HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Crystalline fertilizer strawberry-0.35 kg

£6.00

12 in stock

Crystalline fertilizer for strawberries - Margaret Mayar Garden Centre - UK
Crystalline fertilizer for strawberries – Margaret Mayar Garden Centre – UK

Crystalline fertilizer for strawberries dissolves in water, ideal for all strawberry varieties. Ensures abundant, nitrate-free, and tasty fruit.

Share with others:

Description

STRAWBERRIES – CRYSTALLINE FERTILIZER FOR STRAWBERRIES AND LEVEL

The crystalline fertilizer for strawberries to be dissolved in water. Designed to feed all varieties of strawberries, wild strawberries also raspberries. Appropriate selection of nutrients ensures abundant yield also good and tasty fruit. The fertilizer does not accumulate harmful nitrates in the fruit. Crystalline fertilizers are intervention fertilizers – they immediately replenish nutrient deficiencies thanks to minerals that are available to plants in easily digestible forms.

 • intended for fertilizing strawberries also wild strawberries
 • perfect for use before fruiting also after fruiting
 • guarantees good fruit
 • enough for 350 l of watering

Contents

 • EC fertilizer
 • nitrogen (N) – 6%
 • phosphorus (P2O5) – 12%
 • potassium (K2O) – 30%
 • magnesium (MgO) – 3%
 • Micronutrients: boron (B) 0.02%, copper (Cu) * 0.02%, iron (Fe) * 0.07%, manganese (Mn) * 0.04%, molybdenum (Mo) 0.004%, zinc(Zn)*0.015%

* chelated by ED

Strawberry fertilizer allows plants to produce dense also healthy shrubs that are capable of producing large amounts of fruit. The fertilizer is characterized by a very high potassium content, which is of great importance in the cultivation of berry plants (strawberries, wild strawberries and raspberries).

Its correct level increases the content of carbohydrates, organic acids, proteins and vitamins (including B1 and C). Potassium with the help of phosphorus is also involved in the construction of carotene – the red pigment that gives the fruit its red color. By fulfilling all these functions in the plant, it enhances the taste, smell and color of the fruit.

The magnesium content is also distinctive. This element, like potassium, contributes to the production of carotenoids and vitamin C. Strawberries, wild strawberries and raspberries properly nourished with magnesium, undergo the stress of drought or possible temperature drops gently. Potassium and phosphorus create more flowers, as a result strawberries, wild strawberries and raspberries yield abundant harvests.

Application method

Fertilize every 14 days in the form of an aqueous solution from March until the beginning of fruiting. You can repeat fertilization every 30 days during the rest of the growing season, but do not fertilize beyond the end of August.

Use by watering, after thorough dilution in water in the ratio: 1 teaspoon of fertilizer per 5 liters of water (1 g of fertilizer per 1 liter of water). 5 liters of solution is sufficient for 1 m2 of crops. For plants in the flowering and fruiting phase, it’s advisable to apply the fertilizer every 7 days. It is best to use a watering can without a strainer for fertilization.

Do not exceed the recommended doses as the fertilizer is highly concentrated. You can also use this fertilizer in drip irrigation systems.

Packaging: 350g

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

TRUSKAWKI – KRYSTALICZNY NAWÓZ DO TRUSKAWEK I LEVEL

Krystaliczny nawóz do truskawek do rozpuszczenia w wodzie. Przeznaczony do karmienia wszystkich odmian truskawek, poziomek i malin. Odpowiedni dobór składników pokarmowych zapewnia obfity plon, a także dobre i smaczne owoce. Nawóz nie gromadzi szkodliwych azotanów w owocach. Nawozy krystaliczne są nawozami interwencyjnymi – natychmiast uzupełniają niedobory składników odżywczych dzięki minerałom, które są dostępne dla roślin w łatwo przyswajalnych formach.

 • przeznaczony do nawożenia truskawek, również poziomek
 • idealny do stosowania przed owocowaniem również po owocowaniu
 • gwarantuje dobre owoce
 • wystarcza na 350 l podlewania

Treść

 • Nawóz WE
 • azot (N) – 6%
 • fosfor (P2O5) – 12%
 • potas (K2O) – 30%
 • magnez (MgO) – 3%
 • Mikroelementy: bor (B) 0,02%, miedź (Cu) * 0,02%, żelazo (Fe) * 0,07%, mangan (Mn) * 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, (Zn) * 0,015%

* schelatowane przez ED

Nawóz truskawkowy pozwala roślinom wytwarzać gęste, a także zdrowe krzewy, które są zdolne do produkcji dużych ilości owoców. Nawóz charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością potasu, co ma ogromne znaczenie w uprawie roślin jagodowych (truskawki, poziomki i maliny).

Jej prawidłowy poziom zwiększa zawartość węglowodanów, kwasów organicznych, białek i witamin (m.in. B1 i C). Potas za pomocą fosforu bierze również udział w budowie karotenu – czerwonego pigmentu, który nadaje owocom czerwony kolor. Spełniając wszystkie te funkcje w roślinie, wzmacnia smak, zapach i kolor owoców.

Charakterystyczna jest również zawartość magnezu. Pierwiastek ten, podobnie jak potas, przyczynia się do produkcji karotenoidów i witaminy C. Truskawki, poziomki i maliny odpowiednio odżywione magnezem, delikatnie poddają się stresowi suszy czy ewentualnym spadkom temperatury. Potas i fosfor tworzą więcej kwiatów, dzięki czemu truskawki, poziomki i maliny dają obfite plony.

Sposób stosowania

Nawozić co 14 dni w postaci roztworu wodnego od marca do początku owocowania. Nawożenie można powtarzać co 30 dni przez pozostałą część sezonu wegetacyjnego, ale nie nawozić dłużej niż do końca sierpnia.

Stosować przez podlewanie, po dokładnym rozcieńczeniu w wodzie w proporcji: 1 łyżeczka nawozu na 5 litrów wody (1 g nawozu na 1 litr wody). 5 litrów roztworu wystarcza na 1 m2 upraw. W przypadku roślin w fazie kwitnienia i owocowania zaleca się stosowanie nawozu co 7 dni. Do nawożenia najlepiej używać konewki bez sitka.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek, ponieważ nawóz jest silnie skoncentrowany. Możesz również użyć tego nawozu w systemach nawadniania kropelkowego.

Opakowanie: 350g

Jeśli nie masz pewności co do tego produktu, skontaktuj się z naszym zespołem. Chętnie Ci pomożemy, wyjaśnimy, jak działa produkt, a także polecimy inne odpowiednie opcje. Możesz również skontaktować się z nami na naszym fanpage’u na Facebooku – Centrum Ogrodnicze Margaret Mayar.

Additional information

Weight 0.45 kg
Dimensions 22 × 14 × 5 cm
Condition

New: A brand-new, unused, unopened and undamaged item in original retail packaging

Country

Poland

Type

Fertiliser

Organic

No

Form

Capsules

Material Basis

Micronutrients

Release Speed

Fast-Release

In/Out

Indoor/Outdoor

Season

Spring, Summer, Autumn

Ingredients

Nitrogen (N) Phosphorus (P2O5) Potassium (K2O) Micronutrients

Plant Type/ Destiny

Strawberry, Wild strawberry, Fruiting plants

pole_dodatkowe_1843_rodzaj_opakowania

Sachet

MPN

52359557

producent

Agrecol

Expiry Date

Located on the package

Produkt.EAN

5902341001263

POJEMNOSC

0.35kg

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products