HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Geotextile membrane, Non Woven Fabric, to protect plants in spring. white, Thick: 17g, 3x5m, pack

£4.44

20 in stock

SKU AGRI-OS-MARI-P17-3X5M Categories: , ,
Please accept the fact that the colors of the products in the photos may differ from reality for many reasons, such as differences in resolution and monitor settings, lighting during shooting or even graphic editing. This is especially important in the case of online shopping, where we do not have the opportunity to see the product in person before buying.
I am a seller but also a buyer and I know how important the colors of the products you use for your projects are. I am also a designer and most of the photos in my listings are made by me. If you need more information about a product, please contact me before purchasing. It depends on the resolution of the model and individual monitor settings. If in doubt, it is always better to make sure and ask the seller for product details before buying.
Prohibition of copying and dissemination of photos: All provided photos are subject to copyright and remain the property of their owner (Image Owner). The Client (Person/Corporation) undertakes not to copy, alter, reproduce or distribute the photos without the written consent of the Photo Owner. The photos provided to the client are only intended for a specific purpose or project as agreed between the client and the owner of the photo. Any other use of the photos, not related to the contract, requires the written consent of the Photo Owner. Violation of these provisions may lead to the pursuit of legal claims against the Customer.

Share with others:

Description

GEOTEXTILE MEMBRANE, NON WOVEN FABRIC, TO PROTECT PLANTS IN SPRING. WHITE, THICK: 17G

Are you a garden lover, owner of a plot of land, a balcony or maybe a terrace? Agrimpex products will allow you to protect your plants during every season. Regardless of whether you want to protect plants against cold winter, spring frosts or get rid of weeds. Check out Agrimpex products.

 

Spring protective agrotextile with Agro Marina technology is one of our flagship products, manufactured based on strict quality standards. Our hallmark is reliability and durability.

 

Application

• Protects freshly planted cabbage, cauliflower, broccoli and other vegetables from frost

• Reliable in growing onions, leeks

• For protecting strawberries and other soft fruits

• In the cultivation of early potato varieties

 

Protects from:

Low temperatures – Agrimpex agrotextile eliminates daily temperature fluctuations, and thus increases and accelerates crop yields.

Frosty and drying winds – This protection is especially important when plants are deprived of a protective layer of snow.

Crushing plants after rainfall – Thanks to Agro Marina technology, water passes through Agrotextile without damaging the quality of plants – it does not crush them.

Against birds – Agrimpex agrotextiles effectively protect planted seedlings against unwanted visits by birds.

Contaminated dust – Agrimpex spring covering agrotextile is an excellent filter.

Loss of soil water – Agrimpex spring covering agrotextile maintains moisture in the soil, thus protecting against loss of soil water.

Against insects – Agrimpex agrotextiles provide insulation against unwanted insects.

 

Product features

Weight 17g/m2 – Optimally selected grammage to best serve its purpose.

Stabilized against UV radiation – thanks to which Agrimpex agrotextiles increase the service life in conditions exposed to UV radiation.

Made of polypropylene – making Agrotextile a very light and thin, yet durable material.

It lets water through immediately – Thanks to its structure, Agrimpex agrotextile does not retain water on the surface.

Air permeable – The structure of the material allows air exchange under the surface of Agrotextile, so there is no risk of developing fungal diseases.

Does not crush plants – Agrimpex agrotextiles, thanks to the Agro Marina technology, allow water to pass through immediately after unfolding.

Original color – a guarantee of the highest quality of the product and the unique properties of Agrimpex Agrotextile.

Polish product – Agrimpex is 100% Polish capital, we proudly emphasize the place of production of our products.

How to use:

1. Spread the Agrotextile loosely on the plants, leaving room for them to grow freely. We recommend unfolding it according to the expected wind direction.

2. Cover the edges with earth to prevent them from breaking.

3. Water the plants while they are growing. The porous structure of Agrotextile will allow water and air to flow freely.

4. After a period of unfavorable weather conditions and the plants have reached proper maturity, remove the Agrotextile and enjoy exceptional harvests.

