Granulated manure – /NATURA/

£7.50£13.50

SKU N/A Categories: ,

Share with others:

Description

GRANULATED MANURE

  • fertilizer of natural origin to supply all garden plants
  • for pre-sowing and top dressing applications
  • easy-to-use manure in the form of granules
  • fertilizer without an unpleasant smell
  • 65% of valuable organic matter

Contents

EC fertilizer, nitrogen (N) – 4.2%, phosphorus (P2O5) – 3%, potassium (K2O) – 2.8%, magnesium (MgO) – 1%, calcium (CaO) – 9%

Micronutrients:

boron (B) 45 mg / kg, cobalt (Co) 2 mg / kg, copper (Cu) 110 mg / kg, iron (Fe) 1200 mg / kg, manganese (Mn) 480 mg / kg, molybdenum (Mo) 11 mg / kg, zinc (Zn) 420 mg / kg

 

Granulated manure is a product of natural origin. Intended for organic fertilization of all garden plants. Manure activates soil microorganisms and improves the air-water properties of the soil. A special drying process preserves the nutritional properties as well as the humus substances.

Granulated manure is free of weed seeds, pathogens and odor. It is rich in macro- and microelements necessary for the proper nutrition of ornamental, vegetable and fruit plants. Thanks to the easy absorption of nutrients, the plants are healthy and the yield is high. After applying this natural fertilizer, lawns become dense and lush green, and ornamental plants look attractive. The fertilizer enriches the soil with organic matter, which helps to keep the soil moist and prevents erosion. Soil microorganisms break down organic matter into humic acids and amino acids. This process has a positive effect on soil aeration. The fertilizer activates soil microorganisms and restores the soil’s balanced pH. A special process of fermenting and drying the manure preserves its nutritional properties.

It contains as much as 65% of valuable organic matter.

Application method

Granular manure can be sprinkled in the spring before cultivation. The appropriate dose of fertilizer should be scattered and, if possible, mixed with the soil to a depth of 10-15 cm. Spot application: During the growing season, fertilizer can be applied after planting the plants. The appropriate dose of fertilizer should be spread around the growing plants and mixed with the soil so as not to damage the roots. The fertilizer can be used from spring until the end of the growing season.

One handful of granulated fertilizer is about 50-60 g.

Dosage:

Fertilizer doses to be applied on soils with medium nutrient abundance:

Tomato: 1.0 – 1.5 kg / 10 m2 *

Cucumber: 1.0 – 1.5 kg / 10 m2 *

Peppers: 1.0 – 1.5 kg / 10 m2

Pumpkin plants: 1.0 – 1.5 kg / 10 m2

Cabbage: 1.25 – 1.75 kg / 10 m2

Leek: 1.0 – 1.2 kg / 10 m2

Potato: 0.75 – 1.25 kg / 10 m2

Carrots: 1.5 – 2.0 kg / 10 m2

Ornamental plants: 1.5 – 3 kg / 10 m2

Strawberry: 2.0 – 3.0 kg / 10 m2

Lawns: 1.0 – 1.5 kg / 10 m2

Grapevine: 300 – 500 g / bush

Fruit trees: 2.0 – 5.0 kg / tree

* In the case of greenhouse crops, the fertilizer can be applied twice during the season (harvesting twice a year). The values given are baseline doses. The amount of the dose depends on the type of soil, its nutrient and water content.

