HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

SPINTOR 240SC – 5 ML

£9.30

3 in stock

SKU CM-SPINTOR-240SC-5ML Categories: , , ,
Insecticide for vegetable plants - Margaret Mayar Garden Centre - UK
Insecticide for vegetable plants – Margaret Mayar Garden Centre – UK

SpinTor 240 SC: Insecticide for vegetable plants, with contact and stomach action. Effective against biting pests. It has a superficial and deep effect on the plant.

Share with others:

Description

SPINTOR 240 SC – INSECTICIDE FOR VEGETABLE PLANTS

SpinTor 240 SC is an INSECTICIDE in the form of a concentrate in the form of a concentrated suspension for the preparation of an aqueous suspension, with contact also stomach action and ovicidal, intended for combating certain biting pests in vegetable plants. It has a superficial also deep effect on the plant. Depth effect only applies to young leaves.

  • natural insecticide
  • for use in fruit also vegetable crops
  • the product is also suitable for use in organic farming
  • agent intended for use by non-professional users.

Active substance content:

Spinosad: Spinosyn A, Spinosyn D (a substance from the spinosyn group) – 240 g/l (22.72%)

The agent is obtained as a result of fermentation of the bacteria Saccharopolyspora spinosa.

The biologically active substance acts on the nerve cells of the insect, which leads to paralysis, and then to the death of pests. The symptoms of the agent’s action appear within a dozen or so minutes after the treatment, the death of the pest occurs after a few hours.

Method of application

Users should use the agent with hand sprayers.

Product label

Plant protection products should be used safely. Read the label and product information before each use. Know the hazards and follow the precautions listed on the label.

Packaging: 6ml

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

SPINTOR 240 SC

  • naturalny środek owadobójczy
  • do stosowania w uprawach sadowniczych i warzywnych
  • produkt przeznaczony jest również do stosowania w rolnictwie ekologicznym
  • środek przeznaczony do użytku przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

Spinosad: Spinosyn A, Spinosyn D (substancja z grupy spinozynów) – 240 g/l (22,72%)

SpinTor 240 SC to INSEKTYCYD w postaci koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym, żołądkowym i jajobójczym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników gryzących roślin warzywnych. Działa powierzchownie i głęboko na roślinę. Efekt głębi dotyczy tylko młodych liści.

Środek otrzymuje się w wyniku fermentacji bakterii Saccharopolyspora spinosa.

Substancja biologicznie czynna działa na komórki nerwowe owada, co prowadzi do paraliżu, a następnie do śmierci szkodników. Objawy działania środka pojawiają się w ciągu kilkunastu minut po zabiegu, śmierć szkodnika następuje po kilku godzinach.

Sposób aplikacji

Środek przeznaczony do stosowania z opryskiwaczami ręcznymi.

Etykieta produktu

Środki ochrony roślin należy stosować w sposób bezpieczny. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę i informacje o produkcie. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności podanymi na etykiecie.

Opakowanie: 6 ml

Additional information

Weight 0.07 kg
Dimensions 16 × 7 × 3 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products