HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

OPUCHLAK LIMIT – 10G – NATURA / AGRECOL

£15.60

21 in stock

SKU CM-OPUCHLAK-10G-NATURA Categories: , , ,
Microbiological preparation against larvae - Margaret Mayar Garden Centre - UK
Microbiological preparation against larvae – Margaret Mayar Garden Centre – UK

Opuchlak-LIMIT is a microbiological preparation that creates unfavorable conditions for the development and feeding of the larvae of Opuchlak-LIMIT in the cultivation of berry and ornamental plants.

Share with others:

Description

OPUCHLAK-LIMIT – MICROBIOLOGICAL PREPARATION AGAINST LARVAE

The microbiological preparation against larvae improves the quality of the environment of plant roots. Plants as strawberries, vines, raspberries, blueberries, currants, gooseberries also ornamental plants exposed to the feeding of Otiorhynchus larvae. The larvae damage the roots of plants, causing disturbances in the uptake of water also minerals from the soil.

Microorganisms also plant extracts contained in the preparation change the soil environment into unfavorable for the development of mandibular larvae. This results in a reduction in the number of larvae also adults.

  • a microbiological preparation containing beneficial microorganisms
  • increases plant health
  • reduces the number of plants infected by fungus
  • improves the appearance and yielding of plants

The preparation improves the quality of the environment of plant roots, i.e. strawberries, vines, raspberries, blueberries, currants, gooseberries and ornamental plants exposed to the feeding of Otiorhynchus larvae. The larvae damage the roots of plants, causing disturbances in the uptake of water and minerals from the soil.

Microorganisms and plant extracts contained in the preparation change the soil environment into unfavorable for the development of mandibular larvae. This reduces the number of larvae and adults.

It stimulates healthy root growth. In addition, the bacteria contained in the preparation produce nutrients that are natural stimulators of plant growth and yield. Opuchlak-LIMIT reduces the number of plants infested by fungus. The preparation has a positive effect on the healthy appearance of plants, as well as improving the quality and quantity of crops.

Application method

The preparation can be used in two ways:

  1. watering: in a watering can / bucket: dissolve 10 g of the preparation in 5 liters of water. Water the endangered or infested crops abundantly with the prepared solution. Additionally, the plants can be watered by washing the preparation deep into the soil.
  2. spraying: dissolve 10 g of the preparation in 5 l of water and spray up to 100 m2 of the area of ​​crops endangered with infestation by swelling.

NOTE: after spraying the ground surface under the endangered plants, water the crop by washing the preparation deep into the soil.

We recommend repeating the treatment every 10-14 days. Do not mix the preparation with fungicides. If there was a need to use fungicides, the treatment with the preparation can be performed at least one week apart from the treatment with the chemical preparation.

Packaging: 10g

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

OPUCHLAK-LIMIT

– preparat mikrobiologiczny zawierający pożyteczne mikroorganizmy

– poprawia zdrowotność roślin

– zmniejsza liczbę roślin porażonych przez grzyby

– poprawia wygląd i plonowanie roślin

 

Opuchlak-LIMIT to preparat mikrobiologiczny stwarzający niekorzystne warunki do rozwoju i żerowania larw Opuchlak-LIMIT w uprawie roślin jagodowych i ozdobnych.

 

Preparat poprawia jakość środowiska korzeni roślin tj. truskawek, winorośli, malin, borówek, porzeczek, agrestu oraz roślin ozdobnych narażonych na żerowanie larw Otiorhynchus. Larwy uszkadzają korzenie roślin, powodując zaburzenia pobierania wody i składników mineralnych z gleby. Zawarte w preparacie mikroorganizmy i ekstrakty roślinne zmieniają środowisko glebowe na niekorzystne dla rozwoju larw żuchwy. W rezultacie zmniejsza się liczba larw i postaci dorosłych. Stymulowany jest zdrowy wzrost korzeni. Dodatkowo zawarte w preparacie bakterie wytwarzają składniki pokarmowe będące naturalnymi stymulatorami wzrostu i plonowania roślin. Dzięki Opuchlak-LIMIT zmniejsza się liczba roślin porażonych przez grzyby. Preparat korzystnie wpływa na zdrowy wygląd roślin,

 

Metoda aplikacji

Preparat można stosować na dwa sposoby:

 

– podlewanie: w konewce/wiadrze: 10 g preparatu rozpuścić w 5 litrach wody. Przygotowanym roztworem obficie podlać zagrożone lub porażone uprawy. Dodatkowo rośliny można podlewać poprzez wpłukanie preparatu w głąb gleby.

– oprysk: 10 g preparatu rozpuścić w 5 l wody i opryskać do 100 m2 powierzchni upraw zagrożonych porażeniem pęcznieniem.

UWAGA: po oprysku powierzchni gruntu pod zagrożonymi roślinami podlać uprawę poprzez wpłukanie preparatu w głąb gleby.

Zaleca się powtarzanie zabiegu co 10-14 dni. Nie mieszać preparatu z fungicydami. W przypadku konieczności zastosowania fungicydów zabieg preparatem można wykonać w odstępie co najmniej tygodnia od zabiegu preparatem chemicznym.

 

10g

Additional information

Weight 0.07 kg
Dimensions 16 × 7 × 1.3 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

17 in stock

Add to basket
SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

Coming Soon!

Read more