HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Conditioner that shines the leaves, spray – 150 ml

£4.90

13 in stock

SKU Nablyszczacz-lisci-250-ml Categories: ,
Conditioner that shines the leaves - Margaret Mayar Garden Centre - UK
Conditioner that shines the leaves – Margaret Mayar Garden Centre – UK

Enhance leaf aesthetics with our spray conditioner that shines the leaves. Provides a natural shine, removes water stains, and reduces dust for indoor plants and bouquets.

Share with others:

Description

CONDITIONER THAT SHINES THE LEAVES

Conditioner that shines the leaves is a spray preparation designed to improve the aesthetics of plant leaves in bouquets and flower arrangements. It is also useful in improving the aesthetics of the leaves of some indoor plants. It allows you to obtain a natural, healthy shine of plants. Effectively removes stains (deposits) from leaves, resulting from sprinkling with water.

It limits the deposition of dust without interfering with the respiration process of plants. Hobbyists creating floristic compositions also professionals offering florist services use leaf rinse aid.

  • intended for shining leaves in bouquets, flower arrangements and indoor plants
  • improves the aesthetics of the leaves, removes stains and gives the leaves a healthy shine
  • reduces dust settling on the leaves

It is not recommended to use the preparation on: cacti, succulents, ferns, plants with hairy or delicate leaves, and on developed flowers.

Application method

Shake well before use. Use by spraying the upper surface of the leaves from a distance of approx. 30 cm. Use once a month.

Note: Avoid excessive sunlight (heating) of the leaves immediately before and after the treatment.

Available packages: 150ml

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

NABŁYSZCZACZ DO LIŚCI

  •  przeznaczony do nabłyszczania liści w bukietach, kompozycjach kwiatowych i roślinach domowych
  •  poprawia estetykę liści, usuwa plamy i nadaje liściom zdrowy połysk
  •  ogranicza osadzanie się kurzu na liściach

Nabłyszczacz do liści to preparat w sprayu przeznaczony do poprawy estetyki liści roślin w bukietach i kompozycjach kwiatowych. Jest również przydatny w poprawie estetyki liści niektórych roślin domowych. Pozwala uzyskać naturalny, zdrowy połysk roślin. Skutecznie usuwa plamy (osady) z liści, powstałe w wyniku zraszania wodą. Ogranicza osadzanie się pyłu nie ingerując w proces oddychania roślin. Nabłyszczacz do liści jest stosowany zarówno przez hobbystów tworzących kompozycje florystyczne, jak i przez profesjonalistów oferujących usługi florystyczne.

Nie zaleca się stosowania preparatu na: kaktusy, sukulenty, paprocie, rośliny o liściach owłosionych lub delikatnych oraz na rozwinięte kwiaty.

Metoda aplikacji

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Stosować opryskując górną powierzchnię liści z odległości ok. 30 cm. Stosować raz w miesiącu.

Uwaga: Bezpośrednio przed i po zabiegu należy unikać nadmiernego nasłonecznienia (nagrzewania) liści.

Dostępne opakowania: 150ml

Additional information

Weight 0.4 kg
Dimensions 22 × 5 × 5 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products