HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Liquid repeller for dogs and cats. Arox – 500 ml

£8.60

9 in stock

SKU CM-AR-PLYN-PSY-KOTY-0.5L Categories: , , , , , ,

Share with others:

Description

LIQUID PREPARATION FOR REPELLING DOGS AND CATS
 
A liquid preparation for repelling dogs and cats both indoors and outdoors.
 
A liquid preparation for repelling dogs and cats outdoors and indoors: home areas, fences, staircases, basement windows, garbage cans, window sills, roofs, balconies, lawns (common use) and on playgrounds and in sandboxes (professional use). The repellency effect is obtained 3 days after application and lasts 6-21 days, depending on the place and weather conditions. When used correctly and regularly, it effectively discourages dogs and cats from staying in the places of application and from the so-called marking the area. Product for general and professional use.
 
Application method
Shake well before use. Spray the entire surface or spot, delimiting the border of animal access to undesirable and exposed to dirt places. Do not use immediately before rainfall. If it rains before the preparation is dry, the treatment should be repeated. Use only on clean surfaces. In the event of heavy rain, the treatment should be repeated.
Coverage: 500 ml / 7 m². Protect larger areas by spot spraying the area at distances not exceeding 5 m.
 
Packaging: 500 ml
PŁYNNY PREPARAT DO ODSTRASANIA PSÓW I KOTÓW
 
Płynny preparat do odstraszania psów i kotów zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.
 
Płynny preparat do odstraszania psów i kotów na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń: tereny przydomowe, ogrodzenia, klatki schodowe, okna piwnic, śmietniki, parapety, dachy, balkony, trawniki (użytkowanie wspólne) oraz na placach zabaw iw piaskownicach (zastosowanie profesjonalne). Efekt odpychania uzyskuje się po 3 dniach od aplikacji i utrzymuje się od 6-21 dni, w zależności od miejsca i warunków atmosferycznych. Przy prawidłowym i regularnym stosowaniu skutecznie zniechęca psy i koty do przebywania w miejscach aplikacji oraz do tzw. oznaczania terenu. Produkt do użytku ogólnego i profesjonalnego.
 
Metoda aplikacji
Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Spryskać całą powierzchnię lub miejsce, wyznaczając granicę dostępu zwierząt do miejsc niepożądanych i narażonych na zabrudzenia. Nie stosować bezpośrednio przed opadami deszczu. Jeżeli pada deszcz zanim preparat wyschnie, zabieg należy powtórzyć. Stosować wyłącznie na czystych powierzchniach. W przypadku ulewnego deszczu zabieg należy powtórzyć.
Wydajność: 500 ml / 7 m². Większe powierzchnie chronić opryskiem punktowym z odległości nieprzekraczającej 5 m.
 
Opakowanie: 500 ml

Additional information

Weight 0.8 kg
Dimensions 23 × 9 × 4 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products