Fertilizer for your lawn moss control – 1.2 kg

£9.30

20 in stock

SKU Gran-Trawa-mech-1.2-kg Categories: ,

Share with others:

Description

LAWN FERTILIZER FOR MOSS
֍
– concentrated fertilizer contains as much as 7% iron
– reduces the occurrence of moss on lawns
– efficiency: 1.2 kg per 40 m2
֍
Contents
EC fertilizer mixture
nitrogen (N) – 15%
iron (Fe) – 7%
֍
Fertilizer for moss lawns is a granular mineral fertilizer. Prepared for fertilizing lawns with moss. The iron contained in the fertilizer immediately inhibits the moss development process and the high nitrogen content causes empty spaces to grow up quickly with grass.
֍
The strengthening effect of nitrogen makes the grass weakened by the presence of moss healthier regains its juicy green color and the turf becomes strong and compact.
֍
Application method
Use from March to August every 45-60 days. Fall fertilizer should be applied from September.
֍
Method 1 – Sprinkled
1. Before applying fertilizer the lawn should be moist or watered so that the fertilizer granules stick to the moss.
2. Measure the appropriate amount of fertilizer: 20 g of fertilizer for every 1 m2 of lawn. When setting up a new lawn use 40 g per 1 m2 of previously prepared soil.
3. Spread the fertilizer evenly over the lawn by hand or with a special seeder.
4. After applying fertilizer wait an hour and then water the lawn with plenty of water.
֍
Method 2 – In liquid form
1. Measure the required amount of fertilizer: 80 g of fertilizer.
2. Dissolve 80 g of fertilizer in 4 liters of water.
3. Water the lawn with the solution obtained. 4 liters of solution is enough to water 4 m2 of lawn.
4. After applying fertilizer wait an hour and then water the lawn with plenty of water.
֍
Note: Do not fertilize in strong sunlight. Use in calm weather or in “downwind” direction. Do not use in the first year after setting up the lawn. Use as directed – do not exceed the recommended doses as this may damage the grass. This fertilizer is a highly dirty preparation. Contact of the fertilizer with concrete and ceramic elements should be avoided. Use protective gloves and avoid contact of the product with clothing.
֍
1 handful is about 30 – 40 g of fertilizer.
֍
Packaging: 1.2 kg; 5 kg; 10 kg
NAWÓZ DO TRAWNIKÓW
O
– skoncentrowany nawóz zawiera aż 7% żelaza
– ogranicza występowanie mchów na trawnikach
– wydajność: 1,2 kg na 40 m2
O
Zawartość
Mieszanka nawozów EC
azot (N) – 15%
żelazo (Fe) – 7%
O
Nawóz do trawników mchowych to granulowany nawóz mineralny. Przygotowany do nawożenia trawników mchem. Zawarte w nawozie żelazo natychmiast hamuje rozwój mchów, a wysoka zawartość azotu powoduje szybkie zarastanie pustych przestrzeni trawą.
O
Wzmacniające działanie azotu sprawia, że ​​osłabiona obecnością mchów trawa zdrowiej odzyskuje soczystą zieloną barwę, a murawa staje się mocna i zwarta.
O
Metoda aplikacji
Stosować od marca do sierpnia co 45-60 dni. Nawóz jesienny należy stosować od września.
O
Metoda 1 – Posypane
1. Przed zastosowaniem nawozu trawnik należy zwilżyć lub podlać tak, aby granulki nawozu przywarły do ​​mchu.
2. Odmierz odpowiednią ilość nawozu: 20 g nawozu na każdy 1 m2 trawnika. Przy zakładaniu nowego trawnika stosować 40 g na 1 m2 wcześniej przygotowanej gleby.
3. Ręką lub specjalnym siewnikiem równomiernie rozprowadzić nawóz po trawniku.
4. Po zastosowaniu nawozu odczekaj godzinę, a następnie obficie podlej trawnik.
O
Metoda 2 – W postaci płynnej
1. Odmierz potrzebną ilość nawozu: 80 g nawozu.
2. Rozpuścić 80 g nawozu w 4 litrach wody.
3. Podlewaj trawnik otrzymanym roztworem. 4 litry roztworu wystarczają na podlanie 4 m2 trawnika.
4. Po zastosowaniu nawozu odczekaj godzinę, a następnie obficie podlej trawnik.
O
Uwaga: Nie nawozić przy silnym nasłonecznieniu. Używaj przy bezwietrznej pogodzie lub w kierunku „z wiatrem”. Nie stosować w pierwszym roku po założeniu trawnika. Stosować zgodnie z zaleceniami – nie przekraczać zalecanych dawek, gdyż może to uszkodzić trawę. Nawóz ten jest preparatem mocno brudnym. Należy unikać kontaktu nawozu z elementami betonowymi i ceramicznymi. Stosować rękawice ochronne i unikać kontaktu produktu z odzieżą.
O
1 garść to około 30 – 40 g nawozu.
O
Opakowanie: 1,2 kg; 5 kilogramów; 10 kg

Additional information

Weight 1.4 kg
Dimensions 22 × 19 × 5 cm
Purpose

For your lawn moss control

Condition

New: A brand-new, unused, unopened and undamaged item in original retail packaging

Country

Poland

Pojemnosc

1.2 kg

Type

Fertiliser

Organic

No

Mineral

Yes

Form

Sprinkled

Material Basis

Micronutrients

Release Speed

Fast-Release

Indoor/Outdoor

Outdoor

Season

Spring, Summer, Autumn

Dilution

Ready to used

Ingredients

A mix of ingredients

Packaging

Box

MPN

173440548

Brand

Agrecol

Expiry Date

Located on the package

Produkt.EAN

5902341002031

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

Coming Soon!

Read more
DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

18 in stock

Add to basket
COPPER 50WP – 10 G

£3.90

12 in stock

Add to basket