LONG LASTING FERTILIZER, 100 DAYS STICKS for orchids-BOX-12 pcs

£1.60

337 in stock

SKU PaleczkiNaw-100DNI-storczyk-box-male Categories: ,

Share with others:

Description

FERTILIZER STICKS FOR ORCHIDS

  • – multi-component orchid fertilizer in a convenient form of sticks, placed in the substrate
  • – ensures lush and long flowering of all species of orchids – thanks to the right proportions of nutrients
  • – minerals are released gradually and evenly over a period of 100 days

Contains

EC fertilizer

nitrogen (N) – 10%

phosphorus (P2O5) – 10%

potassium (K2O) – 10%

magnesium (MgO) – 4%

Micronutrients:

boron (B) 0.02%, copper (Cu) * 0.02%, iron (Fe) * 0.12%, manganese (Mn) * 0.04%, molybdenum (Mo) 0.004%, zinc (Zn) * 0.015%

* chelated by EDTA

Orchid sticks are high-quality, long-lasting multi-component fertilizer in the form of sticks. Designed for fertilizing all varieties of orchids (orchids). Each stick contains an optimal and balanced set of nutrients, corresponding to the needs of these plants. The sticks applied to the pot provide complete nutrition for the plants for a period of 3 months. Regular fertilization and watering contribute to the good condition, health and general appearance of plants. Orchid fertilizer sticks ensure lush and prolonged flowering of orchids. The fertilizer ingredients contribute to the intense green of the leaves.

Application method

Fertilizer sticks should be used every 3 months. In the period from November to February, use half the dose (half sticks).

Measure the diameter of the pot using the measuring cup on the edge of the package.

Remove the required number of sticks from the packaging, corresponding to the diameter of the pot.

Press the sticks completely into the ground between the plant and the wall of the pot. With more sticks, place them evenly spaced in the pot.

Water the plant with water.

Remember to maintain the appropriate moisture content of the substrate.

Adjust the number of sticks to the diameter of the pot:

– pot diameter <5 cm – 1 stick

– pot diameter 6-10 cm – 2 sticks

– pot diameter 11-15 cm – 3 sticks

– pot diameter 16-20 cm – 4 sticks

– pot diameter> 20 cm – correspondingly more sticks, etc.

Package: 12 sticks

PATYCZKI NAWOZOWE DO STORCZYKÓW

  • – wieloskładnikowy nawóz do storczyków w wygodnej formie pałeczek, umieszczanych w podłożu
  • – zapewnia bujne i długie kwitnienie wszystkich gatunków storczyków – dzięki odpowiednim proporcjom składników odżywczych
  • – minerały uwalniane są stopniowo i równomiernie przez okres 100 dni

Zawiera

nawóz WE

azot (N) – 10%

fosfor (P2O5) – 10%

potas (K2O) – 10%

magnez (MgO) – 4%

Mikroelementy:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, żelazo (Fe)* 0,12%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* chelatowane przez EDTA

Orchid sticks are high-quality, long-lasting multi-component fertilizer in the form of sticks. Designed for fertilizing all varieties of orchids (orchids). Each stick contains an optimal and balanced set of nutrients, corresponding to the needs of these plants. The sticks applied to the pot provide complete nutrition for the plants for a period of 3 months. Regular fertilization and watering contribute to the good condition, health and general appearance of plants. Orchid fertilizer sticks ensure lush and prolonged flowering of orchids. The fertilizer ingredients contribute to the intense green of the leaves.

Application method

Fertilizer sticks should be used every 3 months. In the period from November to February, use half the dose (half sticks).

Measure the diameter of the pot using the measuring cup on the edge of the package.

Wyjąć z opakowania wymaganą liczbę patyczków, odpowiadającą średnicy doniczki.

Wciśnij patyki całkowicie w ziemię między rośliną a ścianą doniczki. Z większą liczbą patyczków umieść je równomiernie w doniczce.

Podlewaj roślinę wodą .

Należy pamiętać o utrzymaniu odpowiedniej wilgotności podłoża.

Dostosuj liczbę patyczków do średnicy doniczki:

– średnica doniczki <5 cm – 1 patyczek

– średnica doniczki 6-10 cm – 2 patyczki

– średnica doniczki 11-15 cm – 3 patyczki

– średnica doniczki 16-20 cm – 4 patyczki

– średnica doniczki > 20 cm – odpowiednio więcej patyczków itp.

Opakowanie: 12 patyczków

Additional information

Weight 0.03 kg
Dimensions 2 × 5 × 6 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

LONG-LASTING FERTILIZER, 100 days for conifers-1.5 kg

£16.10

17 in stock

Add to basket
LONG-LASTING FERTILIZER, Fertilizing sticks for green plants-1 szt

£3.00

72 in stock

Add to basket
Flypaper, rolled tape. Arox – 4 pcs

£2.30

18 in stock

Add to basket
Repellent for dogs and cats. Arox – 100 g

£9.10

11 in stock

Add to basket