PROPLANT 722 SL – 250ML – AGRECOL

£21.90

Coming Soon!

SKU CM-PROPLANT-250ML Categories: , , ,

Share with others:

Description

PROPLANT 722 SL
 
  • fights fungal diseases of vegetables: phytophthora, rot, and downy mildew
  • agent intended for use by non-professional users
 
 
Active substance content:
propamocarb in the form of a complex with HCL (a compound from the group of carbamic acid derivatives) – 722 g / l (66.91%)
 
Proplant 722 SL is a fungicide in the form of a soluble concentrate for the preparation of a systemic water solution for preventive and interventional use in the protection of vegetable and ornamental plants against fungal diseases.
 
Application method
The product is intended for watering and for use with hand sprayers.
 
APPLICATION OF VEGETABLE PLANTS under covers (watering)
Cucumber, tomato. Phytophthora, rot, Lettuce – Phytophthora
Maximum / recommended concentration for a single use: 0.15% (15 ml in 10 liters of water)
Recommended amount of working liquid: 3–6 l / m²
Maximum number of treatments: 1
Date of use: the plants should be watered immediately after planting
prophylactically, to protect the roots and the base of the shoot against infection by soil pathogens or as an intervention at the first disease symptoms. Quantity
adjust the working liquid to the size and density of the plants.
 
Head cabbage, cauliflower – downy mildew
Maximum / recommended concentration for a single use: 0.15% (15 ml of the agent in 10 liters of water)
Recommended amount of working liquid: 6 l / m²
Maximum number of treatments: 1
Time of use: watered immediately after sowing or shortly after emergence.
 
VEGETABLE PLANTS under covers (spraying)
Lettuce – Downy mildew
Maximum / recommended concentration for a single use: 0.15% (15 ml of the agent in 10 liters of water)
Recommended amount of water: 10 l / 100 m²
Maximum number of treatments: 3
Interval between treatments: at least 10 days.
Date of use: first use the agent as an intervention after the first symptoms of diseases appear. Perform the next 2 treatments at intervals of 10 days, from the phase of 9 or more leaves to the phase of reaching the typical size.
 
Cucumber – Downy mildew
Maximum / recommended concentration for a single use: 0.3% (30 ml of the agent in 10 liters of water).
Recommended amount of water: 10 l / 100 m²
Maximum number of treatments: 3
Interval between treatments: at least 10 days
Date of use: first use the agent as an intervention after the first symptoms of diseases appear. Perform the next 2 treatments at intervals of 10 days, from the beginning of the development of side shoots to the phase of full fruit maturity.
Recommended spraying: fine-drop.
 
VEGETABLE PLANTS in field cultivation (spraying)
Lettuce – Downy mildew
Maximum / recommended dose for a single use: 15 ml / 100m²
Recommended amount of water: 5–15 l / 100 m²
Maximum number of treatments: 3
Interval between treatments: at least 10 days
Date of use: first use the agent as an intervention after the first symptoms of diseases appear. Perform the next 2 treatments at intervals of 10 days, from the phase of 9 or more leaves to the phase of reaching the typical size.
 
Cucumber – Downy mildew
Maximum dose for single use: 30 ml / 100m²
The recommended dose for a single use: 15 ml / 100 m²
Recommended amount of water: 5-10 l / 100 m²
Maximum number of treatments: 3
Interval between treatments: at least 10 days
Use the higher of the recommended doses when the disease is more severe.
Date of use: first use the agent as an intervention after the first symptoms of diseases appear. Perform the next 2 treatments at intervals of 10 days, from
the beginning of the development of side shoots to the stage of full fruit maturity.
Recommended spraying: fine-drop.
 
ORNAMENTAL PLANTS under cover (watering)
Gerbera Phytophthora (disease reduction)
Maximum / recommended concentration for a single use: 0.3% (30 ml of the agent in 10 liters of water)
Recommended amount of working liquid: 3–6 l / m²
Maximum number of treatments: 3
Interval between treatments: at least 10 days
Date of use: use prophylactically.
 
Lawson’s Cypress – Phytophthorosis
With a high intensity of the perpetrator of phytophthora, the agent reduces the incidence of the disease.
Maximum / recommended concentration for a single use: 0.3% (30 ml of the agent in 10 liters of water)
Recommended amount of working liquid: 3–6 l / m²
Maximum number of treatments: 3
Interval between treatments: at least 10 days
Date of use: use prophylactically or immediately after noticing the first symptoms.
 
