BONSAI Strong Bonsai conditioner fertilizer -30 ml

£1.60

21 in stock

SKU BonsaiStro-bonsai-30-ml Categories: ,

Share with others:

Description

BONSAI STRONG – BONSAI CONDITIONER

֍

– for plants carried out according to the art of bonsai

– guarantees intense coloring of the leaves

– strengthens the root system

– provides nutrition for 4 weeks

– convenient applicator

֍

Bonsai Strong – is a specialized and exceptionally innovative preparation intended for the regeneration of all species of plants formed in accordance with the art of bonsai. The special formula facilitates the absorption of ingredients and strengthens the plants. Regular use improves the condition of the root system and ensures a juicy color of the leaves. Thanks to the conditioner, plants withstand frequent pruning better. Professional and aesthetic applicators are easy to use.

֍

Application method

Bonsai Strong has been designed to enhance intensively formed bonsai trees. In order to obtain the best cultivation results, the conditioner should be used throughout the year every 1-2 months, allocating one applicator to each plant. Simple application in three steps:

֍

Snap off the tip of the applicator at the incision site.

Place the tip of the applicator in the substrate so that the preparation can flow freely to the substrate. To make sure that the tip of the applicator is not clogged when placing it in the substrate, it is recommended to lightly press the applicator once in order to unblock it.

The applicator will empty itself. After emptying, remove the applicator from the substrate. With proper watering, the solution that has penetrated into the substrate will continue to act on plants for up to 4 weeks. The effectiveness of the conditioner does not depend on the automatic emptying time of the applicator.

֍

Available packages: 30 ml and a box of 5 x 30 ml

BONSAI STRONG – ODŻYWKA DO BONSAI

֍

– dla roślin prowadzonych zgodnie ze sztuką bonsai

– gwarantuje intensywne wybarwienie liści

– wzmacnia system korzeniowy

– zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie

– wygodny aplikator

֍

Bonsai Strong – to specjalistyczny i wyjątkowo innowacyjny preparat przeznaczony do regeneracji wszystkich gatunków roślin formowanych zgodnie ze sztuką bonsai. Specjalna formuła ułatwia wchłanianie składników i wzmacnia rośliny. Regularne stosowanie poprawia kondycję systemu korzeniowego oraz zapewnia soczystą barwę liści. Dzięki odżywce rośliny lepiej znoszą częste przycinanie. Profesjonalne i estetyczne aplikatory są łatwe w użyciu.

֍

Metoda aplikacji

Bonsai Strong został zaprojektowany w celu wzmocnienia intensywnie uformowanych drzewek bonsai. W celu uzyskania najlepszych efektów uprawy, odżywkę należy stosować przez cały rok co 1-2 miesiące, przeznaczając jeden aplikator na każdą roślinę. Prosta aplikacja w trzech krokach:

֍

Odłamać końcówkę aplikatora w miejscu nacięcia.

Końcówkę aplikatora umieścić w podłożu tak, aby preparat mógł swobodnie spływać na podłoże. Aby upewnić się, że końcówka aplikatora nie jest zatkana podczas umieszczania go w podłożu, zaleca się jednokrotne lekkie naciśnięcie aplikatora w celu jego odblokowania.

Aplikator sam się opróżni. Po opróżnieniu zdjąć aplikator z podłoża. Przy odpowiednim podlewaniu roztwór, który wniknął w podłoże, będzie działał na rośliny nawet do 4 tygodni. Skuteczność odżywki nie zależy od czasu automatycznego opróżniania aplikatora.

֍

Dostępne opakowania: 30 ml i pudełko 5 x 30 ml

Additional information

Weight 0.06 kg
Dimensions 2 × 4 × 14 cm
Produkt.EAN

5902341004776

POJEMNOSC

30ml

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

FLORUM Strong Vitamin supplement for plants. Drippers Box set – 5 x 30ml

£6.80

4 in stock

Add to basket
Mineral fertilizer for pelargonium – 1 l

£8.20

6 in stock

Add to basket
Mineral fertilizer for house plants – 1 l

£8.20

Coming Soon!

Read more
Foam Fertilizer for orchids-0.25 l

£8.40

20 in stock

Add to basket