HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Autumn Fertilizer for Lawns without Nitrogen. 1,2KG AGRECOL

£9.00

88 in stock

SKU AGRECOL-JESIEN-TRAWA-BEZ-AZOTU-1,2KG Categories: ,

Autumn fertilizer for fawns-Boost winter prep for lawns & ornamental grass. Ideal for high-nutrient grasses like miscanthus & pampas. Margaret Mayar Garden Centre – UK

Share with others:

Description

AUTUMN FERTILIZERS LAWNS AND DECORATIVE GRASSES FOR WINTER

AGRECOL autumn fertilizer for lawns improves the fall rooting of the grass replenishes phosphorus and potassium deficiencies, which results in a better spring start Autumn Fertilizer for Lawnsefficiency: 1.2 kg / 60 m2

Contains:

  • EC fertilizer
  • phosphorus (P2O5) – 8%
  • potassium (K2O) – 30%

Autumn fertilizer prepares lawns and ornamental grasses for winter. It is a granular phosphorus-potassium fertilizer intended for autumn fertilization of lawns. It is also perfect for fertilizing ornamental grasses, e.g. miscanthus, rozplenica, fescue, pampas grasses and other grasses with high nutritional requirements. Growers primarily use the fertilizer to ready plants for challenging winter conditions.

Fertilization in autumn with phosphorus-potassium fertilizers is of great importance for the development of the lawn. The high potassium content increases disease resistance and protects less resistant plant species from freezing.

Potassium additionally regulates the processes of water uptake and evaporation in plants, thanks to which plants are more resistant to water shortage in winter. Phosphorus stimulates plants to produce a healthy and well-developed root system, which translates into better resistance to adverse environmental factors.

Most importantly – autumn fertilizer for lawns does not contain nitrogen, so it does not stimulate plants to grow intensively and to create young shoots, sensitive to low temperatures.

The balanced composition helps the plants to enter the winter dormancy, and also increases the winter hardiness and frost resistance of plants. To ensure winter dormancy, fertilize lawns with nitrogen-containing fertilizers by August.

It happens that the lawn, tired from winter conditions, is very weak, which exposes it to faster infections. In the spring, for example, snow mold may appear on the lawn. It is favored by nitrogen over-fertilization in the lawn in the autumn. The use of phosphorus-potassium fertilizer from August will prevent the occurrence of fungal diseases.

In spring, after a good winter hibernation, the lawn will recover faster, and hence will be healthier. As soon as the snow settles and the grass catches the first rays of the sun, the vegetation will start in full swing. On the other hand, a gray-red winter lawn will quickly turn into an intense, lush green color.

Application method

You can use the fertilizer from mid-July to enhance plant preparation for winter dormancy. However, the best time to start fertilizing with fall fertilizer is August. Then the plants will have time to make optimal use of the nutrients supplied before the onset of winter.

In recent years, changes in our climate have been observed, consisting in a significant extension of the summer-autumn period, which translates into an extension of the vegetation period of plants.

So, you can repeat autumn fertilizer application after 2 months. One should only remember not to delay fertilization until frost, because plants are unable to absorb nutrients from the frozen ground. Fall fertilizer for conifers can also be used in spring, but then it is worth supplementing it with nitrogen fertilizer.

FERTILIZER DOSES

In the recommended period, use 20 g (half a handful) * of fertilizer for every 1 m² of lawn area.
Sprinkle the fertilizer evenly over the lawn, and after use, water it abundantly. The fertilizer in contact with moist soil will gradually dissolve.

* one handful is about 30-40 g of fertilizer

Package 1.2 kg

If you’re unsure about this product, feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, and recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

NAWOZY JESIENNE DO TRAWNIKÓW I TRAW DEKORACYJNYCH NA ZIMĘ
 
  • nawóz poprawia jesienne ukorzenienie trawy
  • uzupełnia niedobory fosforu i potasu, co przekłada się na lepszy wiosenny start
  • wydajność: 1,2 kg / 60 m2
 
Zawiera
nawóz WE
fosfor (P2O5) – 8%
potas (K2O) – 30%
 
Nawóz jesienny przygotowuje trawniki i trawy ozdobne do zimy. Jest to granulowany nawóz fosforowo-potasowy przeznaczony do jesiennego nawożenia trawników. Doskonale nadaje się również do nawożenia traw ozdobnych, np. miskanta, rozplenicy, kostrzewy, traw pampasowych i innych traw o dużych wymaganiach pokarmowych. Nawóz służy przede wszystkim do przygotowania roślin do trudnych warunków zimowych.
 
