HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

ORGANIC LIQUID FOR VEGETABLE PESTS – 500ml Spray

£8.90

11 in stock

SKU MM-NATURA-BIO-WARZYWA-500ML Category:

Natural vegetable pest liquid, made on the basis of vegetable oils, effective against aphids, whiteflies, and more. Safe to use, no harvest wait time.

Share with others:

Description

ORGANIC LIQUID FOR VEGETABLE PESTS

Organic liquid for vegetable pests is a ready-to-use natural preparation, made on the basis of vegetable oils. Designed to eliminate pests of vegetable plants, including: aphids, whiteflies, thrips, mealybugs and caterpillars of butterflies (in the early stages of development). Also to combat mites and spider mites in all stages of development (eggs, larvae, adults).

You can also use it to reduce the number of pests on ornamental plants, orchards, and herbs. Safe and convenient to use, the preparation allows you to fight vegetable pests in a natural way. The liquid for pests of vegetables does not have a grace period, so the vegetables are ready to eat after washing.

 • easy to use, ready-to-use preparation in the sprayer
 • designed for natural pest control of vegetables
 • used in vegetable crops under cover and in the ground
 • You can use the preparation at home and in the garden
 • does not have a grace period
 • vegetables, after washing, are ready to eat

Action of the preparation:

The product has a contact effect on sprayed insects and mites. Liquid droplets form a physical barrier on the body of the pest, clogging the trachea, which is part of the respiratory system. The pest is cut off from air access, which results in its liquidation.

Method of application

Shake before use. Use when you notice the first pests or symptoms of their feeding. Thoroughly spray those parts of the plant where pests feed – especially the underside of the leaves. Spraying should be carried out during rainless weather, which will allow the preparation to dry quickly. Perform a maximum of 3 treatments, at intervals of 7-10 days. Do not spray the flowers.

It is best to perform the treatment in the morning or evening, when insects show the least activity. Do not spray plants in full sun and at temperatures above 25˚C. Vegetables should be washed before consumption.

PACKAGING: 500ml Spray

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

ORGANICZNY PŁYN NA SZKODNIKI WARZYW

 • łatwy w użyciu, gotowy do użycia preparat w opryskiwaczu
 • przeznaczony do naturalnego zwalczania szkodników warzyw
 • stosowany w uprawach warzyw pod osłonami iw gruncie
 • Preparat można stosować w domu iw ogrodzie
 • nie ma okresu karencji
 • warzywa po umyciu są gotowe do spożycia

Płyn na szkodniki warzyw to gotowy do użycia preparat naturalny, sporządzony na bazie olejów roślinnych. Przeznaczony do zwalczania szkodników roślin warzywnych, w tym: mszyc, mączlików, wciornastków, wełnowców i gąsienic motyli (we wczesnych fazach rozwoju). Również do zwalczania przędziorków i przędziorków we wszystkich stadiach rozwojowych (jaja, larwy, postacie dorosłe). Może być również stosowany do ograniczania liczebności szkodników roślin ozdobnych, sadów i ziół. Bezpieczny i wygodny w użyciu preparat pozwala w naturalny sposób zwalczać szkodniki roślinne. Płyn na szkodniki warzyw nie posiada okresu karencji, dzięki czemu warzywa są gotowe do spożycia po umyciu.

Działanie preparatu:

Preparat działa kontaktowo na opryskiwane owady i roztocza. Kropelki cieczy tworzą fizyczną barierę na ciele szkodnika, zatykając tchawicę, która jest częścią układu oddechowego. Szkodnik zostaje odcięty od dostępu powietrza, co skutkuje jego likwidacją.

Sposób aplikacji

Wstrząśnij przed użyciem. Stosować w przypadku zauważenia pierwszych szkodników lub objawów ich żerowania. Dokładnie spryskaj te części rośliny, na których żerują szkodniki – szczególnie spód liści. Oprysk należy przeprowadzić w czasie bezdeszczowej pogody, co pozwoli na szybkie wyschnięcie preparatu. Wykonać maksymalnie 3 zabiegi, w odstępach 7-10 dni. Nie spryskiwać kwiatów. Zabieg najlepiej wykonywać rano lub wieczorem, kiedy owady wykazują najmniejszą aktywność. Nie opryskiwać roślin w pełnym słońcu iw temperaturze powyżej 25˚C. Warzywa należy myć przed spożyciem.

OPAKOWANIE: Spray 500ml

Additional information

Weight 0.75 kg
Dimensions 22 × 10 × 4 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

Coming Soon!

Read more
DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

17 in stock

Add to basket