Poinsettia, diphenbachia, pelargonium – Rot rot
Maximum / recommended concentration for a single use: 0.3% (30 ml of the agent in 10 liters of water)
Recommended amount of working liquid: 3–6 l / m²
Adjust the amount of working liquid to the size and density of plants. Maximum number of treatments: 3
Interval between treatments: at least 10 days
Date of use: the plants should be watered immediately after planting (prophylactically) in order to protect the roots and the base of the shoot from infection by soil pathogens or as an intervention when the first disease symptoms appear.
 
ORNAMENTAL PLANTS under covers (spraying)
Gerbera, rose Downy mildew
Maximum / recommended concentration for a single use: 0.3% (30 ml of the agent in 10 liters of water)
Recommended amount of water: 5-10 l / 100 m²
Adjust the amount of working liquid to the size and density of plants. Maximum number of treatments: 3 Interval between treatments: at least 10 days. 
Date of use: the agent should be used in intervention after the first symptoms of diseases appear. Perform the next 2 treatments at intervals of 10 days.
 
Attention:
1. Use the agent alternately with fungicides belonging to other chemical groups, with a different mechanism of action.
2. When applying the product in the field, do not allow the spray liquid to drift onto the neighboring arable plantations.
3. Before applying the product to ornamental plants, perform a trial treatment on each cultivar in order to check whether any symptoms of phytotoxicity have occurred within 7 days.
 
250ml packaging
 
 
Plant protection products should be used safely. Before each use, read the information provided on the label and product information. Know the hazards and follow the precautions listed on the attached label.
PROPLANT 722 SL
 
  • zwalcza choroby grzybowe warzyw: fitoforę, zgniliznę, mączniaka rzekomego
  • środek przeznaczony do użytku przez użytkowników nieprofesjonalnych
 
 
Zawartość substancji czynnej:
propamokarb w postaci kompleksu z HCL (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 722 g/l (66,91%)
 
Proplant 722 SL jest środkiem grzybobójczym w postaci rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania wodnego roztworu ogólnoustrojowego do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi.
 
Metoda aplikacji
Produkt przeznaczony do podlewania oraz do stosowania z opryskiwaczami ręcznymi.
 
STOSOWANIE ROŚLIN WARZYW pod osłonami (podlewanie)
Ogórek, pomidor. Phytophthora, zgnilizna, Sałata – Phytophthora
Maksymalne/zalecane stężenie do jednorazowego użycia: 0,15% (15 ml na 10 litrów wody)
Zalecana ilość cieczy roboczej: 3–6 l/m²
Maksymalna ilość zabiegów: 1
Termin stosowania: rośliny należy podlać bezpośrednio po posadzeniu
profilaktycznie w celu ochrony korzeni i podstawy pędu przed porażeniem przez patogeny glebowe lub interwencyjnie przy pierwszych objawach chorobowych. Ilość
dostosuj płyn roboczy do wielkości i gęstości roślin.
 
Kapusta głowiasta, kalafior – mączniak rzekomy
Maksymalne/zalecane stężenie do jednorazowego użycia: 0,15% (15 ml środka na 10 litrów wody)
Zalecana ilość cieczy roboczej: 6 l/m²
Maksymalna ilość zabiegów: 1
Termin stosowania: podlewać bezpośrednio po siewie lub krótko po wschodach.
 
VEGETABLE PLANTS under covers (spraying)
Lettuce – Downy mildew
Maximum / recommended concentration for a single use: 0.15% (15 ml of the agent in 10 liters of water)
Recommended amount of water: 10 l / 100 m²
Maximum number of treatments: 3
Interval between treatments: at least 10 days.
Date of use: first use the agent as an intervention after the first symptoms of diseases appear. Perform the next 2 treatments at intervals of 10 days, from the phase of 9 or more leaves to the phase of reaching the typical size.
 
