HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

PROPLANT 722SL – 50 ML

£12.00

Coming Soon!

SKU CM-PROPLANT-722SL-50ML Categories: , , ,
Preventive and intervention fungicide - Margaret Mayar Garden Centre - UK
Preventive and intervention fungicide – Margaret Mayar Garden Centre – UK

Proplant 722 SL: Preventive and intervention fungicide for vegetables and ornamental plants, effective against fungal diseases.

Share with others:

Description

PROPLANT 722 SL – PREVENTIVE AND INTERVENTION FUNGICIDE

Proplant 722 SL is a preventive and intervention fungicide for vegetables in the form of a soluble concentrate for the preparation of a systemic water solution for preventive and interventional use in the protection of vegetable also ornamental plants against fungal diseases.

 • fights fungal diseases of vegetables: phytophthora, rot, also downy mildew
 • agent intended for use by non-professional users

Active substance content:

 • propamocarb in the form of a complex with HCL (a compound from the group of carbamic acid derivatives) – 722 g / l (66.91%)

Application method

The product is intended for watering also for use with hand sprayers.

APPLICATION OF VEGETABLE PLANTS under covers (watering)

Cucumber, tomato. Phytophthora, rot, Lettuce – Phytophthora
 • Maximum / recommended concentration for a single use: 0.15% (15 ml in 10 liters of water)
 • Recommended amount of working liquid: 3–6 l / m²
 • Maximum number of treatments: 1

Date of use: the plants should be watered immediately after planting prophylactically, to protect the roots also the base of the shoot against infection by soil pathogens or as an intervention at the first disease symptoms.

Quantity adjust the working liquid to the size also density of the plants.

Head cabbage, cauliflower – downy mildew
 • Maximum / recommended concentration for a single use: 0.15% (15 ml of the agent in 10 liters of water)
 • Recommended amount of working liquid: 6 l / m²
 • Maximum number of treatments: 1

Time of use: watered immediately after sowing or shortly after emergence.

VEGETABLE PLANTS under covers (spraying)
Lettuce – Downy mildew
 • Maximum / recommended concentration for a single use: 0.15% (15 ml of the agent in 10 liters of water)
 • Recommended amount of water: 10 l / 100 m²
 • Maximum number of treatments: 3
 • Interval between treatments: at least 10 days.

Date of use: first use the agent as an intervention after the first symptoms of diseases appear. Perform the next 2 treatments at intervals of 10 days, from the phase of 9 or more leaves to the phase of reaching the typical size.

Cucumber – Downy mildew
 • Maximum / recommended concentration for a single use: 0.3% (30 ml of the agent in 10 liters of water).
 • Recommended amount of water: 10 l / 100 m²
 • Maximum number of treatments: 3
 • Interval between treatments: at least 10 days

Date of use: first use the agent as an intervention after the first symptoms of diseases appear. Perform the next 2 treatments at intervals of 10 days, from the beginning of the development of side shoots to the phase of full fruit maturity.

Recommended spraying: fine-drop.

VEGETABLE PLANTS in field cultivation (spraying)

Lettuce – Downy mildew
 • Maximum / recommended dose for a single use: 15 ml / 100m²
 • Recommended amount of water: 5–15 l / 100 m²
 • Maximum number of treatments: 3
 • Interval between treatments: at least 10 days

Date of use: first use the agent as an intervention after the first symptoms of diseases appear. Perform the next 2 treatments at intervals of 10 days, from the phase of 9 or more leaves to the phase of reaching the typical size.

Cucumber – Downy mildew
 • Maximum dose for single use: 30 ml / 100m²
 • The recommended dose for a single use: 15 ml / 100 m²
 • Recommended amount of water: 5-10 l / 100 m²
 • Maximum number of treatments: 3
 • Interval between treatments: at least 10 days

Use the higher of the recommended doses when the disease is more severe.

Date of use: first use the agent as an intervention after the first symptoms of diseases appear. Perform the next 2 treatments at intervals of 10 days, fromthe beginning of the development of side shoots to the stage of full fruit maturity.

Recommended spraying: fine-drop.

ORNAMENTAL PLANTS under cover (watering)

Gerbera Phytophthora (disease reduction)
 • Maximum / recommended concentration for a single use: 0.3% (30 ml of the agent in 10 liters of water)
 • Recommended amount of working liquid: 3–6 l / m²
 • Maximum number of treatments: 3
 • Interval between treatments: at least 10 days

Date of use: use prophylactically.

