SYLIT 65 WP – 45G – /TW OGR/

£11.80

Coming Soon!

SKU CM-SYLIT-45G-TW-OGR Categories: , ,

Share with others:

Description

SYLLIT 65 WP

  • combats peach leaf curl, apple and pear scab and leaf spot
  • agent intended for use by non-professional users

Active substance content:

dodine (a compound from the guanidine derivatives group) – 65% (650 g / kg)

 

Syllit 65 WP is a fungicide in the form of a powder for the preparation of a water suspension with contact action for preventive and interventional use in the protection of fruit plants against fungal diseases.

 

Application method

The agent is intended for use with orchard and manual sprayers.

 

Product label

Plant protection products should be used safely. Before each use, read the information provided on the label and product information. Know the hazards and follow the precautions listed on the label.

 

45g

SYLLIT 65 WP

  • zwalcza kędzierzawość liści brzoskwini, parch jabłoni i gruszy oraz plamistość liści
  • środek przeznaczony do użytku przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

dodyna (związek z grupy pochodnych guanidyny) – 65% (650 g/kg)

 

Syllit 65 WP jest środkiem grzybobójczym w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.

 

Metoda aplikacji

Środek przeznaczony do stosowania z opryskiwaczami sadowniczymi i ręcznymi.

 

Etykieta produktu

Środki ochrony roślin należy stosować w sposób bezpieczny. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacją podaną na etykiecie oraz informacją o produkcie. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności podanymi na etykiecie.

 

45g

Additional information

Weight 0.7 kg
Dimensions 15 × 11 × 3 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

COPPER 50WP – 10 G

£3.90

Coming Soon!

Read more
SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

6 in stock

Add to basket
DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

20 in stock

Add to basket