HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Plastic mouse trap, easy to use. Arox -1 pc

£2.40

9 in stock

SKU CM-AR-PULAP-MYSZ-PLAST-1SZT Categories: , , ,

Share with others:

Description

PLASTIC MOUSE TRAP, EASY TO USE 

A modern and easy-to-use, reusable plastic mousetrap designed for mechanical removal of pests indoors and outdoors.

A modern and easy-to-use, reusable plastic mousetrap designed for mechanical removal of pests indoors and outdoors. Intended for use in residential, utility, office and other rooms. Necessary in the protection of the store and other food industry plant implementing pest control procedures. The paw is a useful device for quickly getting rid of rodents in a humane manner. The latching mechanism based on a metal spring is designed to ensure optimal sensitivity to rodent movements.

WARNING! 

The trap should be placed out of the reach of people and pets. There is a real risk of injury to the body (fingers, hands, feet) as a result of being trapped by an armed trap. Use protective gloves. Caught mice take them out of the trap and dispose of them in a safe way (e.g. bury them). After removing the rodent, the trap should be thoroughly washed and then reused.

Application method

1. Pull the paw lever.

2. While holding the lever, remove the protection from the tray.

3. While holding the lever, place a small piece of bait (cheese, sausage, fat-soaked bread) on the tray.

4. Supporting the paw on the base, lightly pull the top of the lever and then gently place the paw in the place of presence of rodents.

Package: 1 pc

PLASTIKOWA PUŁAPKA NA MYSZY, ŁATWA W UŻYCIU

Nowoczesna i łatwa w obsłudze, plastikowa pułapka na myszy wielokrotnego użytku przeznaczona do mechanicznego usuwania szkodników wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Nowoczesna i łatwa w obsłudze, plastikowa pułapka na myszy wielokrotnego użytku przeznaczona do mechanicznego usuwania szkodników wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, użytkowych, biurowych i innych. Niezbędny w ochronie sklepu i innych zakładów przemysłu spożywczego realizujących procedury zwalczania szkodników. Łapa jest przydatnym urządzeniem do szybkiego pozbywania się gryzoni w humanitarny sposób. Mechanizm zatrzaskowy oparty na metalowej sprężynie został zaprojektowany tak, aby zapewnić optymalną wrażliwość na ruchy gryzoni.

OSTRZEŻENIE! 

Pułapkę należy umieścić w miejscu niedostępnym dla ludzi i zwierząt domowych. Istnieje realne ryzyko zranienia ciała (palce, dłonie, stopy) w wyniku uwięzienia przez uzbrojoną pułapkę. Używaj rękawic ochronnych. Złapane myszy wyjmuj z pułapki i pozbywaj się w bezpieczny sposób (np. zakopując). Po usunięciu gryzonia pułapkę należy dokładnie umyć, a następnie ponownie użyć.

Sposób stosowania

1. Pociągnij dźwignię łapy.

2. Trzymając dźwignię, zdejmij zabezpieczenie z tacy.

3. Trzymając dźwignię, umieść na tacy mały kawałek przynęty (ser, kiełbasa, chleb nasączony tłuszczem).

4. Opierając łapę na podstawie, lekko pociągnij górną część dźwigni, a następnie delikatnie umieść łapę w miejscu obecności gryzoni.

Opakowanie: 1 szt

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 12.5 × 7.3 × 5.4 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products