Lawson’s Cypress – Phytophthorosis

With a high intensity of the perpetrator of phytophthora, the agent reduces the incidence of the disease.

 • Maximum / recommended concentration for a single use: 0.3% (30 ml of the agent in 10 liters of water)
 • Recommended amount of working liquid: 3–6 l / m²
 • Maximum number of treatments: 3
 • Interval between treatments: at least 10 days

Date of use: use prophylactically or immediately after noticing the first symptoms.

Poinsettia, diphenbachia, pelargonium – Rot rot
 • Maximum / recommended concentration for a single use: 0.3% (30 ml of the agent in 10 liters of water)
 • Recommended amount of working liquid: 3–6 l / m²
 • Adjust the amount of working liquid to the size also density of plants. Maximum number of treatments: 3
 • Interval between treatments: at least 10 days

Date of use: the plants should be watered immediately after planting (prophylactically) in order to protect the roots and the base of the shoot from infection by soil pathogens or as an intervention when the first disease symptoms appear.

ORNAMENTAL PLANTS under covers (spraying)

Gerbera, rose Downy mildew
 • Maximum / recommended concentration for a single use: 0.3% (30 ml of the agent in 10 liters of water)
 • Recommended amount of water: 5-10 l / 100 m²
 • Adjust the amount of working liquid to the size also density of plants. Maximum number of treatments: 3 Interval between treatments: at least 10 days.

Date of use: the agent should be used in intervention after the first symptoms of diseases appear. Perform the next 2 treatments at intervals of 10 days.

Attention:

 1. Use the agent alternately with fungicides belonging to other chemical groups, with a different mechanism of action.
 2. When applying the product in the field, do not allow the spray liquid to drift onto the neighboring arable plantations.
 3. Before applying the product to ornamental plants, perform a trial treatment on each cultivar in order to check whether any symptoms of phytotoxicity have occurred within 7 days.

50ml packaging

Generally, plant protection products should be used safely. Before each use, read the information provided on the label and product information. Know the hazards also follow the precautions listed on the attached label.

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

PROPLANT 722 SL
 
 • zwalcza choroby grzybowe warzyw: fitoforę, zgniliznę, mączniaka rzekomego
 • środek przeznaczony do użytku przez użytkowników nieprofesjonalnych
 
 
Zawartość substancji czynnej:
propamokarb w postaci kompleksu z HCL (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 722 g/l (66,91%)
 
Proplant 722 SL jest środkiem grzybobójczym w postaci rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania wodnego roztworu ogólnoustrojowego do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi.
 
Metoda aplikacji
Produkt przeznaczony do podlewania oraz do stosowania z opryskiwaczami ręcznymi.
 
STOSOWANIE ROŚLIN WARZYW pod osłonami (podlewanie)
Ogórek, pomidor. Phytophthora, zgnilizna, Sałata – Phytophthora
Maksymalne/zalecane stężenie do jednorazowego użycia: 0,15% (15 ml na 10 litrów wody)
Zalecana ilość cieczy roboczej: 3–6 l/m²
Maksymalna ilość zabiegów: 1
Termin stosowania: rośliny należy podlać bezpośrednio po posadzeniu
profilaktycznie w celu ochrony korzeni i podstawy pędu przed porażeniem przez patogeny glebowe lub interwencyjnie przy pierwszych objawach chorobowych. Ilość
dostosuj płyn roboczy do wielkości i gęstości roślin.
 
Kapusta głowiasta, kalafior – mączniak rzekomy
Maksymalne/zalecane stężenie do jednorazowego użycia: 0,15% (15 ml środka na 10 litrów wody)
Zalecana ilość cieczy roboczej: 6 l/m²
Maksymalna ilość zabiegów: 1
Termin stosowania: podlewać bezpośrednio po siewie lub krótko po wschodach.
 
ROŚLINY WARZYW pod osłonami (opryski)
Sałata – Mączniak rzekomy
Maksymalne/zalecane stężenie do jednorazowego użycia: 0,15% (15 ml środka na 10 litrów wody)
Zalecana ilość wody: 10 l / 100 m²
Maksymalna ilość zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: pierwsze zastosowanie środka interwencyjnie po pojawieniu się pierwszych objawów chorób. Kolejne 2 zabiegi wykonać w odstępach 10 dni, od fazy 9 lub więcej liści do fazy osiągania typowej wielkości.
 
