HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Fertilizer for herbs – Mineral Gel – 0.25L

£4.50

44 in stock

SKU Agrecol-Zel-ziola-0.25-l Category:
Please accept the fact that the colors of the products in the photos may differ from reality for many reasons, such as differences in resolution and monitor settings, lighting during shooting or even graphic editing. This is especially important in the case of online shopping, where we do not have the opportunity to see the product in person before buying.
I am a seller but also a buyer and I know how important the colors of the products you use for your projects are. I am also a designer and most of the photos in my listings are made by me. If you need more information about a product, please contact me before purchasing. It depends on the resolution of the model and individual monitor settings. If in doubt, it is always better to make sure and ask the seller for product details before buying.
Prohibition of copying and dissemination of photos: All provided photos are subject to copyright and remain the property of their owner (Image Owner). The Client (Person/Corporation) undertakes not to copy, alter, reproduce or distribute the photos without the written consent of the Photo Owner. The photos provided to the client are only intended for a specific purpose or project as agreed between the client and the owner of the photo. Any other use of the photos, not related to the contract, requires the written consent of the Photo Owner. Violation of these provisions may lead to the pursuit of legal claims against the Customer.

Share with others:

Description

FERTILIZER FOR HERBS

  • for fertilizing all types of herbal plants

  • for herbs grown for medicinal and culinary purposes

  • also recommended in compositions with other plants

Contains

EC fertilizer

nitrogen (N) – 4%

phosphorus (P2O5) – 5%

potassium (K2O) – 6%

Micronutrients:

boron (B) 0.02%, copper (Cu) * 0.002%, iron (Fe) * 0.02%, manganese (Mn) * 0.015%, molybdenum (Mo) 0.002%, zinc (Zn) * 0.015%

* chelated by EDTA

The fertilizer for herbs from the Mineral gel series is a liquid mineral fertilizer in the form of a gel that can be dissolved in water. It satisfies the nutritional needs of all types of herbal plants grown for both medicinal and culinary purposes. It can be used to fertilize herbs in compositions with other plants. The gel formula of the fertilizer dissolves very easily in water. The fertilizing solution can be successfully used to fertilize plants grown using traditional methods, as well as in hydroponic cultivation.

Herb fertilizer gently fertilizes herbal plants. It helps the plants to produce a lot of green mass, which is very desirable while constantly removing herbs. The fertilizer for herbs from the Mineral gel series provides excellent nutrition, because it contains a complex of macro- and micro-nutrients that contribute to the high health of plants. The haunted herbs are full of vitamins and nutrients.

Application method

The package contains a transparent cap for precise and convenient dosing of the fertilizer. The cap indicates three dosage levels, depending on the amount of water we use for irrigation:

Level I – a dose of 7 ml of fertilizer to be dissolved in 3 liters of water

Level II – a dose of 14 ml of fertilizer to be dissolved in 6 liters of water

Level III – a dose of 21 ml of fertilizer to be dissolved in 9 liters of water

Application dates

Use the fertilizer every 2 weeks from March to October. However, in the winter period (from November to the end of February), power it once a month. Fertilize young plants with half the dose. Do not exceed the recommended doses, as this could damage or destroy the plants.

Available packages: 0.25l

NAWÓZ DO ZIÓŁ

  • do nawożenia wszystkich rodzajów roślin zielarskich
  • dla ziół uprawianych do celów leczniczych i kulinarnych
  • polecany również w kompozycjach z innymi roślinami

Zawiera

nawóz WE

azot (N) – 4%

fosfor (P2O5) – 5%

potas (K2O) – 6%

Mikroelementy:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* chelatowane przez EDTA

Nawóz do ziół z serii Żel mineralny to płynny nawóz mineralny w postaci żelu rozpuszczalnego w wodzie. Zaspokaja potrzeby żywieniowe wszystkich rodzajów roślin zielarskich uprawianych zarówno w celach leczniczych, jak i kulinarnych. Może być stosowany do nawożenia ziół w kompozycjach z innymi roślinami. Żelowa formuła nawozu bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie. Roztwór nawozowy można z powodzeniem stosować do nawożenia roślin uprawianych metodami tradycyjnymi, jak również w uprawie hydroponicznej.

Nawóz ziołowy delikatnie nawozi rośliny zielarskie. Pomaga roślinom wytworzyć dużo zielonej masy, co jest bardzo pożądane przy ciągłym usuwaniu ziół. Nawóz do ziół z serii Żel mineralny zapewnia doskonałe odżywienie, ponieważ zawiera kompleks makro- i mikroelementów, które przyczyniają się do wysokiej zdrowotności roślin. Nawiedzone zioła są pełne witamin i składników odżywczych.

Metoda aplikacji

Opakowanie zawiera przezroczystą nakrętkę umożliwiającą precyzyjne i wygodne dozowanie nawozu. Nakrętka wskazuje trzy poziomy dozowania, w zależności od ilości wody używanej do nawadniania:

Poziom I – dawka 7 ml nawozu do rozpuszczenia w 3 litrach wody

II stopień – dawka 14 ml nawozu do rozpuszczenia w 6 litrach wody

Poziom III – dawka 21 ml nawozu do rozpuszczenia w 9 litrach wody

Daty aplikacji

Nawóz stosować co 2 tygodnie od marca do października. Natomiast w okresie zimowym (od listopada do końca lutego) zasilaj go raz w miesiącu. Młode rośliny nawozić połową dawki. Nie przekraczać zalecanych dawek, gdyż może to uszkodzić lub zniszczyć rośliny.

Dostępne opakowania: 0,25l

Additional information

Weight 0.4 kg
Dimensions 4 × 5 × 16 cm
MPN

51981442

EAN

5902341005681

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products