Fertilizer accelerating composting – 3 kg

£15.60

3 in stock

SKU Komp-Przyspieszacz-3kg Categories: ,

Share with others:

Description

FERTILIZER ACCELERATING COMPOSTING
֍
– due to the high nitrogen content in the fertilizer organic waste is composted faster
– the fertilizer optimizes the carbon to nitrogen ratio
– affects the proper course of the composting process
– capacity: 1 kg / 4 m3 of biomass
֍
Contains
EC fertilizer mixture
nitrogen (N) – 31%
magnesium (MgO) – 7%
֍
Fertilizer accelerating the composting is a specially prepared fertilizer mixture that accelerates the composting of organic waste. By optimizing the carbon to nitrogen ratio the fertilizer accelerates the humification processes and makes the compost mature quickly. Organic acids produced as a result of composting are of great value in increasing soil fertility. This high-quality product has been developed to compost post-cultivation waste such as grass clippings haulm leaves and any organic household waste.
֍
How to properly make a composter?
Choose a place: secluded sheltered from the sun. Place or build a composter directly on the ground. The composter should have holes to keep it airy.
Throw in rubbish: take appropriate waste from your garden and home. See below what to add and what not.
֍
Pour water on it: make sure that the composter does not dry out as it will slow down the decomposition process. It should also not be heavily flooded with water.
Aerate: occasionally flip or ditch the composter. Add fertilizer to speed up the composting.
Be patient: valuable compost soil may appear at the bottom of the composter after the first season.
֍
Application method
The fertilizer can be used from March to October. Use the fertilizer each time you add a new portion of biomass to the composter. The fertilizer can be used in sprinkling and liquid form after dissolving in water.
֍
1. Measure the correct amount of fertilizer:
– sprinkled: allocate about 250 g of fertilizer for each 1 m of biomass
– as a solution: mix about 250 g of fertilizer with 5 liters of warm water.
2. Sprinkle the fertilizer evenly over the surface of the heap or pour the prepared solution into the compost heap.
3. After the treatment mix the pile and shape it so that the evaporation surface is as small as possible.
4. After 2-3 weeks if possible aerate the heap by re-mixing the compost mass.
֍
1 handful is about 30 – 40 g of fertilizer.
֍
Packaging: 1 kg
NAWÓZ PRZYSPIESZAJĄCY KOMPOSTOWANIE
O
– dzięki dużej zawartości azotu w nawozie odpady organiczne ulegają szybszemu kompostowaniu
– nawóz optymalizuje stosunek węgla do azotu
– wpływa na prawidłowy przebieg procesu kompostowania
– wydajność: 1 kg / 4 m3 biomasy
O
Zawiera
Mieszanka nawozów EC
azot (N) – 31%
magnez (MgO) – 7%
O
Nawóz przyspieszający kompostowanie to specjalnie przygotowana mieszanka nawozowa przyspieszająca kompostowanie odpadów organicznych. Optymalizując stosunek węgla do azotu, nawóz przyspiesza procesy humifikacji i sprawia, że ​​kompost szybko dojrzewa. Kwasy organiczne powstające w wyniku kompostowania mają ogromną wartość w zwiększaniu żyzności gleby. Ten wysokiej jakości produkt został opracowany do kompostowania odpadów porolnych, takich jak skoszona trawa, liście łętów oraz wszelkie odpady organiczne z gospodarstw domowych.
O
Jak prawidłowo wykonać kompostownik?
Wybierz miejsce: odosobnione, osłonięte od słońca. Umieść lub zbuduj kompostownik bezpośrednio na ziemi. Kompostownik powinien mieć otwory zapewniające przewiewność.
Wyrzucaj śmieci: zabierz odpowiednie odpady z ogrodu i domu. Zobacz poniżej, co dodać, a czego nie.
O
Pour water on it: make sure that the composter does not dry out as it will slow down the decomposition process. It should also not be heavily flooded with water.
Aerate: occasionally flip or ditch the composter. Add fertilizer to speed up the composting.
Be patient: valuable compost soil may appear at the bottom of the composter after the first season.
֍
Application method
The fertilizer can be used from March to October. Use the fertilizer each time you add a new portion of biomass to the composter. The fertilizer can be used in sprinkling and liquid form after dissolving in water.
֍
1. Measure the correct amount of fertilizer:
– sprinkled: allocate about 250 g of fertilizer for each 1 m of biomass
– as a solution: mix about 250 g of fertilizer with 5 liters of warm water.
2. Równomiernie rozsypać nawóz po powierzchni pryzmy lub wlać przygotowany roztwór do pryzmy kompostowej.
3. Po zabiegu wymieszać runo i uformować je tak, aby powierzchnia parowania była jak najmniejsza.
4. Po 2-3 tygodniach w miarę możliwości napowietrzyć pryzmę poprzez ponowne przemieszanie masy kompostowej.
O
1 garść to około 30 – 40 g nawozu.
O
Opakowanie: 1 kg

Additional information

Weight 3.3 kg
Dimensions 28 × 20 × 9 cm
Purpose

For accelerating composting

Condition

New: A brand-new, unused, unopened and undamaged item in original retail packaging

Country

Poland

Pojemnosc

3kg

Type

Fertiliser

Organic

No

Mineral

Yes

Form

Sprinkled

Material Basis

Micronutrients

Release Speed

Fast-Release

Indoor/Outdoor

Outdoor

Season

Spring, Summer, Autumn

Dilution

Ready to used

Ingredients

A mix of ingredients

Packaging

Box

MPN

173440565

Brand

Agrecol

Expiry Date

Located on the package

Produkt.EAN

5902341007654

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

Fertilizer for grapevines. currants and raspberries – 1.2 kg

£8.60

210 in stock

Add to basket
Fertilizer for tomatoes and peppers – 1.2 kg

£8.60

40 in stock

Add to basket
Fertilizer for bulb plants – 1.2 kg

£8.60

12 in stock

Add to basket
Fertilizer for boxwood – 1.2 kg

£8.60

15 in stock

Add to basket