LONG-LASTING FERTILIZER, 100 days for conifers-1.5 kg

£16.10

17 in stock

SKU Dlugo-100dn-iglak-1.5-kg Categories: ,

Share with others:

Description

100 DAYS FERTILIZER FOR CONIFERS

 

  • – for fertilizing conifers and other evergreen trees and shrubs
  • – to be used for new plantings and for plants already growing
  • – recommended for feeding conifers in compositions with other plants and for nourishing intensively formed hedges

 

Contains:

EC fertilizer

nitrogen (N) – 15%

phosphorus (P2O5) – 5%

potassium (K2O) – 20%

 

Micronutrients:

boron (B) 0.04%, copper (Cu) 0.1%, iron (Fe) 0.2%, manganese (Mn) 0.17%, molybdenum (Mo) 0.01%, zinc (Zn) 0.035 %

100 days fertilizer for conifers is a granulated fertilizer with macro- and micronutrients of fast and long-lasting effect. Designed for fertilizing conifers and other trees and shrubs. Also recommended for use in demanding cultivation of deciduous ornamental plants. The fertilizer is also perfect for feeding hedges that are cut frequently, because it allows them to regenerate quickly. The gradually released nutrients reduce the risk of over-fertilization.

100-day fertilizers are distinguished by the prolonged release of nutrients, which lasts up to 100 days. Thanks to a specially developed formula, the fertilizer can be used much less often – only 1 or 2 times a season. The release of nutrients contained in the granules is regulated by natural environmental factors, such as humidity and temperature. Scattered on the soil and mixed with the top layer of the substrate, the fertilizer absorbs moisture and dissolves slowly. Released evenly and in the right proportion of nutrients, they get to the soil layer covered with plant roots.

 

Application method

Fertilize the plants from March to July at intervals of 100 days (over 3 months). If the first fertilization is done in March, the next fertilization should be done in June. However, when carrying out the first fertilization in May-June, it is enough to apply the fertilizer once. In July, half the recommended dose is recommended. The fertilizer can be used both during planting and under existing plantings.

Preparation of the position for new plantings: When planting, dig a hole and mix the fertilizer with the planting substrate, and then plant the plant. Depending on the size of the plants, use the following doses during planting:

– a tree or a shrub up to a height of 40 cm – 10-20 g,

– a tree or a shrub with a height of 40-100 cm – 20-30 g,

– a tree or shrub over 1 m high – 40-50 g,

Trees and shrubs already growing: Sprinkle the fertilizer around the plants and mix with the topsoil if possible. Water the plant abundantly after use. Depending on the size of the plants, use the following doses:

– low shrubs (up to a height of 1m) – 50 g per plant,

– tall shrubs (above 1 m) – 70 g per plant,

– trees – 60 g for each one meter of tree height,

– plants growing in groups – 50-70 g per m2,

– hedges (up to 1 m high) – 40 g per m,

– hedges (above the height of 1 m) – 60 g per m b.

Available in packages: 1.5 kg; 3 kg; 5 kg

NAWÓZ 100 DNI DO DRZEW IGLASTYCH

 

  • – do nawożenia drzew iglastych oraz innych wiecznie zielonych drzew i krzewów
  • – do stosowania do nowych nasadzeń oraz roślin już rosnących
  • – polecany do dokarmiania drzew iglastych w kompozycjach z innymi roślinami oraz do odżywiania intensywnie formowanych żywopłotów

 

Zawiera:

nawóz WE

azot (N) – 15%

fosfor (P2O5) – 5%

potas (K2O) – 20%

 

Mikroelementy:

bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%, molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035 %

Nawóz 100 dni do drzew iglastych to nawóz granulowany z makro- i mikroelementami o szybkim i długotrwałym działaniu. Przeznaczony do nawożenia drzew iglastych oraz innych drzew i krzewów. Polecany również do stosowania w wymagających uprawach liściastych roślin ozdobnych. Nawóz doskonale nadaje się również do dokarmiania często przycinanych żywopłotów, ponieważ umożliwia ich szybką regenerację. Stopniowo uwalniane składniki pokarmowe zmniejszają ryzyko przenawożenia.

Nawozy 100-dniowe wyróżniają się przedłużonym uwalnianiem składników odżywczych, które trwa do 100 dni. Dzięki specjalnie opracowanej formule nawóz można stosować znacznie rzadziej – zaledwie 1 lub 2 razy w sezonie. Uwalnianie składników odżywczych zawartych w granulkach jest regulowane przez naturalne czynniki środowiskowe, takie jak wilgotność i temperatura. Rozsypany na glebie i zmieszany z wierzchnią warstwą podłoża nawóz wchłania wilgoć i powoli się rozpuszcza. Uwalniane równomiernie i we właściwych proporcjach składników pokarmowych dostają się do warstwy gleby pokrytej korzeniami roślin.

 

Metoda aplikacji

Rośliny nawozić od marca do lipca w odstępach 100 dni (ponad 3 miesiące). Jeżeli pierwsze nawożenie ma miejsce w marcu, następne należy wykonać w czerwcu. Jednak przeprowadzając pierwsze nawożenie w maju-czerwcu wystarczy jednorazowo zastosować nawóz. W lipcu zaleca się połowę zalecanej dawki. Nawóz można stosować zarówno podczas sadzenia, jak i pod istniejące nasadzenia.

Przygotowanie stanowiska pod nowe nasadzenia: Podczas sadzenia należy wykopać dołek i wymieszać nawóz z podłożem do sadzenia, a następnie posadzić roślinę. W zależności od wielkości roślin podczas sadzenia stosować następujące dawki:

– drzewo lub krzew do wysokości 40 cm – 10-20 g,

– drzewo lub krzew o wysokości 40-100 cm – 20-30 g,

– drzewo lub krzew powyżej 1 m wysokości – 40-50 g,

Drzewa i krzewy już rosnące: Rozsyp nawóz wokół roślin i, jeśli to możliwe, wymieszaj z wierzchnią warstwą gleby. Po użyciu obficie podlewaj roślinę. W zależności od wielkości roślin stosować następujące dawki:

– krzewinki niskie (do 1m wysokości) – 50 g na roślinę,

– wysokie krzewy (powyżej 1 m) – 70 g na roślinę,

– drzewa – 60 g na każdy metr wysokości drzewa,

– rośliny rosnące w grupach – 50-70 g/m2,

– żywopłoty (do 1 m wys.) – 40 g/m,

– żywopłoty (powyżej 1 m wysokości) – 60 g/mb.

Dostępne w opakowaniach: 1,5 kg; 3 kilogramy; 5 kg

Additional information

Weight 1.5 kg
Dimensions 6 × 19 × 25 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

LONG LASTING FERTILIZER, PLANTACOTE For rhodendrons and hydrangeas – 0.3 kg

£7.60

7 in stock

Add to basket
LONG-LASTING FERTILIZER, PLANTACOTE naves. for vegetables and fruit-1 kg

£16.10

6 in stock

Add to basket
LONG-LASTING FERTILIZER, Fertilizing sticks for flowering plants-1 szt

£3.00

90 in stock

Add to basket
Repellent for dogs and cats. Arox – 100 g

£9.10

11 in stock

Add to basket