HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Odorless, organic fertilizer, liquid – horse manure – 1 l

£5.20

83 in stock

SKU Obornik-konski-Plyn-1L Category:
Please accept the fact that the colors of the products in the photos may differ from reality for many reasons, such as differences in resolution and monitor settings, lighting during shooting or even graphic editing. This is especially important in the case of online shopping, where we do not have the opportunity to see the product in person before buying.
I am a seller but also a buyer and I know how important the colors of the products you use for your projects are. I am also a designer and most of the photos in my listings are made by me. If you need more information about a product, please contact me before purchasing. It depends on the resolution of the model and individual monitor settings. If in doubt, it is always better to make sure and ask the seller for product details before buying.
Prohibition of copying and dissemination of photos: All provided photos are subject to copyright and remain the property of their owner (Image Owner). The Client (Person/Corporation) undertakes not to copy, alter, reproduce or distribute the photos without the written consent of the Photo Owner. The photos provided to the client are only intended for a specific purpose or project as agreed between the client and the owner of the photo. Any other use of the photos, not related to the contract, requires the written consent of the Photo Owner. Violation of these provisions may lead to the pursuit of legal claims against the Customer.

Share with others:

Description

HORSE MANURE – ODORLESS ORGANIC FERTILIZER

BIOMONIC is a liquid odorless organic fertilizer that can be applied to all types of soil. It intends to fertilize ornamental home also garden plants (annual and perennial), orchard plants, and vegetables. Fertilizing the product provides good conditions for plant growth and development.

 • designed for fertilizing vegetables, herbs and fruits
 • fertilizer of natural origin with universal application
 • has a positive effect on the biological life of the soil
 • enriches the substrate with humus
 • qualified for organic farming
 • no unpleasant odor

Contains

 • nitrogen – 0.08%

The product is qualified for use in organic farming (certificate number NE/626/2022).

Method of application

In 1 l of fertilizer, at least 80 g of nitrogen (N) is added.

Ornamental plants:

Potted plants grown at home, on the balcony and terrace:

In the period from March to September, water the plants with a 5% solution of fertilizer (fill up 50 ml of fertilizer with water to 1 liter) with each watering. In the period from October to February, fertilize the plants every 3 weeks. Adjust the amount of solution to the size of the container.

Ornamental garden plants (annual and perennial):

During the growing season, water the plants with a 15% fertilizer solution (150 ml of fertilizer per 1 liter of water) every 14 days, in the amount of 1.5 – 2 liters per 1 m2.

Fruit plants:

Before planting trees/shrubs/seedlings:

A twice diluted fertilizer solution (500 ml of fertilizer to be filled with water to 1 liter) pour on the soil surface in the amount of 5 liters per 1 m2, and then mix to a depth of approx. 20 cm.

In an existing garden/orchard/plantation:

Dilute the fertilizer solution twice (fill up 500 ml of fertilizer with water to 1 liter) and spread it evenly around the plant in the amount of 5 liters per 1 m2. Perform this treatment in early spring (before vegetation starts) or after fruit harvest (but no later than November 30).

Vegetables:

Before sowing or planting the seedlings, water the soil with a 50% fertilizer solution (fill up 500 ml of the fertilizer with water to 1 liter), use 5 liters per 1 m2, and then mix with the soil to a depth of approx. 20 cm.

Preparation of the substrate for the production of seedlings:

Before sowing seeds, use a 50% fertilizer solution (fill up 500 ml of fertilizer with water to 1 liter) in the amount of 5 liters per 1 m3 of substrate.

Method of preparing the working liquid:

Dilute measured fertilizer with water to achieve desired concentration, mixing thoroughly for accuracy.

 • 5% fertilizer solution (fill 50 ml of fertilizer with water to 1 liter)
 • 15% fertilizer solution (fill 150 ml of fertilizer with water to 1 liter)
 • 50% fertilizer solution (fill 500 ml of fertilizer with water to 1 liter)

Packaging: 1L

OBORNIK KOŃSKI – BEZWONNY NAWÓZ ORGANICZNY

BIOMONIC to płynny , bezwonny nawóz organiczny, który można stosować na każdy rodzaj gleby. Przeznaczony jest do nawożenia roślin ozdobnych przydomowych, ogrodowych (jednorocznych i wieloletnich), roślin sadowniczych i warzyw. Nawożenie produktem stwarza dobre warunki do wzrostu i rozwoju roślin.

 • przeznaczony do nawożenia warzyw, ziół i owoców
 • nawóz pochodzenia naturalnego o uniwersalnym zastosowaniu
 • pozytywnie wpływa na życie biologiczne gleby
 • wzbogaca podłoże w humus
 • kwalifikuje się do rolnictwa ekologicznego
 • brak nieprzyjemnego zapachu

Zawiera

 • azot – 0,08%

Produkt jest zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym (nr certyfikatu NE/626/2022).

Sposób aplikacji

W 1 l nawozu dodaje się co najmniej 80 g azotu (N).

Rośliny ozdobne:

Rośliny doniczkowe uprawiane w domu, na balkonie i tarasie:

W okresie od marca do września rośliny podlewać 5% roztworem nawozu (do 1 litra uzupełnić wodą 50 ml nawozu) przy każdym podlewaniu. W okresie od października do lutego nawozić rośliny co 3 tygodnie. Dostosuj ilość roztworu do wielkości pojemnika.

Ozdobne rośliny ogrodowe (jednoroczne i wieloletnie):

W okresie wegetacyjnym rośliny podlewać 15% roztworem nawozu (150 ml nawozu na 1 litr wody) co 14 dni w ilości 1,5 – 2 litrów na 1 m2.

Rośliny owocowe:

Przed posadzeniem drzew/krzewów/sadzonek:

Dwukrotnie rozcieńczony roztwór nawozu (500 ml nawozu należy uzupełnić wodą do 1 litra) wylać na powierzchnię gleby w ilości 5 litrów na 1 m2, a następnie wymieszać na głębokość ok. 20 cm.

W istniejącym ogrodzie/sadzie/plantacji:

Roztwór nawozu rozcieńczyć dwukrotnie (dopełnić 500 ml nawozu wodą do 1 litra) i równomiernie rozprowadzić wokół rośliny w ilości 5 litrów na 1 m2. Zabieg ten należy wykonać wczesną wiosną (przed rozpoczęciem wegetacji) lub po zbiorach owoców (nie później jednak niż 30 listopada).

Warzywa:

Przed siewem lub sadzeniem sadzonek należy podlać glebę 50% roztworem nawozu (do 1 litra dodać 500 ml nawozu wodą), stosować 5 litrów na 1 m2, a następnie wymieszać z glebą na głębokość ok. 20 cm.

Przygotowanie podłoża do produkcji sadzonek:

Przed wysiewem nasion należy zastosować 50% roztwór nawozu (500 ml nawozu uzupełnić wodą do 1 litra) w ilości 5 litrów na 1 m3 podłoża.

Sposób przygotowania cieczy roboczej:

Rozcieńczyć odmierzony nawóz wodą do uzyskania pożądanego stężenia, dokładnie mieszając dla dokładności.

 • 5% roztwór nawozu (50 ml nawozu uzupełnić wodą do 1 litra)
 • 15% roztwór nawozu (150 ml nawozu uzupełnić wodą do 1 litra)
 • 50% roztwór nawozu (500 ml nawozu uzupełnić wodą do 1 litra)

Opakowanie: 1L

Additional information

Weight 1.3 kg
Dimensions 23 × 9 × 5 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

17 in stock

Add to basket
SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

Coming Soon!

Read more