Cucumber – Downy mildew
Maximum / recommended concentration for a single use: 0.3% (30 ml of the agent in 10 liters of water).
Recommended amount of water: 10 l / 100 m²
Maximum number of treatments: 3
Interval between treatments: at least 10 days
Date of use: first use the agent as an intervention after the first symptoms of diseases appear. Perform the next 2 treatments at intervals of 10 days, from the beginning of the development of side shoots to the phase of full fruit maturity.
Recommended spraying: fine-drop.
 
VEGETABLE PLANTS in field cultivation (spraying)
Lettuce – Downy mildew
Maximum / recommended dose for a single use: 15 ml / 100m²
Recommended amount of water: 5–15 l / 100 m²
Maximum number of treatments: 3
Interval between treatments: at least 10 days
Date of use: first use the agent as an intervention after the first symptoms of diseases appear. Perform the next 2 treatments at intervals of 10 days, from the phase of 9 or more leaves to the phase of reaching the typical size.
 
Cucumber – Downy mildew
Maximum dose for single use: 30 ml / 100m²
The recommended dose for a single use: 15 ml / 100 m²
Recommended amount of water: 5-10 l / 100 m²
Maximum number of treatments: 3
Interval between treatments: at least 10 days
Use the higher of the recommended doses when the disease is more severe.
Date of use: first use the agent as an intervention after the first symptoms of diseases appear. Perform the next 2 treatments at intervals of 10 days, from
the beginning of the development of side shoots to the stage of full fruit maturity.
Recommended spraying: fine-drop.
 
ORNAMENTAL PLANTS under cover (watering)
Gerbera Phytophthora (disease reduction)
Maximum / recommended concentration for a single use: 0.3% (30 ml of the agent in 10 liters of water)
Recommended amount of working liquid: 3–6 l / m²
Maximum number of treatments: 3
Interval between treatments: at least 10 days
Date of use: use prophylactically.
 
Lawson’s Cypress – Phytophthorosis
With a high intensity of the perpetrator of phytophthora, the agent reduces the incidence of the disease.
Maximum / recommended concentration for a single use: 0.3% (30 ml of the agent in 10 liters of water)
Recommended amount of working liquid: 3–6 l / m²
Maximum number of treatments: 3
Interval between treatments: at least 10 days
Date of use: use prophylactically or immediately after noticing the first symptoms.
 
Poinsettia, diphenbachia, pelargonium – Rot rot
Maximum / recommended concentration for a single use: 0.3% (30 ml of the agent in 10 liters of water)
Recommended amount of working liquid: 3–6 l / m²
Adjust the amount of working liquid to the size and density of plants. Maximum number of treatments: 3
Interval between treatments: at least 10 days
Date of use: the plants should be watered immediately after planting (prophylactically) in order to protect the roots and the base of the shoot from infection by soil pathogens or as an intervention when the first disease symptoms appear.
 
ORNAMENTAL PLANTS under covers (spraying)
Gerbera, rose Downy mildew
Maximum / recommended concentration for a single use: 0.3% (30 ml of the agent in 10 liters of water)
Recommended amount of water: 5-10 l / 100 m²
Adjust the amount of working liquid to the size and density of plants. Maximum number of treatments: 3 Interval between treatments: at least 10 days. 
Date of use: the agent should be used in intervention after the first symptoms of diseases appear. Perform the next 2 treatments at intervals of 10 days.
 
Attention:
1. Use the agent alternately with fungicides belonging to other chemical groups, with a different mechanism of action.
2. When applying the product in the field, do not allow the spray liquid to drift onto the neighboring arable plantations.
3. Przed zastosowaniem preparatu na rośliny ozdobne wykonać próbny zabieg na każdej odmianie w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy fitotoksyczności.
 
Opakowanie 250 ml
 
 
Środki ochrony roślin należy stosować w sposób bezpieczny. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacją podaną na etykiecie oraz informacją o produkcie. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności podanymi na dołączonej etykiecie.

Additional information

Weight 0.45 kg
Dimensions 15 × 6 × 6 cm
Volume

250ML

Brand

Agrecol

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

Herbs seeds – CHAMO MILE -0.1G

£1.40

6 in stock

Add to basket
Flower seeds – CARNATION -0.3G

£1.40

8 in stock

Add to basket
Flower seeds – CALABASH – 1G

£1.70

7 in stock

Add to basket
SHIGEKI – sea algae plant stimulator NEW – 20 ml

£6.00

8 in stock

Add to basket