HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

ORGANIK LIQUID FOR PESTS – FIGHTS: GREEN SPRUCE GALL APHID, COCCOIDEA, SPIDER MITES AND OTHER – 500ml Spray

£8.90

Coming Soon!

SKU MM-NATURA-BIO-OCHOJNIK-500ML Category:

Organic liquid for pests, effective against Green spruce gall aphid and various pests in gardens and homes. Safe and natural solution.

Share with others:

Description

ORGANIC LIQUID FOR PESTS

Ready-to-use organic liquid for pests based on natural vegetable oils intended for the natural elimination of pests: Green spruce gall aphid, Coccoidea, midges, scale insects, spider mites, aphids, whiteflies, thrips, mealy bugs, caterpillars of butterflies (in the early stages of development) and others. Intended for use in ornamental, fruit and vegetable crops in the garden and at home.

  • There is no grace period
  • Harmless to humans, animals and the environment

Liquid for pests – ochojniks, bugs, spider mites and others is a ready-to-use natural preparation, made on the basis of vegetable oils. Designed to eliminate harmful insects, including: aphids, whiteflies, thrips, mealybugs, butterfly caterpillars (in the early stages of development). Also to combat mites and spider mites in all stages of development (eggs, larvae, adults).

Used to reduce the number of pests on ornamental and orchard plants as well as on vegetables and herbs. Safe and convenient to use, it allows you to fight plant pests in a natural way, both at home and in the garden. Liquid for pests – ochojniki, junipers, spider mites and others does not have a grace period, so fruits and vegetables are ready to eat after washing.

Action of the preparation:

The product has a contact effect on sprayed insects and mites. Liquid droplets form a physical barrier on the body of the pest, clogging the trachea, which is part of the respiratory system. The pest is cut off from air access, which results in its liquidation.

Method of application:

Shake before use. Use when you notice the first pests or symptoms of their feeding. Thoroughly spray those parts of the plant where pests feed – especially the underside of the leaves. Spraying should be carried out during rainless weather, which will allow the preparation to dry quickly. Perform a maximum of 3 treatments, at intervals of 7-10 days.

Do not spray the flowers. It is best to perform the treatment in the morning or evening, when insects show the least activity. Do not spray plants in full sun and at temperatures above 25˚C. Vegetables or fruits sprayed with the preparation should be washed before consumption.

Packaging: 500ml spray

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

PŁYN NA SZKODNIKI – ZWALCZA: MSZYCĘ ŚWIERKOWĄ ZIELONĄ, TARCZNIKI, ROZTOCZÓWKI I INNE

Gotowy do użycia preparat na bazie naturalnych olejów roślinnych przeznaczony do naturalnego zwalczania szkodników: mszycy świerkowej zielonej, owady łuskowe – tarczniki, Coccoidea, muszek,  przędziorków, mszyc, mączlików, wciornastków, wełnowców, gąsienic motyli (w początkowej fazie rozwoju) i inne. Przeznaczony do stosowania w uprawach ozdobnych, owocowych i warzywnych w ogrodzie iw domu.

Nie ma okresu karencji

Nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska

Płyn na szkodniki – ochojniki, pluskwy, przędziorki i inne to gotowy do użycia preparat naturalny, sporządzony na bazie olejów roślinnych. Przeznaczony do zwalczania szkodliwych owadów, w tym: mszyc, mączlików, wciornastków, wełnowców, gąsienic motyli (we wczesnych stadiach rozwojowych). Również do zwalczania przędziorków i przędziorków we wszystkich stadiach rozwojowych (jaja, larwy, postacie dorosłe). Stosowany w celu ograniczenia liczebności szkodników na roślinach ozdobnych i sadowniczych oraz na warzywach i ziołach. Bezpieczny i wygodny w użyciu, pozwala w naturalny sposób zwalczać szkodniki roślin, zarówno w domu, jak iw ogrodzie. Płyn na szkodniki – ochojniki, jałowce, przędziorki i inne nie ma okresu karencji, więc owoce i warzywa są gotowe do spożycia po umyciu.

Działanie preparatu:

Preparat działa kontaktowo na opryskiwane owady i roztocza. Kropelki cieczy tworzą fizyczną barierę na ciele szkodnika, zatykając tchawicę, która jest częścią układu oddechowego. Szkodnik zostaje odcięty od dostępu powietrza, co skutkuje jego likwidacją.

Metoda aplikacji:

Wstrząśnij przed użyciem. Stosować w przypadku zauważenia pierwszych szkodników lub objawów ich żerowania. Dokładnie spryskaj te części rośliny, na których żerują szkodniki – szczególnie spód liści. Oprysk należy przeprowadzić w czasie bezdeszczowej pogody, co pozwoli na szybkie wyschnięcie preparatu. Wykonać maksymalnie 3 zabiegi, w odstępach 7-10 dni. Nie spryskiwać kwiatów. Zabieg najlepiej wykonywać rano lub wieczorem, kiedy owady wykazują najmniejszą aktywność. Nie opryskiwać roślin w pełnym słońcu iw temperaturze powyżej 25˚C. Warzywa lub owoce opryskane preparatem należy umyć przed spożyciem.

Opakowanie: spray 500 ml

Additional information

Weight 0.65 kg
Dimensions 22 × 10 × 4 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

Coming Soon!

Read more
DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

17 in stock

Add to basket