HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Liquid for cockroaches and other crawling insects. Arox – 500ml

£8.80

22 in stock

SKU CM-AR-PLYN-KARALUCH-0.5L Categories: , , , ,

Share with others:

Description

LIQUID FOR COCKROACHES AND OTHER CRAWLING INSECTS

Preparation and acaricide in liquid form, ready to use. Designed to combat running insects (cockroaches, German cockroaches), flying insects (flies) and indoor house dust mites.

Liquid for cockroaches and other running insects – a liquid product, ready to use. Designed to combat running insects (cockroaches, German cockroaches), flying insects (flies) and house dust mites. For general use: in residential and industrial premises, warehouses, cowsheds. The product works through contact and the alimentary tract a few minutes after application. The kill effect is obtained within 1 hour of application. The product shows long-term protection of rooms (up to 3 months depending on the conditions of use).

Application method

Spray on surfaces (around doors, under furniture, along baseboards, pipes, crevices, behind electrical appliances, carpets, curtains, clothes, mattresses) or directly on controlled insects. Spray 20% of the area intended for disinfestation only in places where insects move or stay, at a dose of 50 ml / m². If it is necessary to discontinue the operation of the product, the surfaces should be cleaned with conventional detergents, and the fabrics and clothes should be washed in the washing machine. Do not use the product on clothes worn by children under 36 months of age. The used product and packaging should be treated as municipal waste. The product is not subject to deposit.

Packaging: 500ml

PŁYN NA KARALUCHY I INNE PEŁZAJĄCE OWADY

Preparat i akarycyd w postaci płynnej, gotowy do użycia. Przeznaczony do zwalczania owadów biegających (karaluchy, karaluchy niemieckie), owadów latających (muchy) i roztoczy kurzu domowego.

Płyn na karaluchy i inne owady biegające – produkt płynny, gotowy do użycia. Przeznaczony do zwalczania owadów biegających (karaluchy, karaluchy niemieckie), owadów latających (muchy) i roztoczy kurzu domowego. Do ogólnego zastosowania: w pomieszczeniach mieszkalnych i przemysłowych, magazynach, oborach. Produkt działa poprzez kontakt i przewód pokarmowy kilka minut po aplikacji. Efekt zabijania uzyskuje się w ciągu 1 godziny od aplikacji. Produkt wykazuje długotrwałą ochronę pomieszczeń (do 3 miesięcy w zależności od warunków użytkowania).

Sposób stosowania

Rozpylać na powierzchnie (wokół drzwi, pod meblami, wzdłuż listew przypodłogowych, rur, szczelin, za urządzeniami elektrycznymi, dywanami, zasłonami, ubraniami, materacami) lub bezpośrednio na kontrolowane owady. Opryskiwać 20% powierzchni przeznaczonej do dezynsekcji tylko w miejscach, w których poruszają się lub przebywają owady, w dawce 50 ml / m². W przypadku konieczności przerwania działania produktu powierzchnie należy czyścić konwencjonalnymi detergentami, a tkaniny i ubrania prać w pralce. Nie stosować produktu na ubraniach noszonych przez dzieci poniżej 36 miesiąca życia. Zużyty produkt i opakowanie należy traktować jako odpad komunalny. Produkt nie podlega kaucji.

Opakowanie: 500ml

Additional information

Weight 0.8 kg
Dimensions 23 × 9 × 4 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products