HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Crystalline fertilizer tomatoes-0.35 kg

£6.00

4 in stock

Crystalline fertilizer for tomatoes - Margaret Mayar Garden Centre - UK
Crystalline fertilizer for tomatoes – Margaret Mayar Garden Centre – UK

Tomatoes – fast-acting crystalline fertilizer for tomatoes & thriving plants. Ideal for seedlings and mature tomatoes in various growing environments.

Share with others:

Description

TOMATOES – CRYSTALLINE FERTILIZER FOR TOMATOES AND PEPPERS

Tomatoes – a crystalline fertilizer for tomatoes to be dissolved in water. Designed for fertilizing tomatoes also peppers. Suitable for fertilizing seedlings as well as mature plants in gardens, greenhouses also foil tunnels. Crystalline fertilizers are intervention fertilizers – they immediately replenish nutrient deficiencies thanks to minerals that are available to plants in easily digestible forms.

 • for fertilizing tomatoes also peppers at every development stage: from seedling to fruiting
 • provides a high also good quality crop
 • for use in the ground, in greenhouses and foil tunnels
 • enough for 350 l of watering

Contents

 • EC fertilizer
 • nitrogen (N) – 11%
 • phosphorus (P2O5) – 11%
 • potassium (K2O) – 35%
 • magnesium (MgO) – 2%
 • Micronutrients: boron (B) 0.02%, copper (Cu) * 0.02%, iron (Fe) * 0.07%, manganese (Mn) * 0.04%, molybdenum (Mo) 0.004%, zinc (Zn) * 0.015%

* chelated by EDTA

The fertilizer has a very high potassium content, which is of great importance in the cultivation of tomatoes. Its correct level increases the content of carbohydrates, organic acids, protein and vitamins (B1 and C). Potassium is also involved in building carotene – the red pigment that gives the fruit its red color.

By fulfilling all these functions in the plant, it enhances the taste, aroma and color of tomatoes and peppers. The magnesium content is also distinctive. This element, like potassium, contributes to the production of carotenoids and vitamin C. Plants properly nourished with magnesium, gently undergo the stress of drought or possible temperature drops.

Magnesium increases resistance to certain diseases (e.g. bacterial blotch in tomatoes and peppers). Tomatoes are very sensitive to phosphorus deficiency, but crystalline fertilizer quickly replenishes phosphorus deficiency.

Application method

Fertilize every 14 days in the form of an aqueous solution throughout the growing season. Use by watering, after thorough dilution in water in the ratio: 1 teaspoon of fertilizer per 5 liters of water (1 g of fertilizer per 1 liter of water). 5 liters of solution is sufficient for 1 m2 of crops.

In the case of plants in the flowering and fruiting phase, it is recommended to apply the fertilizer every 7 days. It is best to use a watering can without a strainer for fertilization. Water the plants after the substrate, ensuring no contact with leaves and flowers. The recommended doses should not be exceeded, because the fertilizer is highly condensed. You can also use this fertilizer in drip irrigation systems.

Packaging: 350g

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

 

POMIDORY – KRYSTALICZNY NAWÓZ DO POMIDORÓW I PAPRYKI

Pomidory – krystaliczny nawóz do pomidorów do rozpuszczenia w wodzie. Przeznaczony do nawożenia pomidorów, również papryki. Nadaje się do nawożenia sadzonek, a także dojrzałych roślin w ogrodach, szklarniach oraz tunelach foliowych. Nawozy krystaliczne są nawozami interwencyjnymi – natychmiast uzupełniają niedobory składników odżywczych dzięki minerałom, które są dostępne dla roślin w łatwo przyswajalnych formach.

 • Do nawożenia pomidorów również papryka na każdym etapie rozwoju: od sadzonki do owocowania
 • zapewnia wysoką i dobrą jakość plonu
 • do stosowania w gruncie, w szklarniach i tunelach foliowych
 • wystarcza na 350 l podlewania

Treść

 • Nawóz WE
 • azot (N) – 11%
 • fosfor (P2O5) – 11%
 • potas (K2O) – 35%
 • magnez (MgO) – 2%
 • Mikroelementy: bor (B) 0,02%, miedź (Cu) * 0,02%, żelazo (Fe) * 0,07%, mangan (Mn) * 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, (Zn) * 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Nawóz charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością potasu, co ma ogromne znaczenie w uprawie pomidorów. Jego prawidłowy poziom zwiększa zawartość węglowodanów, kwasów organicznych, białka oraz witamin (B1 i C). Potas bierze również udział w budowie karotenu – czerwonego pigmentu, który nadaje owocom czerwony kolor.

Spełniając wszystkie te funkcje w roślinie, wzmacnia smak, aromat i kolor pomidorów i papryki. Charakterystyczna jest również zawartość magnezu. Pierwiastek ten, podobnie jak potas, przyczynia się do produkcji karotenoidów i witaminy C. Rośliny odpowiednio odżywione magnezem, delikatnie poddają się stresowi suszy czy ewentualnym spadkom temperatury.

Magnez zwiększa odporność na niektóre choroby (np. plamistość bakteryjną pomidorów i papryki). Pomidory są bardzo wrażliwe na niedobór fosforu, ale nawóz krystaliczny szybko uzupełnia niedobór fosforu.

Sposób stosowania

Nawozić co 14 dni w postaci roztworu wodnego przez cały sezon wegetacyjny. Stosować przez podlewanie, po dokładnym rozcieńczeniu w wodzie w proporcji: 1 łyżeczka nawozu na 5 litrów wody (1 g nawozu na 1 litr wody). 5 litrów roztworu wystarcza na 1 m2 upraw.

W przypadku roślin w fazie kwitnienia i owocowania zaleca się stosowanie nawozu co 7 dni. Do nawożenia najlepiej używać konewki bez sitka. Podlewaj rośliny za podłożem, nie dopuszczając kontaktu z liśćmi i kwiatami. Nie należy przekraczać zalecanych dawek, ponieważ nawóz jest silnie skondensowany. Możesz również użyć tego nawozu w systemach nawadniania kropelkowego.

Opakowanie: 350g

Jeśli nie masz pewności co do tego produktu, skontaktuj się z naszym zespołem. Chętnie Ci pomożemy, wyjaśnimy, jak działa produkt, a także polecimy inne odpowiednie opcje. Możesz również skontaktować się z nami na naszym fanpage’u na Facebooku – Centrum Ogrodnicze Margaret Mayar.

Additional information

Weight 0.45 kg
Dimensions 22 × 14 × 5 cm
Condition

New: A brand-new, unused, unopened and undamaged item in original retail packaging

Country

Poland

Type

Fertiliser

Organic

No

Form

Capsules

Material Basis

Micronutrients

Release Speed

Fast-Release

In/Out

Indoor/Outdoor

Season

Spring, Summer, Autumn

Ingredients

Nitrogen (N) Phosphorus (P2O5) Potassium (K2O) Micronutrients

Plant Type/ Destiny

Vegetables, Fruit shrubs

pole_dodatkowe_1843_rodzaj_opakowania

Sachet

MPN

52359555

producent

Agrecol

Expiry Date

Located on the package

Produkt.EAN

5902341001270

POJEMNOSC

0.35kg

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products