HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

ACTIVE compost (decomposition of tree trunks) – 20 g

£2.20

Coming Soon!

SKU Komp-Active-Drzewo-0.20g Category:
Activator for making compost - Margaret Mayar Garden Centre - UK
Activator for making compost – Margaret Mayar Garden Centre – UK

Accelerate composting with our enzyme-based activator for making compost for organic waste. Boost soil fertility. Ideal for garden waste.

Share with others:

Description

ACTIVATOR FOR MAKING COMPOST

Activator for making compost is a modern, enzymatic biopreparation from AGRECOL. Use it to support and accelerate the fermentation process and decomposition of composted organic waste. This high-quality product has been developed for the composting of garden waste (e.g. mowed grass, haulm, leaves, branches).

The preparation also works well in the composting of all organic household waste. Due to the optimally selected composition of the enzyme mixture, Compost Active accelerates the humification process and makes the compost mature quickly. Organic acids produced as a result of composting are of great value in increasing soil fertility. The preparation does not endanger useful soil fauna.

  • an enzymatic biopreparation accelerates the decomposition of organic matter (e.g. mowed grass, haulm, leaves, branches)
  • affects the proper course of the composting process
  • supports and accelerates the formation of humic substances
  • it does not endanger useful soil fauna

Application method

Create a compost heap from organic debris. The preparation should be dissolved in lukewarm water in the amount of 100 g per 4 liters of water. Pour the preparation into the water, stirring intensively to avoid the formation of undissolved lumps. Wait a while, then pour the solution over the pile and mix the layers.

When composting thick plant fragments, such as limbs and branches, dilute the preparation in the amount of 100 g for 2 liters of water. Wait a while, then pour the solution over the pile and mix the layers.

The rate of compost formation depends on the humidity and temperature of the environment, as well as adequate aeration and sprinkling. The composted waste should be mixed up every few days.

Available packages: 20g

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

AKTYWATOR DO ROBIENIA KOMPOSTU

 

  • – biopreparat enzymatyczny przyspieszający rozkład materii organicznej (np. skoszonej trawy, łęcin, liści, gałęzi)
  • – wpływa na prawidłowy przebieg procesu kompostowania
  • – wspomaga i przyspiesza powstawanie substancji humusowych
  • – nie zagraża pożytecznej faunie glebowej

Kompost aktywny to nowoczesny, enzymatyczny biopreparat. Służy do wspomagania i przyspieszania procesu fermentacji oraz rozkładu kompostowanych odpadów organicznych. Ten wysokiej jakości produkt został opracowany do kompostowania odpadów ogrodowych (np. skoszonej trawy, łęcin, liści, gałęzi). Preparat sprawdza się również w kompostowaniu wszelkich organicznych odpadów z gospodarstw domowych. Dzięki optymalnie dobranemu składowi mieszanki enzymów Compost Active przyspiesza proces humifikacji i sprawia, że ​​kompost szybko dojrzewa. Kwasy organiczne powstające w wyniku kompostowania mają ogromną wartość w zwiększaniu żyzności gleby. Preparat nie zagraża pożytecznej faunie glebowej.

 

Metoda aplikacji

Utwórz stertę kompostu z resztek organicznych. Preparat należy rozpuścić w letniej wodzie w ilości 100 g na 4 litry wody. Preparat wlać do wody, intensywnie mieszając, aby nie powstały nierozpuszczone grudki. Poczekaj chwilę, a następnie wlej roztwór na stos i wymieszaj warstwy.

W przypadku kompostowania grubych fragmentów roślin, takich jak konary i gałęzie, preparat rozcieńczyć w ilości 100 g na 2 litry wody. Poczekaj chwilę, a następnie wlej roztwór na stos i wymieszaj warstwy.

Szybkość tworzenia się kompostu zależy od wilgotności i temperatury otoczenia oraz odpowiedniego napowietrzania i zraszania. Kompostowane odpady należy mieszać co kilka dni.

Dostępne opakowania: 20g 

Additional information

Weight 0.1 kg
Dimensions 10 × 18.5 × 1 cm
Produkt.EAN

5902341003991

POJEMNOSC

20g

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products