SOLUBLE FERTILIZER FOR THUJA AND OTHER CONIFEROUS PLANTS – 350G

£9.80

94 in stock

SKU MM-TUJA-KRYSTALICZNY-350G Category:

<img src=”https://www.margaretmayar.com/wp-content/uploads/2023/01/united-kingdom-shipping.png” />

Share with others:

Description

THUJE – SOLVABLE FERTILIZER FOR THUA AND OTHER CONIFEROUS PLANTS

 

  • for fertilizing coniferous plants
  • also nourishes deciduous ornamental plants
  • quickly replenishes deficiencies of brand- and micro-ingredients
  • enough for 350 liters of irrigation water

Contents

EC fertilizer

nitrogen (N) – 12%

phosphorus (P2O5) – 6%

potassium (K2O) – 36%

magnesium (MgO) – 2%

Micronutrients:

Boron (B) 0.02%, Copper (Cu)* 0.02%, Iron (Fe)* 0.14%, Manganese (Mn)* 0.04%, Molybdenum (Mo) 0.004%, Zinc (Zn) *0.015%

* chelated by EDTA

Thujas- is a fertilizer for thuja in a crystalline form to be dissolved in water. Intended for fertilizing all thujas and other conifers. Crystalline fertilizer works interveningly. It immediately replenishes nutrient deficiencies thanks to minerals that are available to plants in easily assimilable forms.

Thujas (thuja) are exceptional plants. They have needles transformed into leaf scales surrounding the shoot. These plants are also characterized by a shallow root system, which is why they need constant watering and, at the same time, supplying nutrients. Their roots, growing in a limited area, quickly use the nutrients in their environment. Fertilizer for thuja contains a large dose of potassium, which supports thuja in proper water management, thanks to which they better tolerate periodic droughts. Nitrogen, magnesium and micronutrients: iron, manganese and molybdenum have a positive effect on the intense green color of leaf scales. Fertilizer for thuja quickly replenishes deficiencies of micro- and macronutrients, thanks to which plants develop properly. Thanks to thuja fertilizer, the plants are well nourished. They do not shed their needles prematurely, they propagate strongly, releasing young growths. In addition, the fertilizer ensures optimal regeneration and growth of intensively pruned plants. Thuja fertilizer is perfect for fertilizing thuja hedges, as well as plants in the form of topiaries or bonsai.

Currently, there are many species and varieties of thuja on the market. They differ in size, appearance and color of the scales. There are varieties with a typical green color, but also in shades of yellow, bluish, orange, and with variegated shoots. Regardless of the variety, each needs intensive nutrition, because then the varietal characteristics are best revealed. Dwarf varieties of thuja (thuja) are often used to create compositions in containers and pots. Plants grown in this way have limited access to the substrate. This method of cultivation causes the plants to quickly use the nutrients from the soil. Thus, in this case, the use of fertilizer for thuja is especially important.

Method of application

Fertilize plants every 14 days in the form of a water solution from March to the end of August. Apply by watering, after careful dilution in water in the ratio: 1 teaspoon of fertilizer per 5 liters of water (1 g of fertilizer per 1 liter of water). The dosage depends on the size of the plant, allocating 1 teaspoon for each one meter of height, e.g.: 1 m – 1 teaspoon, 2 m – 2 teaspoons, etc. In the case of creeping plants, adjust the dose of fertilizer according to the span of the bush (i.e. height = bush diameter ). Do not exceed the recommended doses, as the fertilizer is highly condensed. This fertilizer can also be used in drip irrigation systems.

PACKAGING: 350G

THUJE – ROZPUSZCZALNY NAWÓZ DLA THUA I INNYCH ROŚLIN IGLASTYCH

 

  • do nawożenia roślin iglastych
  • odżywia również liściaste rośliny ozdobne
  • szybko uzupełnia niedobory markowych i mikroskładników
  • wystarcza na 350 litrów wody do nawadniania

Zawartość

nawóz WE

azot (N) – 12%

fosfor (P2O5) – 6%

potas (K2O) – 36%

magnez (MgO) – 2%

Mikroelementy:

Bor (B) 0,02%, Miedź (Cu)* 0,02%, Żelazo (Fe)* 0,14%, Mangan (Mn)* 0,04%, Molibden (Mo) 0,004%, Cynk (Zn) *0,015%

* chelatowane przez EDTA

Thujas- to nawóz do tui w postaci krystalicznej do rozpuszczenia w wodzie. Przeznaczony do nawożenia wszystkich tui i innych drzew iglastych. Nawóz krystaliczny działa interwencyjnie. Błyskawicznie uzupełnia niedobory składników odżywczych dzięki minerałom, które są dostępne dla roślin w łatwo przyswajalnych formach.

Tuje (thuja) to wyjątkowe rośliny. Mają igły przekształcone w łuski liści otaczające pęd. Rośliny te charakteryzują się również płytkim systemem korzeniowym, dlatego potrzebują stałego podlewania i jednocześnie dostarczania składników odżywczych. Ich korzenie, rosnące na ograniczonym obszarze, szybko wykorzystują składniki pokarmowe w swoim środowisku. Nawóz do tui zawiera dużą dawkę potasu, który wspiera tuje w prawidłowej gospodarce wodnej, dzięki czemu lepiej znoszą okresowe susze. Azot, magnez oraz mikroelementy: żelazo, mangan i molibden pozytywnie wpływają na intensywną zieloną barwę łusek liściowych. Nawóz do tui szybko uzupełnia niedobory mikro- i makroelementów, dzięki czemu rośliny rozwijają się prawidłowo. Dzięki nawozowi tuja rośliny są dobrze odżywione. Nie zrzucają przedwcześnie igieł, rozmnażają się silnie, wypuszczając młode przyrosty. Ponadto nawóz zapewnia optymalną regenerację i wzrost intensywnie podcinanych roślin. Nawóz tuja doskonale nadaje się do nawożenia żywopłotów tui, a także roślin w formie topiary czy bonsai.

Currently, there are many species and varieties of thuja on the market. They differ in size, appearance and color of the scales. There are varieties with a typical green color, but also in shades of yellow, bluish, orange, and with variegated shoots. Regardless of the variety, each needs intensive nutrition, because then the varietal characteristics are best revealed. Dwarf varieties of thuja (thuja) are often used to create compositions in containers and pots. Plants grown in this way have limited access to the substrate. This method of cultivation causes the plants to quickly use the nutrients from the soil. Thus, in this case, the use of fertilizer for thuja is especially important.

Method of application

Rośliny nawozić co 14 dni w postaci wodnego roztworu od marca do końca sierpnia. Stosować przez podlewanie, po dokładnym rozcieńczeniu w wodzie w proporcji: 1 łyżeczka nawozu na 5 litrów wody (1 g nawozu na 1 litr wody). Dawkowanie uzależnione jest od wielkości rośliny, przeznaczając 1 łyżeczkę na każdy metr wysokości np.: 1 m – 1 łyżeczka, 2 m – 2 łyżeczki itp. W przypadku roślin płożących dawkę nawozu dostosować wg. rozpiętość tulei (tj. wysokość = średnica tulei). Nie przekraczać zalecanych dawek, ponieważ nawóz jest mocno skondensowany. Nawóz ten może być również stosowany w systemach nawadniania kropelkowego.

OPAKOWANIE: 350G

Additional information

Weight 0.45 kg
Dimensions 22 × 12 × 3 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

Coming Soon!

Read more
COPPER 50WP – 10 G

£3.90

12 in stock

Add to basket
DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

18 in stock

Add to basket