HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Repellent for dogs and cats. Arox – 100 g

£9.10

11 in stock

SKU CM-AR-GRAN-PSY-KOTY-100G Categories: , , , , , ,

Share with others:

Description

REPELLENT FOR DOGS AND CATS

The product repellent for dogs and cats is a specially prepared formula of an easily biodegradable repellant that causes disorientation of the senses of dogs and cats. The substance is safe for animals and in terms of health is indifferent to them.

Preparation for dogs and cats in the form of granules to repel dogs and cats outside: building facades, lawns, balconies (common use) and on playgrounds, sports fields (professional use). The repellency effect is obtained just 3 days after application and lasts 6-21 days, depending on the place and weather conditions. When used correctly and regularly, it effectively discourages dogs and cats from staying in the places of application and from the so-called marking the area. Product for general and professional use.

Application method

Gently sprinkle the contents of the sachet over a given surface, preferably using a container for spreading the granules. Carry out the treatment in calm weather and do not use it immediately before rainfall in order to avoid washing off the preparation. In the event of rainfall, the treatment should be repeated. Dosage: 1 sachet of the preparation (50 g) / 34 m². 2 preparation sachets (100 g) / 68 m².

The product contains a very bitter substance that protects against accidental ingestion.

Available packages: 100 g

REPELLENT DLA PSÓW I KOTÓW

Produkt repelent dla psów i kotów to specjalnie opracowana formuła łatwo biodegradowalnego repelentu, który powoduje dezorientację zmysłów psów i kotów. Substancja jest bezpieczna dla zwierząt i pod względem zdrowotnym jest im obojętna.

Preparat dla psów i kotów w postaci granulatu do odstraszania psów i kotów na zewnątrz: elewacje budynków, trawniki, balkony (powszechne zastosowanie) oraz na placach zabaw, boiskach sportowych (zastosowanie profesjonalne). Efekt odpychania uzyskuje się już po 3 dniach od aplikacji i utrzymuje się od 6-21 dni, w zależności od miejsca i warunków atmosferycznych. Przy prawidłowym i regularnym stosowaniu skutecznie zniechęca psy i koty do przebywania w miejscach aplikacji oraz do tzw. oznaczania terenu. Produkt do użytku ogólnego i profesjonalnego.

Metoda aplikacji

Delikatnie rozsypać zawartość saszetki na danej powierzchni, najlepiej używając pojemnika do rozprowadzania granulatu. Zabieg przeprowadzać przy bezwietrznej pogodzie i nie stosować bezpośrednio przed opadami deszczu, aby uniknąć zmycia preparatu. W przypadku opadów deszczu zabieg należy powtórzyć. Dawkowanie: 1 saszetka preparatu (50 g) / 34 m². 2 saszetki preparatu (100 g) / 68 m².

Produkt zawiera bardzo gorzką substancję, która zabezpiecza przed przypadkowym połknięciem.

Dostępne opakowania: 100 g

Additional information

Weight 0.3 kg
Dimensions 16 × 12 × 4.5 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products