SIGNUM 33WG -20G-AGRECOL

£10.40

Coming Soon!

SKU CM-SIGNUM-20G Categories: , , ,

Share with others:

Description

SIGNUM 33 WG – FIGHT AGAINST DISEASES OF FRUIT AND VEGETABLES

 

  • fights fungal diseases of fruits and vegetables
  • agent intended for use by non-professional users

 

Contains

pyraclostrobin (a substance from the strobilurin group) – 67 g / kg (6.7%)

boscalid (a substance from the anilide group) – 267 g / kg (26.7%)

 

Signum 33 WG is a systemic FUNGICYD in the form of granules for the preparation of a water suspension (WG) for preventive and interventional disease control.

 

Application method

The agent is intended for use with hand and knapsack sprayers.

 

Product label

Plant protection products should be used safely. Before each use, read the information provided on the label and product information. Know the hazards and follow the precautions listed on the label.

 

20g

SIGNUM 33 WG – WALKA Z CHOROBAMI OWOCÓW I WARZYW

 

  • zwalcza choroby grzybowe owoców i warzyw
  • środek przeznaczony do użytku przez użytkowników nieprofesjonalnych

 

Zawiera

piraklostrobina (substancja z grupy strobiliryn) – 67 g/kg (6,7%)

boskalid (substancja z grupy anilidów) – 267 g/kg (26,7%)

 

Signum 33 WG to ogólnoustrojowy FUNGICYD w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) do prewencyjnego i interwencyjnego zwalczania chorób.

 

Metoda aplikacji

Środek przeznaczony do stosowania z opryskiwaczami ręcznymi i plecakowymi.

 

Etykieta produktu

Środki ochrony roślin należy stosować w sposób bezpieczny. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacją podaną na etykiecie oraz informacją o produkcie. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności podanymi na etykiecie.

 

20g

Additional information

Weight 0.1 kg
Dimensions 16 × 7 × 1.2 cm
Brand

Agrecol

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

COPPER 50WP – 10 G

£3.90

12 in stock

Add to basket
DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

18 in stock

Add to basket
SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

Coming Soon!

Read more