Mn)* 0,04%, Molibden (Mo) 0,004%, Cynk (Zn) *0,015%

* chelatowane przez EDTA

Thujas- to nawóz do tui w postaci krystalicznej do rozpuszczenia w wodzie. Przeznaczony do nawożenia wszystkich tui i innych drzew iglastych. Nawóz krystaliczny działa interwencyjnie. Błyskawicznie uzupełnia niedobory składników odżywczych dzięki minerałom, które są dostępne dla roślin w łatwo przyswajalnych formach.

Tuje (thuja) to wyjątkowe rośliny. Mają igły przekształcone w łuski liści otaczające pęd. Rośliny te charakteryzują się również płytkim systemem korzeniowym, dlatego potrzebują stałego podlewania i jednocześnie dostarczania składników odżywczych. Ich korzenie, rosnące na ograniczonym obszarze, szybko wykorzystują składniki pokarmowe w swoim środowisku. Nawóz do tui zawiera dużą dawkę potasu, który wspiera tuje w prawidłowej gospodarce wodnej, dzięki czemu lepiej znoszą okresowe susze. Azot, magnez oraz mikroelementy: żelazo, mangan i molibden pozytywnie wpływają na intensywną zieloną barwę łusek liściowych. Nawóz do tui szybko uzupełnia niedobory mikro- i makroelementów, dzięki czemu rośliny rozwijają się prawidłowo. Dzięki nawozowi tuja rośliny są dobrze odżywione. Nie zrzucają przedwcześnie igieł, rozmnażają się silnie, wypuszczając młode przyrosty. Ponadto nawóz zapewnia optymalną regenerację i wzrost intensywnie podcinanych roślin. Nawóz tuja doskonale nadaje się do nawożenia żywopłotów tui, a także roślin w formie topiary czy bonsai.

Currently, there are many species and varieties of thuja on the market. They differ in size, appearance and color of the scales. There are varieties with a typical green color, but also in shades of yellow, bluish, orange, and with variegated shoots. Regardless of the variety, each needs intensive nutrition, because then the varietal characteristics are best revealed. Dwarf varieties of thuja (thuja) are often used to create compositions in containers and pots. Plants grown in this way have limited access to the substrate. This method of cultivation causes the plants to quickly use the nutrients from the soil. Thus, in this case, the use of fertilizer for thuja is especially important.

Method of application

Rośliny nawozić co 14 dni w postaci wodnego roztworu od marca do końca sierpnia. Stosować przez podlewanie, po dokładnym rozcieńczeniu w wodzie w proporcji: 1 łyżeczka nawozu na 5 litrów wody (1 g nawozu na 1 litr wody). Dawkowanie uzależnione jest od wielkości rośliny, przeznaczając 1 łyżeczkę na każdy metr wysokości np.: 1 m – 1 łyżeczka, 2 m – 2 łyżeczki itp. W przypadku roślin płożących dawkę nawozu dostosować wg. rozpiętość tulei (tj. wysokość = średnica tulei). Nie przekraczać zalecanych dawek, ponieważ nawóz jest mocno skondensowany. Nawóz ten może być również stosowany w systemach nawadniania kropelkowego.

OPAKOWANIE: 350G

Additional information

Weight 0.45 kg
Dimensions 22 × 12 × 3 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products