HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Organic fertilizer for tomatoes – /NATURA/

£7.80£17.60

SKU N/A Categories: ,
Organic fertilizer for tomatoes - Margaret Mayar Garden Centre - UK
Organic fertilizer for tomatoes – Margaret Mayar Garden Centre – UK

Elevate your tomatoes, peppers, and eggplants with our high-quality organic fertilizer for tomatoes. Abundant, healthy, and tastier fruits!

Share with others:

Description

ORGANIC FERTILIZER FOR TOMATOES

Organic fertilizer for tomatoes is a high-quality granular fertilizer. Designed for fertilizing tomatoes, peppers and eggplants (eggplant). High potassium content ensures abundant flowering and proper fruiting. The use of fertilizer ensures healthy, fertile and tasty fruit, while extending their shelf life after harvest.

  • for fertilizing tomatoes, peppers and eggplants
  • guarantees tasty and large fruit
  • thanks to the high content of organic matter, it has a positive effect on the structure of the soil

Contains

  • nitrogen (N) – 6%
  • phosphorus (P2O5) – 5%
  • potassium (K2O) – 10%
  • magnesium (MgO) – 4%

The fertilizer can be used during planting as well as after planting throughout the growing season. The ingredients of the fertilizer affect the correct color of the fruit, with the participation of adequate insolation. The fertilizer also replenishes phosphorus deficiencies, to which tomatoes are very sensitive, which makes them react poorly with flowering.

The fertilizer also meets the needs of plants for magnesium, which, if maintained at an appropriate level, increases resistance to certain diseases (e.g. bacterial blotch in tomatoes and peppers). The use of organic fertilizer for tomatoes ensures an appropriate level of nutrients in the soil and enriches the structure of the substrate. The fertilizer is ideal for soil preparation before sowing and planting.

Application method

Use the fertilizer from March to the end of September. The ingredients of the fertilizer last up to 2 months after application. Spread the fertilizer evenly around the plants and mix it with the top layer of soil if possible. Use at a temperature of 12 -15˚C. Depending on the time of fertilization, adjust the following doses:

when planting – apply 50 g of fertilizer per plant

during the growing season – use 150 g of fertilizer for each 1 m2 of substrate, every 2 months

preparation of the substrate for planting – use 5-10 g per 1 liter of substrate

Available packages: 1 kg, 1.5 kg and 3 kg

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

ORGANICZNY NAWÓZ DO POMIDORÓW

– do nawożenia pomidorów, papryki i bakłażanów

– gwarantuje smaczne i duże owoce

– dzięki dużej zawartości materii organicznej korzystnie wpływa na strukturę gleby

 

Zawiera

azot (N) – 6%

fosfor (P2O5) – 5%

potas (K2O) – 10%

magnez (MgO) – 4%

 

Organiczny nawóz do pomidorów to wysokiej jakości nawóz granulowany. Przeznaczony do nawożenia pomidorów, papryki i bakłażanów (bakłażan). Wysoka zawartość potasu zapewnia obfite kwitnienie i prawidłowe owocowanie. Stosowanie nawozu zapewnia zdrowe, płodne i smaczne owoce, jednocześnie wydłużając ich termin przydatności do spożycia po zbiorach.

Nawóz można stosować w trakcie sadzenia jak i po nasadzeniu przez cały sezon wegetacyjny. Składniki nawozu wpływają na prawidłową barwę owoców, przy udziale odpowiedniego nasłonecznienia. Nawóz uzupełnia również niedobory fosforu, na który pomidory są bardzo wrażliwe, przez co słabo reagują z kwitnieniem. Nawóz zaspokaja również zapotrzebowanie roślin na magnez, który utrzymywany na odpowiednim poziomie zwiększa odporność na niektóre choroby (np. bakteryjną plamistość pomidorów i papryki). Stosowanie nawozów organicznych pod pomidory zapewnia odpowiedni poziom składników pokarmowych w glebie oraz wzbogaca strukturę podłoża. Nawóz idealnie nadaje się do przygotowania gleby przed siewem i sadzeniem.

Metoda aplikacji

Nawóz stosować od marca do końca września. Składniki nawozu utrzymują się do 2 miesięcy po zastosowaniu. Nawóz równomiernie rozprowadzić wokół roślin i w miarę możliwości wymieszać z wierzchnią warstwą gleby. Stosować w temperaturze 12 -15˚C. W zależności od terminu zapłodnienia dostosuj następujące dawki:

przy sadzeniu – zastosować 50 g nawozu na roślinę

w okresie wegetacji – stosować 150 g nawozu na 1 m2 podłoża, co 2 miesiące

przygotowanie podłoża do sadzenia – stosować 5-10 g na 1 litr podłoża

 

Dostępne opakowania: 1kg, 1,5kg i 3kg

Additional information

Weight N/A
Dimensions N/A

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

Coming Soon!

Read more
DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

17 in stock

Add to basket