ORVEGO 525SC – 5 ML

£4.40

14 in stock

SKU CM-ORVEGO-525SC-5ML Categories: , , ,

Share with others:

Description

ORVEGO 525 SC

  • fights fungal diseases in tomato, cucumber and potato crops
  • agent intended for use by non-professional users

 

Contains

ametoctradin (a compound from the group of pyrimidineamine derivatives) – 300 g / l (27.0%)

dimethomorph (a compound from the group of cinnamic acid derivatives) – 225 g/l (20.3%)

 

Fungicide in the form of a concentrated suspension for dilution with water, with a deep and contact effect, for preventive and intervention use.

According to the FRAC classification, the active substance ametoctradin belongs to group 45 and the active substance dimethomorph to group 40.

 

Method of application

Agent to be used with a hand sprayer (including a backpack sprayer).

 

Product label

Plant protection products should be used safely. Read the label and product information before each use. Pay attention to the hazard statements and follow the rules for safe use of the product indicated on the label.

 

Packaging: 5ml

ORVEGO 525 SC

  • zwalcza choroby grzybowe w uprawach pomidorów, ogórków i ziemniaków
  • środek przeznaczony do użytku przez użytkowników nieprofesjonalnych

 

Zawiera

ametoktradyna (związek z grupy pochodnych pirymidynoaminy) – 300 g/l (27,0%)

dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) – 225 g/l (20,3%)

 

Fungicyd w postaci skoncentrowanej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu głębokim i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna ametoktradyna należy do grupy 45, a substancja czynna dimetomorf do grupy 40.

 

Sposób aplikacji

Środek do stosowania z opryskiwaczem ręcznym (w tym opryskiwaczem plecakowym).

 

Etykieta produktu

Środki ochrony roślin należy stosować w sposób bezpieczny. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę i informacje o produkcie. Należy zwracać uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i stosować się do zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

 

Opakowanie: 5 ml

Additional information

Weight 0.07 kg
Dimensions 16 × 7 × 5 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

Flower seeds – CHINA ASTER-PRINCESS MIXED -0.6G

£1.70

18 in stock

Add to basket
Flower seeds – CALABASH – 1G

£1.70

7 in stock

Add to basket
SHIGEKI – sea algae plant stimulator NEW – 20 ml

£6.00

8 in stock

Add to basket
Potassium garden soap – 500 ml

£5.00

24 in stock

Add to basket