HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Disinfecting liquid DU-65, ready to use – 250 ml- SEPTICOL

£5.70

12 in stock

SKU SEPTICOL-PlynDezynf-DU-65-250-ml Categories: , , , , , , ,

Share with others:

Description

DU-75 – HAND – DISINFECTIVE UNIVERSAL FLUID

 

Ready-to-use preparation, intended for disinfecting all surfaces, equipment, furniture, alcohol-resistant items and surfaces that come into contact with food.

The agent contains 75% alcohol. It has virucidal, fungicidal and bactericidal properties. A universal product intended for the disinfection of all surfaces, equipment, furniture and other everyday objects, such as: countertops, tables, handrails, door handles, keyboard, mouse, telephone. Also recommended for disinfecting surfaces that come into contact with food. Product for quick disinfection. A handy bottle that you can always have with you – it provides effective disinfection and protection in public places, travels.

Active substances: Ethanol 70 g / 100g; propan-2-ol 5 g / 100g

Type of users: for general use – SURFACE DISINFECTION

Product use form: Liquid

Marketing authorization number: 0084 / TP / 2020

 

BIOCIDAL PRODUCTS SHOULD BE USED WITH PRECAUTIONS. BEFORE EACH USE, READ LABEL AND PRODUCT INFORMATION.

 

USE:

The product should be used undiluted. Due to the content of volatile and flammable substances, it is not recommended to use on surfaces larger than 2 m. Use a sprayer to spread the product evenly on a previously washed and dry surface. Surfaces in contact with food should be rinsed with drinking water. The product shows bactericidal and fungicidal properties during 60s at 20 ° C, while bactericidal, fungicidal and virucidal properties during 120s at 20 ° C.

First aid and side effects:

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a poison center / doctor if you feel unwell. IN CASE OF SKIN IRRITATION AND RASH: Get medical advice / attention. IF SWALLOWED: Do not induce vomiting. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Contact a doctor immediately and show the packaging or label. IF INHALED: Remove the victim to fresh air. If breathing has stopped, administer artificial respiration. Provide the injured with warmth and conditions for rest. Call a poison center / doctor

Packaging: 250 ml

UNIWERSALNY PŁYN DO DEZYNFEKCJI

 

Gotowy do użycia preparat, przeznaczony do dezynfekcji wszelkich powierzchni, sprzętów, mebli, przedmiotów odpornych na działanie alkoholu oraz powierzchni mających kontakt z żywnością.

Środek zawiera 75% alkoholu. Ma właściwości wirusobójcze, grzybobójcze i bakteriobójcze. Uniwersalny produkt przeznaczony do dezynfekcji wszelkich powierzchni, sprzętów, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku, takich jak: blaty, stoły, poręcze, klamki, klawiatura, mysz, telefon. Polecany również do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt do szybkiej dezynfekcji. Poręczna butelka, którą możesz mieć zawsze przy sobie – zapewnia skuteczną dezynfekcję i ochronę w miejscach publicznych, w podróży.

Substancje aktywne: Etanol 70g/100g; propan-2-ol 5g/100g

Typ użytkowników: do użytku ogólnego – DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Forma użycia produktu: Płyn

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 0084/TP/2020

 

PRODUKTY BIOBÓJCZE NALEŻY STOSOWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ ETYKIETĘ I INFORMACJE O PRODUKCIE.

 

UŻYWAĆ:

Produkt należy stosować w stanie nierozcieńczonym. Ze względu na zawartość substancji lotnych i łatwopalnych nie zaleca się stosowania na powierzchniach większych niż 2m. Za pomocą spryskiwacza równomiernie rozprowadzić produkt na uprzednio umytej i osuszonej powierzchni. Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą pitną. Produkt wykazuje właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze przez 60s w temperaturze 20°C, natomiast właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze przez 120s w temperaturze 20°C.

Pierwsza pomoc i skutki uboczne:

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można to łatwo zrobić. Kontynuuj płukanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. W PRZYPADKU PODRAŻNIENIA SKÓRY I WYSYPKI: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego doustnie. Natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli oddech ustał, zastosować sztuczne oddychanie. Zapewnij poszkodowanemu ciepło i warunki do odpoczynku. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć / lekarzem

Opakowanie: 250 ml

Additional information

Weight 0.35 kg
Dimensions 5 × 19 × 5 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products