 

 

Available sizes: 3X5m  package

MEMBRANA GEOWŁÓKNINOWA, WŁÓKNINA, DO OCHRONY ROŚLIN NA WIOSNĘ. BIAŁY, GRUBY: 17G

Jesteś miłośnikiem ogrodów, właścicielem działki, balkonu, a może tarasu? Produkty Agrimpex pozwolą Ci chronić rośliny o każdej porze roku. Niezależnie od tego, czy chcesz zabezpieczyć rośliny przed mroźną zimą, wiosennymi przymrozkami czy pozbyć się chwastów. Sprawdź produkty Agrimpex.

 

Wiosenna agrowłóknina ochronna z technologią Agro Marina to jeden z naszych flagowych produktów, wytwarzany w oparciu o rygorystyczne normy jakościowe. Naszym znakiem rozpoznawczym jest niezawodność i trwałość.

 

Aplikacja

• Chroni świeżo posadzoną kapustę, kalafior, brokuły i inne warzywa przed mrozem

• Niezawodny w uprawie cebuli, pora

• Do ochrony truskawek i innych owoców miękkich

• W uprawie wczesnych odmian ziemniaka

 

Chroni przed:

Niskie temperatury – agrowłóknina Agrimpex eliminuje dobowe wahania temperatury, a co za tym idzie zwiększa i przyspiesza plony.

Mroźne i wysuszające wiatry – Ta ochrona jest szczególnie ważna, gdy rośliny są pozbawione ochronnej warstwy śniegu.

Kruszenie roślin po opadach deszczu – Dzięki technologii Agro Marina woda przepływa przez Agrowłókninę bez szkody dla jakości roślin – nie kruszy ich.

Przeciw ptakom – agrowłókniny Agrimpex skutecznie chronią sadzone sadzonki przed niechcianymi wizytami ptaków.

Zanieczyszczony pył – agrowłóknina okrywowa sprężynowa Agrimpex jest doskonałym filtrem.

Ubytek wody glebowej – agrowłóknina okrywająca sprężyną Agrimpex utrzymuje wilgoć w glebie, chroniąc tym samym przed utratą wody glebowej.

Przeciw owadom – agrowłókniny Agrimpex zapewniają izolację przed niechcianymi owadami.

 

Cechy produktu

Gramatura 17g/m2 – Optymalnie dobrana gramatura, aby jak najlepiej spełniała swoje zadanie.

Stabilizowany przed promieniowaniem UV – dzięki czemu agrowłókniny Agrimpex zwiększają żywotność w warunkach narażonych na promieniowanie UV.

Wykonany z polipropylenu – dzięki czemu Agrowłóknina jest bardzo lekkim i cienkim, a jednocześnie wytrzymałym materiałem.

Natychmiast przepuszcza wodę – Dzięki swojej strukturze agrowłóknina Agrimpex nie zatrzymuje wody na powierzchni.

Przepuszcza powietrze – Struktura materiału umożliwia wymianę powietrza pod powierzchnią agrowłókniny, dzięki czemu nie ma ryzyka rozwoju chorób grzybiczych.

Nie miażdży roślin – agrowłókniny Agrimpex dzięki technologii Agro Marina przepuszczają wodę natychmiast po rozłożeniu.

Oryginalny kolor – gwarancja najwyższej jakości produktu i wyjątkowych właściwości Agrowłókniny Agrimpex.

Polski produkt – Agrimpex to w 100% polski kapitał, z dumą podkreślamy miejsce produkcji naszych wyrobów.

Sposób użycia:

1. Rozłóż agrowłókninę luźno na roślinach, pozostawiając im miejsce na swobodny wzrost. Zalecamy rozłożenie go zgodnie z przewidywanym kierunkiem wiatru.

2. Przykryj krawędzie ziemią, aby zapobiec ich pęknięciu.

3. Podlewaj rośliny, gdy rosną. Porowata struktura agrowłókniny pozwoli na swobodny przepływ wody i powietrza.

4. Po okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych i osiągnięciu przez rośliny odpowiedniej dojrzałości należy zdjąć Agrowłókninę i cieszyć się wyjątkowymi zbiorami.

 

 

Dostępne rozmiary: pakiet 3X5m

Additional information

Weight 0.3 kg
Dimensions 45 × 33 × 5 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products