SCORPION 325 SC FOR FRUITS AND VEGETABLES – 50 ML

£18.10

11 in stock

SKU CM-SCORPION-325SC-50ML Categories: , , ,

Share with others:

Description

SCORPION 325 SC

  • fights fungal diseases, powdery mildew, leaf spots, rust and many other diseases
  • agent intended for use by non-professional users

Contains

azoxystrobin (a compound from the strobilurin group) – 200 g/l (18.2%)

difenoconazole (a compound from the triazole group) – 125 g/l (11.4%)

Scorpion 325 SC – FUNGICYD, a concentrate in the form of a concentrated suspension for dilution with water (SC) with a deep and systemic effect, used preventively and interventionally in the fight against diseases caused by fungi.

According to the FRAC classification, the active substance difenoconazole belongs to the FRAC group 3, while the active substance azoxystrobin belongs to the FRAC group 11.

Method of application

The agent is intended for use with a hand sprayer (including a backpack sprayer).

In the case of greenhouse applications – the agent is approved for use only in greenhouses with a durable structure, isolated from the ground.

Product label

Plant protection products should be used safely. Read the label and product information before each use. Know the hazards and follow the precautions listed on the label.

Packaging: 50ml

SCORPION 325 SC

  • zwalcza choroby grzybowe, mączniaka prawdziwego, plamistość liści, rdzę i wiele innych chorób
  • środek przeznaczony do użytku przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawiera

azoksystrobina (związek z grupy strobiliryn) – 200 g/l (18,2%)

difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,4%)

Scorpion 325 SC – FUNGICYD, koncentrat w postaci skoncentrowanej zawiesiny do rozcieńczania z wodą (SC) o działaniu głębokim i ogólnoustrojowym, stosowany profilaktycznie i interwencyjnie w zwalczaniu chorób wywoływanych przez grzyby.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna difenokonazol należy do grupy FRAC 3, natomiast substancja czynna azoksystrobina należy do grupy FRAC 11.

Sposób aplikacji

Środek przeznaczony do stosowania z opryskiwaczem ręcznym (w tym opryskiwaczem plecakowym).

W przypadku zastosowań szklarniowych – środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

Etykieta produktu

Środki ochrony roślin należy stosować w sposób bezpieczny. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę i informacje o produkcie. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności podanymi na etykiecie.

Opakowanie: 50 ml

Additional information

Weight 0.15 kg
Dimensions 15 × 5 × 5 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

Herbs seeds – BASIL RED -0.3G

£1.40

28 in stock

Add to basket
Flower seeds – BLACK EYED SUSAN VINE -0.4G

£1.70

5 in stock

Add to basket
Flower seeds – AGERATUM -0.4G

£2.20

9 in stock

Add to basket
SHIGEKI – sea algae plant stimulator NEW – 20 ml

£6.00

8 in stock

Add to basket