HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Disinfective universal liquid – preparation ready to use DU-75 – 0.5L – SEPTICOL

£6.80

15 in stock

SKU SEPTICOL-PlynDezyn-DU75-TRIGER-0.5l Categories: , , , , , , , ,

Share with others:

Description

DU-75 – DISINFECTIVE UNIVERSAL LIQUID – UNIVERSAL PREPARATION READY TO USE

A universal ready-to-use preparation, intended for disinfection of all surfaces of alcohol-resistant objects, including surfaces that come into contact with food.

 

Product designation:

The product has virucidal, fungicidal and bactericidal properties. Universal product intended for disinfection of all surfaces, equipment, furniture, objects resistant to alcohol. Also recommended for surfaces that come into contact with food. The product is intended for use in private, public and industrial places, outside the medical area.

Active substances: Ethanol 70 g / 100g; propan-2-ol 5 g / 100g

Type of users: for general use

Product use form: Liquid

Marketing authorization number: 0084 / TP / 2020

NOTE: THE PRODUCT CONTAINS 75% ALCOHOL. DO NOT LEAVE A STAIN OF THE AGENT ON DISINFECTED ELEMENTS. DO NOT USE ON LEATHER AND NON-PERMANENTLY COLORED SURFACES.

USE:

The product should be used undiluted. Due to the content of volatile and flammable substances, it is not recommended to use on surfaces larger than 2 m. Using a cloth, trigger or by immersion, spread the product evenly on a previously washed and dry surface. Surfaces in contact with food should be rinsed with drinking water. The product shows bactericidal and fungicidal properties during 60s at 20 ° C, while bactericidal, fungicidal and virucidal properties during 120s at 20 ° C.

First aid and side effects:

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a poison center / doctor if you feel unwell. IN CASE OF SKIN IRRITATION AND RASH: Get medical advice / attention. IF SWALLOWED: Do not induce vomiting. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Contact a doctor immediately and show the packaging or label. IF INHALED: Remove the victim to fresh air. If breathing has stopped, administer artificial respiration. Provide the injured with warmth and conditions for rest. Call a poison center / doctor

Packaging: 0.5 L

PŁYN DEZYNFEKCYJNY UNIWERSALNY – PREPARAT UNIWERSALNY GOTOWY DO UŻYCIA

Uniwersalny preparat gotowy do użycia, przeznaczony do dezynfekcji wszelkich powierzchni przedmiotów odpornych na działanie alkoholu, w tym powierzchni mających kontakt z żywnością.

 

Oznaczenie produktu:

Produkt posiada właściwości wirusobójcze, grzybobójcze i bakteriobójcze. Uniwersalny preparat przeznaczony do dezynfekcji wszelkich powierzchni, wyposażenia, mebli, przedmiotów odpornych na działanie alkoholu. Polecany również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt przeznaczony do użytku w miejscach prywatnych, publicznych i przemysłowych, poza obszarem medycznym.

Substancje aktywne: Etanol 70g/100g; propan-2-ol 5g/100g

Typ użytkowników: do użytku ogólnego

Forma użycia produktu: Płyn

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 0084/TP/2020

UWAGA: PRODUKT ZAWIERA 75% ALKOHOLU. NIE POZOSTAWIAĆ PLAM ŚRODKA NA DEZYNFEKOWANYCH ELEMENTACH. NIE STOSOWAĆ NA SKÓRĘ I POWIERZCHNIE ZABARWIONE NIETRWALE.

UŻYWAĆ:

Produkt należy stosować w stanie nierozcieńczonym. Ze względu na zawartość substancji lotnych i łatwopalnych nie zaleca się stosowania na powierzchniach większych niż 2m. Za pomocą szmatki, spustu lub przez zanurzenie równomiernie rozprowadzić produkt na uprzednio umytej i osuszonej powierzchni. Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą pitną. Produkt wykazuje właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze przez 60s w temperaturze 20°C, natomiast właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze przez 120s w temperaturze 20°C.

Pierwsza pomoc i skutki uboczne:

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można to łatwo zrobić. Kontynuuj płukanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. W PRZYPADKU PODRAŻNIENIA SKÓRY I WYSYPKI: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego doustnie. Natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli oddech ustał, zastosować sztuczne oddychanie. Zapewnij poszkodowanemu ciepło i warunki do odpoczynku. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć / lekarzem

Opakowanie: 0,5 l

Additional information

Weight 0.751 kg
Dimensions 6 × 10 × 27 cm
EAN

5902643090125

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

Coming Soon!

Read more
DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

17 in stock

Add to basket