Fertilizer for balcony plants – Mineral Gel – 1L

£9.85

12 in stock

SKU Agrecol-Zel-Balkonowe -1-L Categories: ,

Share with others:

Description

FERTILIZER FOR BALCONY PLANTS – MINERAL GEL

  •  for fertilizing balcony and terrace plants
  •  especially recommended for multi-species balcony or terrace compositions
  •  increases the number of flower buds formed
  •  prolongs flowering

Contents

EC fertilizer

nitrogen (N) – 6%

phosphorus (P2O5) – 4%

potassium (K2O) – 8%

Micronutrients:

boron (B) 0.02% copper (Cu) * 0.002% iron (Fe) * 0.02% manganese (Mn) * 0.015% molybdenum (Mo) 0.002% zinc (Zn) * 0.015%

* chelated by EDTA

The fertilizer for balcony plants from the Mineral Gel series is a liquid mineral fertilizer in the form of a gel that can be dissolved in water. Intended for the nutrition of all plants grown on balconies and terraces including: pelargonium surfinia petunia verbena lobelia hellette mosquitoes wolfs bacop and many other plants grown on balconies. The appropriate configuration of nutrients enhances and extends the flowering period of the fertilized plants. The gel formula of the fertilizer dissolves very easily in water. The fertilizing solution can be successfully used to fertilize plants grown using traditional methods as well as in hydroponic cultivation.

Balcony plants are grown in pots and containers which is closely related to the specific method of care. Continuous watering of plants in small containers rinses out valuable minerals from the ground which is why the systematic use of fertilizers is so important. The fertilizer for balcony plants from the Mineral Gel series contains a balanced dose of nitrogen and phosphorus which causes the plant to produce lush long hanging shoots. Phosphorus stimulates intensive flowering of plants while potassium makes the flowers larger and the leaves firm and healthy. It is worth paying attention to the micronutrients contained in the fertilizer. Although plants require them in much smaller amounts their role is very important. Boron copper and zinc make plants develop much more flower buds in intense colours appropriate for the species and the variety. Iron manganese and molybdenum reduce the risk of chlorosis i.e. yellow discoloration of the leaves.

Application method

The package contains a transparent cap for precise and convenient dosing of the fertilizer. The cap indicates three dosage levels depending on the amount of water we use for irrigation:

Level I – a dose of 7 ml of fertilizer to be dissolved in 2 liters of water

Level II – a dose of 14 ml of fertilizer to be dissolved in 4 liters of water

Level III – a dose of 21 ml of fertilizer to be dissolved in 6 liters of water

The fertilizer should be used during the intensive and flowering period as well as in the period preceding flowering fertilize the plants once a week. During the rest of the growing season the plants should be fertilized once every 2 weeks. Fertilize young plants using half of the recommended dose. Do not exceed the recommended doses as this could damage or destroy the plants.

Available packages: 1L

NAWÓZ DO ROŚLIN BALKONOWYCH – ŻEL MINERALNY

  •  do nawożenia roślin balkonowych i tarasowych
  •  szczególnie polecany do wielogatunkowych kompozycji balkonowych lub tarasowych
  •  zwiększa liczbę tworzonych pąków kwiatowych
  •  przedłuża kwitnienie

Zawartość

nawóz WE

azot (N) – 6%

fosfor (P2O5) – 4%

potas (K2O) – 8%

Mikroelementy:

bor (B) 0,02% miedź (Cu) * 0,002% żelazo (Fe) * 0,02% mangan (Mn) * 0,015% molibden (Mo) 0,002% cynk (Zn) * 0,015%

* chelatowane przez EDTA

Nawóz do roślin balkonowych z serii Mineral Gel to płynny nawóz mineralny w postaci żelu rozpuszczalnego w wodzie. Przeznaczony do odżywiania wszystkich roślin uprawianych na balkonach i tarasach w tym: pelargonia surfinia petunia werbena lobelia hellette komary wilki bacop i wiele innych roślin uprawianych na balkonach. Odpowiednia konfiguracja składników pokarmowych wzmacnia i wydłuża okres kwitnienia nawożonych roślin. Żelowa formuła nawozu bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie. Roztwór nawozowy może być z powodzeniem stosowany do nawożenia roślin uprawianych metodami tradycyjnymi jak również w uprawie hydroponicznej.

Rośliny balkonowe uprawiane są w doniczkach i pojemnikach, co jest ściśle związane ze specyficznym sposobem pielęgnacji. Ciągłe podlewanie roślin w małych pojemnikach wypłukuje z podłoża cenne minerały, dlatego tak ważne jest systematyczne stosowanie nawozów. Nawóz do roślin balkonowych z serii Mineral Gel zawiera zbilansowaną dawkę azotu i fosforu, dzięki czemu roślina wytwarza bujne, długie, zwisające pędy. Fosfor stymuluje intensywne kwitnienie roślin, a potas sprawia, że ​​kwiaty są większe, a liście jędrne i zdrowe. Warto zwrócić uwagę na zawarte w nawozie mikroelementy. Chociaż rośliny wymagają ich w znacznie mniejszych ilościach, ich rola jest bardzo ważna. Miedź borowa i cynk sprawiają, że rośliny rozwijają znacznie więcej pąków kwiatowych w intensywnych kolorach odpowiednich dla gatunku i odmiany.

Metoda aplikacji

Opakowanie zawiera przezroczystą nakrętkę umożliwiającą precyzyjne i wygodne dozowanie nawozu. Nakrętka wskazuje trzy poziomy dozowania w zależności od ilości wody, której używamy do nawadniania:

Poziom I – dawka 7 ml nawozu do rozpuszczenia w 2 litrach wody

II stopień – dawka 14 ml nawozu do rozpuszczenia w 4 litrach wody

Stopień III – dawka 21 ml nawozu do rozpuszczenia w 6 litrach wody

Nawóz należy stosować w okresie intensywnego kwitnienia oraz w okresie poprzedzającym kwitnienie nawozić rośliny raz w tygodniu. W pozostałej części sezonu wegetacyjnego rośliny należy nawozić raz na 2 tygodnie. Młode rośliny nawozić stosując połowę zalecanej dawki. Nie przekraczać zalecanych dawek, gdyż może to uszkodzić lub zniszczyć rośliny.

Dostępne opakowania: 1L

Additional information

Weight 1.3 kg
Dimensions 23 × 9 × 7 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

Fertilizer for orchids – Mineral Gel – 0.25L

£4.50

27 in stock

Add to basket
Fertilizer for Datura, Angel’s Trumpet, Brugmansia – MINERAL GEL – 0.5L

£6.80

25 in stock

Add to basket
Fertilizer for oleanders and olives – MINERAL GEL – 0.25L

£4.50

29 in stock

Add to basket
Fertilizer for herbs – MINERAL GEL – 0.25L

£4.50

15 in stock

Add to basket