 

Available packages: 2L and 5L 

OBORNIK GRANULOWANY

  • nawóz pochodzenia naturalnego do zasilania wszystkich roślin ogrodowych
  • do stosowania przedsiewnego i pogłównego
  • łatwy w użyciu obornik w formie granulatu
  • nawóz bez nieprzyjemnego zapachu
  • 65% cennej materii organicznej

Zawartość

nawóz EC,  azot (N) – 4,2%,  fosfor (P2O5) – 3%,  potas (K2O) – 2,8%,  magnez (MgO) – 1%,  wapń (CaO) – 9%

Mikroelementy:

bor (B) 45 mg/kg, kobalt (Co) 2 mg/kg, miedź (Cu) 110 mg/kg, żelazo (Fe) 1200 mg/kg, mangan (Mn) 480 mg/kg, molibden (Mo) 11 mg/kg, cynk (Zn) 420 mg/kg

 

Obornik granulowany jest produktem pochodzenia naturalnego. Przeznaczony do organicznego nawożenia wszystkich roślin ogrodowych. Obornik aktywizuje mikroorganizmy glebowe i poprawia właściwości powietrzno-wodne gleby. Specjalny proces suszenia pozwala zachować właściwości odżywcze oraz substancje próchnicze.

Granulowany obornik jest wolny od nasion chwastów, patogenów i zapachu. Jest bogaty w makro- i mikroelementy niezbędne do prawidłowego odżywiania roślin ozdobnych, warzywnych i sadowniczych. Dzięki łatwemu wchłanianiu składników pokarmowych rośliny są zdrowe, a plony wysokie. Po zastosowaniu tego naturalnego nawozu trawniki stają się gęste i soczyście zielone, a rośliny ozdobne wyglądają atrakcyjnie. Nawóz wzbogaca glebę w materię organiczną, co pomaga utrzymać wilgotność gleby i zapobiega erozji. Mikroorganizmy glebowe rozkładają materię organiczną na kwasy huminowe i aminokwasy. Proces ten ma pozytywny wpływ na napowietrzanie gleby. Nawóz aktywizuje mikroorganizmy glebowe i przywraca glebie zbilansowany odczyn pH. Specjalny proces fermentacji i suszenia obornika zachowuje jego właściwości odżywcze.

Zawiera aż 65% cennej materii organicznej.

Metoda aplikacji

Obornik granulowany można posypać wiosną przed uprawą. Odpowiednią dawkę nawozu należy rozsypać iw miarę możliwości wymieszać z glebą na głębokość 10-15 cm. Stosowanie punktowe: W okresie wegetacji nawóz można stosować po posadzeniu roślin. Odpowiednią dawkę nawozu należy rozprowadzić wokół rosnących roślin i wymieszać z glebą, aby nie uszkodzić korzeni. Nawóz można stosować od wiosny do końca sezonu wegetacyjnego.

Jedna garść nawozu granulowanego to około 50-60 g.

Dawkowanie:

Dawki nawozów do stosowania na glebach średnio zasobnych w składniki pokarmowe:

Pomidor: 1,0 – 1,5 kg / 10 m2 *

Ogórek: 1,0 – 1,5 kg / 10 m2 *

Papryka: 1,0 – 1,5 kg / 10 m2

Rośliny dyni: 1,0 – 1,5 kg / 10 m2

Kapusta: 1,25 – 1,75 kg / 10 m2

Por: 1,0 – 1,2 kg / 10 m2

Ziemniak: 0,75 – 1,25 kg / 10 m2

Marchew: 1,5 – 2,0 kg / 10 m2

Rośliny ozdobne: 1,5 – 3 kg / 10 m2

Truskawka: 2,0 – 3,0 kg / 10 m2

Trawniki: 1,0 – 1,5 kg / 10 m2

Winorośl: 300 – 500 g / krzak

Drzewka owocowe: 2,0 – 5,0 kg/drzewo

* W przypadku upraw szklarniowych nawóz można stosować dwa razy w sezonie (zbiór dwa razy w roku). Podane wartości są dawkami wyjściowymi. Wielkość dawki zależy od rodzaju gleby, jej zawartości składników pokarmowych i wody.

 

Dostępne opakowania: 2L i 5L 

Additional information

Weight 3.5 kg
Dimensions 28 × 28 × 28 cm

INFORMATION
I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

COPPER 50WP – 10 G

£3.90

11 in stock

Add to basket
SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

Coming Soon!

Read more
DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

18 in stock

Add to basket