Ogórek – Mączniak rzekomy
Maksymalne/zalecane stężenie do jednorazowego użycia: 0,3% (30 ml środka na 10 litrów wody).
Zalecana ilość wody: 10 l / 100 m²
Maksymalna ilość zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni
Termin stosowania: pierwsze zastosowanie środka interwencyjnie po pojawieniu się pierwszych objawów chorób. Kolejne 2 zabiegi wykonać w odstępach 10 dni, od początku rozwoju pędów bocznych do fazy pełnej dojrzałości owoców.
Zalecany oprysk: drobnokroplisty.
 
ROŚLINY WARZYW w uprawie polowej (opryski)
Sałata – Mączniak rzekomy
Maksymalna / zalecana dawka do jednorazowego użycia: 15 ml / 100m²
Zalecana ilość wody: 5–15 l / 100 m²
Maksymalna ilość zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni
Termin stosowania: pierwsze zastosowanie środka interwencyjnie po pojawieniu się pierwszych objawów chorób. Kolejne 2 zabiegi wykonać w odstępach 10 dni, od fazy 9 lub więcej liści do fazy osiągania typowej wielkości.
 
Ogórek – Mączniak rzekomy
Maksymalna dawka do jednorazowego użycia: 30 ml / 100m²
Zalecana dawka do jednorazowego użycia: 15 ml / 100 m²
Zalecana ilość wody: 5-10 l / 100 m²
Maksymalna ilość zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni
W przypadku cięższego przebiegu choroby należy stosować wyższą z zalecanych dawek.
Termin stosowania: pierwsze zastosowanie środka interwencyjnie po pojawieniu się pierwszych objawów chorób. Kolejne 2 zabiegi wykonać w odstępach 10 dni, od godz
początek rozwoju pędów bocznych do fazy pełnej dojrzałości owoców.
Zalecany oprysk: drobnokroplisty.
 
ROŚLINY OZDOBNE pod osłonami (podlewanie)
Gerbera Phytophthora (redukcja chorób)
Maksymalne/zalecane stężenie do jednorazowego użycia: 0,3% (30 ml środka na 10 litrów wody)
Zalecana ilość cieczy roboczej: 3–6 l/m²
Maksymalna ilość zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni
Data użycia: stosować profilaktycznie.
 
Cyprysik Lawsona – fitoftoroza
Przy dużym nasileniu sprawcy phytophthora środek zmniejsza częstość występowania choroby.
Maksymalne/zalecane stężenie do jednorazowego użycia: 0,3% (30 ml środka na 10 litrów wody)
Zalecana ilość cieczy roboczej: 3–6 l/m²
Maksymalna ilość zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni
Termin stosowania: stosować profilaktycznie lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów.
 
Poinsecja, difenbachia, pelargonia – Zgnilizna
Maksymalne/zalecane stężenie do jednorazowego użycia: 0,3% (30 ml środka na 10 litrów wody)
Zalecana ilość cieczy roboczej: 3–6 l/m²
Ilość płynu roboczego dostosuj do wielkości i gęstości roślin. Maksymalna ilość zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni
Termin stosowania: rośliny należy podlewać bezpośrednio po posadzeniu (profilaktycznie) w celu ochrony korzeni i podstawy pędu przed porażeniem przez patogeny glebowe lub interwencyjnie przy pojawieniu się pierwszych objawów chorobowych.
 
ROŚLINY OZDOBNE pod osłonami (opryski)
Gerbera, róża Mączniak rzekomy
Maksymalne/zalecane stężenie do jednorazowego użycia: 0,3% (30 ml środka na 10 litrów wody)
Zalecana ilość wody: 5-10 l / 100 m²
Ilość płynu roboczego dostosuj do wielkości i gęstości roślin. Maksymalna ilość zabiegów: 3 Odstępy między zabiegami: min. 10 dni. 
Termin stosowania: środek stosować interwencyjnie po pojawieniu się pierwszych objawów chorobowych. Kolejne 2 zabiegi wykonać w odstępach 10 dni.
 
Uwaga:
1. Środek stosować naprzemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.
2. Podczas stosowania preparatu w polu nie dopuścić do znoszenia cieczy roboczej na sąsiednie plantacje rolne.
3. Przed zastosowaniem preparatu na rośliny ozdobne wykonać próbny zabieg na każdej odmianie w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy fitotoksyczności.
 
Opakowanie 50 ml
 
 
Środki ochrony roślin należy stosować w sposób bezpieczny. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacją podaną na etykiecie oraz informacją o produkcie. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności podanymi na dołączonej etykiecie.

Additional information

Weight 0.15 kg
Dimensions 16 × 5 × 5 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

17 in stock

Add to basket
SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

Coming Soon!

Read more