HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

AMISTAR 250 SC – 5ml – AGRECOL

£5.40

45 in stock

SKU CM-AMISTAR-5ML-AGR Categories: ,
Fungimax concentrated fungicide - Margaret Mayar Garden Centre - UK
Fungimax concentrated fungicide – Margaret Mayar Garden Centre – UK

Fungimax concentrated fungicide for deep and systemic preventive control in agricultural and vegetable plants. Use with hand sprayers.

Share with others:

Description

AMISTAR 250 SC – CONCENTRATED FUNGICIDE

Concentrated fungicide, in the form in the form of a concentrated suspension for dilution with water. It make deep also systemic effect. Mainly for preventive control of fungal diseases in agricultural also vegetable plants. Amateurs can purchase the agent.

 • fights gray mold, rust, mildew, alternariosis also other fungal diseases
 • agent intended for use by non-professional users
 • 5ml is enough for 5 liters of water

Dosage:

 • onion: downy mildew of onion, gray mold, neck rot, alternaria 8ml / 100m2 / 7l of water, withdrawal period: 14 days
 • green beans: bean anthracnose, gray mold, curd rot 8ml / 100m2 / 7l of water, withdrawal period: 7 days
 • green peas: pea ascochytosis, downy mildew 8ml / 100m2 / 7l of water, withdrawal period: 14 days
 • head also Chinese cabbage (storage): cruciferous black, cruciferous alternaria, gray mold 8ml / 100m2 / 7l of water, withdrawal period: 14 days
 • cauliflower: black cruciferous, cruciferous alternaria 8ml / 100m2 / 7l of water, withdrawal period: 14 days
 • carrots: carrot seed rotariosis, umbellate powdery mildew 4-8ml / 100m2 / 7l of water, withdrawal period: 10 days
 • lettuce in the ground: powdery mildew, downy mildew, gray mold, cottage cheese rot 8ml / 100m2 / 7l of water, withdrawal period: 14 days
 • tomato in the ground: potato blight, tomato blight 10ml / 100m2 / 8-10l of water, withdrawal period: 3 days
 • leek: rust, alternaria 8ml / 100m2 / 7l of water, withdrawal period: 20 days
 • pepper under covers: “gray mold, curd rot 0.1% (10ml / 10l of water) 8l of working liquid / 100m2, withdrawal period: 14 days
 • lettuce under covers: powdery mildew, downy mildew, gray mold, curd rot 0.1% (10ml / 10l of water) 8l of working liquid / 100m2, withdrawal period: 14 days
 • celery: septoriosis 8ml / 100m2 / 7l of water, withdrawal period: 14 days

How to do it?

In order to achieve high effectiveness of the agent, thoroughly cover the entire surface of the plant with the working liquid. Before using the product on other plants – also ornamental plants. Make a point test on each species separately in order to check whether the product will not cause damage to the plant within seven days.

Avoid dripping the working solution onto adjacent crops. In the protection of lettuce, green beans, peas and cauliflower, it is recommended to perform a maximum of 2 treatments during the growing season. To protect other vegetable species, it is advisable to conduct a maximum of 3 treatments during the growing season.

Do not use the product in the initial stage of growth of tomatoes grown in the ground (up to 4 weeks after planting or up to 5 weeks after sowing). Do not use the product also on wet plants or immediately after rainfall.

Active substance content:

 • Azoxystrobin, a compound from the strobilurin group – 250 g / l (22.81%).

Comments!

It is forbidden to use the product in the zone of direct protection of water intakes. It is forbidden to use in the area of ​​health resorts, buffer zones of national parks also reserves. Do not contaminate water with plant protection product or its packaging.

The agent is intended for amateur sale.

Packaging:  5 ml

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

AMISTAR 250 SC

 

 • zwalcza szarą pleśń, rdzę, pleśń, alternariozę i inne choroby grzybowe
 • środek przeznaczony do użytku przez użytkowników nieprofesjonalnych
 • 5ml wystarcza na 5 litrów wody

 

Jest środkiem grzybobójczym w postaci koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu głębokim i ogólnoustrojowym, głównie do profilaktycznego zwalczania chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywniczych. Środek przeznaczony do stosowania z opryskiwaczami ręcznymi.

Dawkowanie:

cebula: mączniak rzekomy cebuli, szara pleśń, zgnilizna szyi, alternaria 8ml/100m2/7l wody, okres karencji: 14 dni

fasolka szparagowa: fasola antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twarogu 8ml / 100m2 / 7l wody, okres karencji: 7 dni

groszek zielony: askochytoza grochu, mączniak rzekomy 8ml/100m2/7l wody, okres karencji: 14 dni

kapusta głowiasta i pekińska (przechowywanie): krzyżowa czarna, alternaria krzyżowa, szara pleśń 8ml / 100m2 / 7l wody, okres karencji 14 dni

kalafior: krzyżowy czarny, alternaria krzyżowa 8ml / 100m2 / 7l wody, okres karencji 14 dni

marchew: rotarioza nasion marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowaty 4-8ml/100m2/7l wody, okres karencji 10 dni

sałata w gruncie: mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twarogu 8ml/100m2/7l wody, okres karencji: 14 dni

pomidor w gruncie: zaraza ziemniaczana, zaraza pomidorowa 10ml / 100m2 / 8-10l wody, okres karencji 3 dni

por: rdza, alternaria 8ml / 100m2 / 7l wody, okres karencji: 20 dni

papryka pod osłonami: „szara pleśń, zgnilizna twarogu 0,1% (10ml/10l wody) 8l płynu roboczego/100m2, okres karencji 14 dni

sałata pod osłonami: mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twarogu 0,1% (10ml/10l wody) 8l płynu roboczego/100m2, okres karencji 14 dni

seler: septorioza 8ml / 100m2 / 7l wody, okres karencji: 14 dni

Rośliny ozdobne:  1ml na 1-1,2l wody

 

W celu uzyskania wysokiej skuteczności środka należy dokładnie pokryć całą powierzchnię rośliny cieczą roboczą. Przed zastosowaniem preparatu na innych roślinach – także ozdobnych należy wykonać próbę punktową na każdym gatunku z osobna, aby sprawdzić czy preparat nie spowoduje uszkodzenia rośliny w ciągu 7 dni. Unikać kapania roztworu roboczego na sąsiednie uprawy. W ochronie sałaty, fasolki szparagowej, grochu i kalafiora zaleca się wykonanie maksymalnie 2 zabiegów w sezonie wegetacyjnym. W celu ochrony pozostałych gatunków warzyw zaleca się wykonanie maksymalnie 3 zabiegów w okresie wegetacji. Nie stosować preparatu w początkowej fazie wzrostu pomidorów uprawianych w gruncie (do 4 tyg. po posadzeniu lub do 5 tyg. po wysiewie) oraz na mokre rośliny lub bezpośrednio po opadach deszczu.

 

Zawartość substancji czynnej:

Azoksystrobina, związek z grupy strobiliryn – 250 g/l (22,81%).

 

Uwagi!

Zabrania się stosowania produktu w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wodnych oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. Nie zanieczyszczać wody środkiem ochrony roślin ani jego opakowaniem.

 

Środek przeznaczony do sprzedaży amatorskiej.

 

Opakowanie: 5 ml

Additional information

Weight 0.05 kg
Dimensions 16 × 7 × 3.5 cm
Brand

Agrecol

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products