HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Garden ointment for securing wounds on trees.

£5.30£6.80

SKU N/A Category:
Ointment for securing wounds on trees- Margaret Mayar Garden Centre - UK
Ointment for securing wounds on trees- Margaret Mayar Garden Centre – UK

Protect your trees with our garden ointment. Speeds up healing, resists weather, and prevents infections in orchards and home gardens.

Share with others:

Description

GARDENING OINTMENT FOR SECURING WOUNDS ON TREES – WHITE COLOR

Garden ointment for securing wounds on trees. It protects cut wounds, bark cracks, frost damage and damage caused by wild animals. It speeds up wound healing and creates a physical barrier that protects against fungal and bacterial infections. Garden ointment is resistant to weather conditions. For use in orchards and home gardens.

The ointment creates a film that prevents the ingress of moisture and the development of disease at the wound site.

  • protects wounds after cutting, bark cracks, frost damage or damage caused by animals
  • ointment intended for fruit and ornamental trees and shrubs
  • creates a physical barrier to microorganisms

The bark is a natural barrier of woody plants that protects against external factors: against moisture, diseases, pests. If this structure is disturbed in a deliberate manner during pruning or in a natural way, it may cause slow plant dieback. By pruning small twigs, the plant is able to regenerate itself quickly. On the other hand, cutting and damaging thick branches and tree trunks elicit different reactions.

Therefore, it is advisable to always have garden ointment ready, because when a valuable specimen is broken or damaged, you can quickly intervene before pathogens enter the plant through the covered tissues. Sudden temperature changes often damage the trunk also branches at the turn of winter and spring.

Application method

Apply the ointment immediately after cutting or as soon as possible after any damage. Spread the preparation evenly with the brush located at the base of the package, on the previously cleaned wound surface and 2 cm beyond its borders.

You can use the ointment on bark and wood damages year-round. Do not use the ointment on rainy and frosty days.

Available packages: tube – 200g and bottle 330g

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

MAŚĆ OGRODNICZA – KOLOR BIAŁY

– zabezpiecza rany po cięciu, pęknięcia kory, uszkodzenia mrozowe lub spowodowane przez zwierzęta

– maść przeznaczona do drzew i krzewów owocowych i ozdobnych

– tworzy fizyczną barierę dla mikroorganizmów

Maść ogrodowa do ochrony ran na drzewach. Zabezpiecza rany cięte, pęknięcia kory, uszkodzenia spowodowane przez mróz i dzikie zwierzęta. Przyspiesza gojenie się ran i tworzy fizyczną barierę chroniącą przed infekcjami grzybiczymi i bakteryjnymi. Maść ogrodowa jest odporna na warunki atmosferyczne. Do stosowania w sadach i ogrodach przydomowych. Maść tworzy film, który zapobiega wnikaniu wilgoci i rozwojowi choroby w miejscu rany.

Kora stanowi naturalną barierę dla roślin drzewiastych chroniącą przed czynnikami zewnętrznymi: przed wilgocią, chorobami, szkodnikami. Jeśli struktura ta zostanie naruszona w sposób celowy podczas podcinania lub w sposób naturalny, może to spowodować powolne zamieranie roślin. Przycinając małe gałązki, roślina jest w stanie szybko się zregenerować. Z drugiej strony grube gałęzie i pnie inaczej reagują na ścięcie i uszkodzenie. Dlatego warto mieć zawsze pod ręką maść ogrodową, ponieważ w przypadku rozbicia lub uszkodzenia cennego okazu można szybko zainterweniować, zanim patogeny wnikną do rośliny przez pokryte nią tkanki. Bardzo często na przełomie zimy i wiosny pień i gałęzie ulegają uszkodzeniu w wyniku nagłych zmian temperatury.

Metoda aplikacji

Maść należy nakładać bezpośrednio po cięciu lub jak najszybciej po wystąpieniu uszkodzeń. Preparat równomiernie rozprowadzić szczoteczką znajdującą się u podstawy opakowania, na uprzednio oczyszczonej powierzchni rany i 2 cm poza jej granicami.

Maść można stosować na uszkodzenia kory i drewna przez cały rok. Nie stosować maści w deszczowe i mroźne dni.

Dostępne opakowania: tuba – 200g i butelka 330g

Additional information

Weight N/A
Dimensions 15 × 5 × 4 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products