Duże znaczenie dla rozwoju trawnika ma nawożenie jesienią nawozami fosforowo-potasowymi. Wysoka zawartość potasu zwiększa odporność na choroby i chroni mniej odporne gatunki roślin przed przemarzaniem. Potas dodatkowo reguluje procesy pobierania i parowania wody w roślinach, dzięki czemu rośliny są bardziej odporne na niedobory wody w okresie zimowym. Fosfor stymuluje rośliny do produkcji zdrowego i dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego, co przekłada się na lepszą odporność na niekorzystne czynniki środowiskowe.
 
Co najważniejsze – jesienny nawóz do trawników nie zawiera azotu, więc nie stymuluje roślin do intensywnego wzrostu i tworzenia młodych pędów wrażliwych na niskie temperatury. Zbilansowany skład pomaga roślinom wejść w stan spoczynku zimowego, a także zwiększa zimotrwalość i mrozoodporność roślin. Nawożenie trawników nawozami zawierającymi azot należy zakończyć w sierpniu, aby trawnik mógł wejść w zimowy spoczynek.
 
Zdarza się, że zmęczony zimowymi warunkami trawnik jest bardzo słaby, co naraża go na szybsze infekcje. Na przykład wiosną na trawniku może pojawić się pleśń śnieżna. Sprzyja temu jesienne przenawożenie trawnika azotem. Stosowanie od sierpnia nawozu fosforowo-potasowego zapobiegnie występowaniu chorób grzybowych. Wiosną, po dobrej zimowej hibernacji, trawnik szybciej się zregeneruje, a co za tym idzie, będzie zdrowszy. Gdy tylko opadnie śnieg i trawa złapie pierwsze promienie słońca, wegetacja ruszy pełną parą. Natomiast szaro-czerwony zimowy trawnik szybko zmieni się w intensywny, soczyście zielony kolor.
 
Metoda aplikacji
The fertilizer can be used from mid-July in order to better prepare plants for winter dormancy. However, the best time to start fertilizing with fall fertilizer is August. Then the plants will have time to make optimal use of the nutrients supplied before the onset of winter. In recent years, changes in our climate have been observed, consisting in a significant extension of the summer-autumn period, which translates into an extension of the vegetation period of plants. Therefore, fertilization with autumn fertilizer can be repeated after 2 months. One should only remember not to delay fertilization until frost, because plants are unable to absorb nutrients from the frozen ground. Fall fertilizer for conifers can also be used in spring, but then it is worth supplementing it with nitrogen fertilizer.
 
FERTILIZER DOSES
W zalecanym okresie stosować 20 g (pół garści)* nawozu na każdy 1 m² powierzchni trawnika.
Nawóz równomiernie rozsypać po trawniku, a po użyciu obficie podlać. Nawóz w kontakcie z wilgotną glebą będzie się stopniowo rozpuszczał.
 
* garść to około 30-40 g nawozu
 
 Opakowanie 1,2 kg

Additional information

Weight 1.4 kg
Dimensions 22 × 19 × 6 cm
Organic

No

Material Basis

Mineral

Release Speed

Slow-Release

Type

Fertiliser

Expiry Date

02/2025

Compatible Plant Type

DECORATIVE GRASS,Garden Plant,Lawn,Potted Plant

Form

Sprinkled

MPN

31059020

Volume

1.2 kg

Ingredients

Microelements,Iron Sulphate,Magnesium Oxide,Phosphate,Potassium Nitrate

Packaging

Box

Item Weight

1.2 kg

Brand

Agrecol

Season of Interest

Autumn,Spring,Winter

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products