HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

NEEMAZAL – T/S 3 ML

£5.00

Coming Soon!

SKU CM-NEEMAZAL-3ML Categories: , , ,
Insecticide with a broad spectrum of activity - Margaret Mayar Garden Centre - UK
Insecticide with a broad spectrum of activity – Margaret Mayar Garden Centre – UK

INSECTICIDE with a broad spectrum of activity for sucking, biting, and mining insects. Concentrate for foliar spray. Fights earthworms, whiteflies and others.

Share with others:

Description

NEEMAZAL T/S – INSECTICIDE WITH A BROAD SPECTRUM OF ACTIVITY

INSECTICIDE with a broad spectrum of activity, for combating sucking, biting also mining insects, in the form of a concentrate for the preparation of a water emulsion (EC), to be used as a foliar spray.

Fights earthworms, whiteflies, sucking, biting and leaf-mining insects on ornamental plants, as well as vegetables, herbs and apple trees
agent intended for use by non-professional users.

Contains

  • azadirachtin A (a compound from the limonoid group) – 9.8 g/l (1.0%)

The agent has a deep action on the plant, also a gastric action on the target organisms. Insect activity ceases within a few hours after ingestion. The larval forms stop feeding and their development stops, which eventually leads to their death after a few days. Adult forms cease feeding, limit their fertility, and experience reduced mortality to a lesser extent.

According to the IRAC classification, the active substance azadirachtin A belongs to the group of unknown or non-specific mechanism of action (IRAC UN group).

Method of application

Use the agent with a hand sprayer.

Product label

Plant protection products should be used safely. Read the label and product information before each use. Know the hazards and follow the precautions listed on the label.

Packaging: 3ml

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

NEEMAZAL T/S

  • zwalcza dżdżownice, mączliki, owady ssące, gryzące i wygryzające liście na roślinach ozdobnych, a także warzywach, ziołach i jabłoniach
  • środek przeznaczony do użytku przez użytkowników nieprofesjonalnych

 

Zawiera

azadirachtyna A (związek z grupy limonoidów) – 9,8 g/l (1,0%)

 

INSEKTYCYD o szerokim spektrum działania, do zwalczania owadów ssących, gryzących i żerujących, w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), do stosowania jako oprysk dolistny.

Środek działa głęboko na roślinę, a żołądkowo na organizmy docelowe. Aktywność owadów ustaje w ciągu kilku godzin po spożyciu. Formy larwalne przestają żerować i zatrzymuje się ich rozwój, co ostatecznie prowadzi do ich śmierci po kilku dniach. Postacie dorosłe przestają żerować, ich płodność jest ograniczona iw mniejszym stopniu śmiertelność.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC, substancja czynna azadirachtyna A należy do grupy o nieznanym lub nieswoistym mechanizmie działania (grupa IRAC UN).

 

Sposób aplikacji

Środek przeznaczony do stosowania z opryskiwaczem ręcznym.

 

Etykieta produktu

Środki ochrony roślin należy stosować w sposób bezpieczny. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę i informacje o produkcie. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności podanymi na etykiecie.

Opakowanie: 3 ml

Additional information

Weight 0.07 kg
Dimensions 16 × 7 × 3 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

Coming Soon!

Read more
DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

17 in stock

Add to basket