HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

FERRAMOL GR – 500 G

£12.50

11 in stock

SKU CM-FERRAMOL-GR-500G Categories: , , ,
Effective slug bait - Margaret Mayar Garden Centre - UK
Effective slug bait – Margaret Mayar Garden Centre – UK

MOLUSCOCID: Effective slug bait for ground and covered areas. Attracts and stops snails from plant feeding. Discreet and efficient.

Share with others:

Description

FERRAMOL GR – EFFECTIVE SLUG BAIT

MOLUSCOCID in the form of granules, ready-to-use, effective slug bait (GR) intended for combating slugs in the ground and under cover. The agent attracts snails and is eagerly eaten by them. Taken by snails, it stops their feeding on plants.

After consuming the granules, the snails hide in their hiding places and die there, so dead snails are not visible on the surface of the soil/substrate. The effect of the agent is visible only in the absence of further damage to the plants. After wetting, the granules become even more attractive to snails.

  • agent intended for use by non-professional users

Active substance content:

  • iron phosphate (compound from the group of inorganic phosphorus compounds) – 9.9 g / kg (0.99%)

The granules of the agent are resistant to damage caused by rainfall.

The agent contains an active substance that occurs naturally in the environment and is biodegradable.

Snail species to be combated:

Lichids – salivates – Arionidae (e.g. Arion spp.),

Slugs – slugs – Agriolimacidae (e.g. Deroceras spp.),

Limacids – Limacidae (e.g. Limax spp.).

An agent to be used to protect the following plants grown in the field and under cover:

lettuce, cauliflower, endive, beans, head cabbage, strawberry, lilies, lantana, pansy, marigold, summer aster, impatiens, sunflower, primrose, geranium.

Product label

Use plant protection products safely. Read the label and product information before each use. Know the hazards and follow the precautions listed on the label.

Packaging: 500g

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

FERRAMOL GR

  • środek przeznaczony do użytku przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

fosforan żelaza (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu) – 9,9 g/kg (0,99%)

MOLUSCOCID w postaci granulatu, gotowa do użycia przynęta (GR) przeznaczona do zwalczania ślimaków w gruncie i pod osłonami. Środek wabi ślimaki i jest przez nie chętnie zjadany. Wzięty przez ślimaki zatrzymuje ich żerowanie na roślinach. Po spożyciu granulatu ślimaki chowają się w swoich kryjówkach i tam giną, dzięki czemu martwe ślimaki nie są widoczne na powierzchni gleby/podłoża. Działanie środka widoczne jest tylko przy braku dalszych uszkodzeń roślin. Po zmoczeniu granulki stają się jeszcze bardziej atrakcyjne dla ślimaków.

Granulki środka są odporne na uszkodzenia spowodowane opadami atmosferycznymi.

Środek zawiera substancję czynną, która naturalnie występuje w środowisku i ulega biodegradacji.

Gatunki ślimaków, które należy zwalczać:

Lichidy – ślinianki – Arionidae (np. Arion spp.),

Ślimaki – ślimaki – Agriolimacidae (np. Deroceras spp.),

Limacids – Limacidae (np. Limax spp.).

Środek do ochrony następujących roślin uprawianych w gruncie i pod osłonami:

sałata, kalafior, cykoria, fasola, kapusta głowiasta, truskawka, lilie, lantana, bratek, nagietek, aster letni, niecierpek, słonecznik, pierwiosnek, geranium.

Etykieta produktu

Środki ochrony roślin należy stosować w sposób bezpieczny. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę i informacje o produkcie. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności podanymi na etykiecie.

Opakowanie: 500g

Additional information

Weight 0.75 kg
Dimensions 21 × 15 × 6 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products