HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Surfine Fertilizer, Crystaline, Water soluble, 200G – AGRECOL

£5.20

40 in stock

SKU Krystal-SURFINIA-0.2-kg Categories: ,
Crystalline fertilizer for surfinias - Margaret Mayar Garden Centre - UK
Crystalline fertilizer for surfinias – Margaret Mayar Garden Centre – UK

Surfinie – a crystalline fertilizer for surfinias for vibrant blooms. Ensures growth and health for beautiful, long-lasting flowers.

Share with others:

Description

SURFINES – CRYSTALLINE FERTILIZER FOR SURFINIAS

Surfinie – is a crystalline fertilizer for surfinias to be dissolved in water. Intended for nourishing surfinia and other long-stemmed petunia, also grown in compositions with other plants. It contains a set of macro- and micronutrients adapted to the nutritional needs of surfinia.

The fertilizer guarantees the proper growth and development of plants. It ensures high health of the fertilized plants, their abundant and long-lasting flowering and intensive color of flowers. This fertilizer is used by breeders in professional cultivation of balcony and bedding plants.

 • for fertilizing surfinia
 • it is also ideal as a fertilizer for balcony plant compositions
 • enough for 200 l of watering

Contents

 • EC fertilizer
 • nitrogen (N) – 15%
 • phosphorus (P2O5) – 9%
 • potassium (K2O) – 24%
 • magnesium (MgO) – 2%
 • Micronutrients: boron (B) 0.02%, copper (Cu) * 0.02%, iron (Fe) * 0.14%, manganese (Mn) * 0.04%, molybdenum (Mo) 0.004%, zinc (Zn)*0.015%

* chelated by EDTA

The fertilizer has an increased iron content (Fe – 0.14%), because surfinas show an increased demand for this component. Iron deficiency in surfinia manifests itself in the interveinal yellow discoloration of the leaves. The fertilizer quickly replenishes its deficiencies, which affects the regeneration of leaves.

The most important component of the fertilizer, stimulating plants to flower continuously and increasing plant resistance to water shortages, is potassium. This is especially important because surfinas grown in small containers and balcony boxes, producing a huge green mass, need large amounts of water, because they intensively transpire it from the leaves.

In such a root ball limited by a pot, there is a need not only for an increased frequency of watering, but also for the supply of nutrients. Crystalline fertilizers are intervention fertilizers – they immediately replenish nutrient deficiencies thanks to minerals that are available to plants in easily digestible forms.

Application method

Use once a week while watering. Prepare a water solution, allocating 1 teaspoon of fertilizer to 5 liters of water (1 g of fertilizer per 1 liter of water). Water the plants with the solution obtained in this way until the substrate is moist. During the flowering period, fertilize the plants with each watering. Plants should be watered after the substrate, avoiding contact with leaves and flowers.

The recommended doses should not be exceeded, because the fertilizer is highly condensed.

Packaging: 200g

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

 

SURFINIA – KRYSTALICZNY NAWÓZ DLA SURFINI

Surfinie – to krystaliczny nawóz do surfinii rozpuszczalny w wodzie. Przeznaczony do pielęgnacji surfinii i innych petunii długołodygowych, uprawianych także w kompozycjach z innymi roślinami. Zawiera zestaw makro- i mikroelementów dostosowanych do potrzeb żywieniowych surfinii.

Nawóz gwarantuje prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Zapewnia wysoką zdrowotność nawożonych roślin, ich obfite i długotrwałe kwitnienie oraz intensywną barwę kwiatów. Nawóz ten wykorzystywany jest przez hodowców w profesjonalnej uprawie roślin balkonowych i rabatowych.

 • do nawożenia surfinii
 • idealnie sprawdzi się także jako nawóz do kompozycji roślin balkonowych
 • wystarczy na 200 l podlewania

Zawartość

 • Nawóz WE
 • azot (N) – 15%
 • fosfor (P2O5) – 9%
 • potas (K2O) – 24%
 • magnez (MgO) – 2%
 • Mikroelementy: bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, żelazo (Fe)* 0,14%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)*0,015%

*chelatowany przez EDTA

Nawóz posiada podwyższoną zawartość żelaza (Fe – 0,14%), gdyż surfiny wykazują zwiększone zapotrzebowanie na ten składnik. Niedobór żelaza w surfinii objawia się żółtym przebarwieniem liści między nerwami. Nawóz szybko uzupełnia jego niedobory, co wpływa na regenerację liści.

Najważniejszym składnikiem nawozu, stymulującym rośliny do ciągłego kwitnienia i zwiększającym odporność roślin na niedobory wody, jest potas. Jest to szczególnie ważne, ponieważ surfiny uprawiane w małych pojemnikach i skrzynkach balkonowych, wytwarzając ogromną zieloną masę, potrzebują dużych ilości wody, ponieważ intensywnie ją transpirują z liści.

W takiej bryle korzeniowej ograniczonej doniczką istnieje potrzeba nie tylko zwiększonej częstotliwości podlewania, ale także dostarczenia składników odżywczych. Nawozy krystaliczne są nawozami interwencyjnymi – natychmiast uzupełniają niedobory składników odżywczych dzięki składnikom mineralnym, które są dostępne dla roślin w łatwo przyswajalnej formie.

Metoda aplikacji

Stosować raz w tygodniu podczas podlewania. Przygotuj roztwór wodny, rozdzielając 1 łyżeczkę nawozu na 5 litrów wody (1 g nawozu na 1 litr wody). Otrzymanym w ten sposób roztworem podlewaj rośliny do momentu, aż podłoże będzie wilgotne. W okresie kwitnienia nawozić rośliny przy każdym podlewaniu. Rośliny należy podlewać po podłożu, unikając kontaktu z liśćmi i kwiatami.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek, gdyż nawóz jest silnie zagęszczony.

Opakowanie: 200g

Additional information

Weight 0.3 kg
Dimensions 22 × 14 × 5 cm
Condition

New: A brand-new, unused, unopened and undamaged item in original retail packaging

Country

Poland

Type

Fertiliser

Organic

No

Form

Crystaline

Material Basis

Micronutrients

Release Speed

Fast-Release

In/Out

Indoor/Outdoor

Season

Spring, Summer, Autumn

Ingredients

Nitrogen (N) Phosphorus (P2O5) Potassium (K2O) Micronutrients

Plant Type/ Destiny

Surfines, Flowers, Flowering plants, Tarraced plants, potted, outdoors and indoors

pole_dodatkowe_1843_rodzaj_opakowania

Sachet

MPN

52359536

producent

Agrecol

Expiry Date

Located on the package

Produkt.EAN

5902341001010

POJEMNOSC

0.2kg

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products