FLORAMITE 240SC – 5 ML

£9.60

10 in stock

SKU CM-FLORAMITE-240SC-5ML Categories: , , ,

Share with others:

Description

FLORAMITE 240 SC

  • fights spider mites
  • agent intended for use by professional and non-professional users

 

Active substance content:

bifenazate – (a compound from the group of carbazinates) – 240 g/l (22.62%). Substance that is not a biologically active substance: propane – 1,2-diol.

 

Floramite 240 SC – Acaricide in the form of a concentrated suspension for dilution with water (SC), with contact action, intended for fighting spider mites in crops in permanent greenhouses.

It has a surface effect on the plant.

According to the IRAC classification, the active substance bifenazate is classified as group 20.

 

Method of application

The agent is intended for use with hand sprayers.

 

PLANT:

rose, chrysanthemum – grown in permanent greenhouses – spider mite

DOSE/CONCENTRATION

0.04% (4 ml of the agent in 10 liters of water) recommended amount of water: 15-20 liters / 100 m2

 

Product label

Plant protection products should be used safely. Read the label and product information before each use. Know the hazards and follow the precautions listed on the label.

 

Packaging: 5ml

FLORAMIT 240 SC

  • zwalcza przędziorków
  • środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych

 

Zawartość substancji czynnej:

bifenazat – (związek z grupy karbazynianów) – 240 g/l (22,62%). Substancja niebędąca substancją biologicznie czynną: propan – 1,2-diol.

 

Floramite 240 SC – Roztoczobójczy w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków w uprawach szklarniowych trwałych.

Działa powierzchniowo na roślinę.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna bifenazat jest sklasyfikowana jako grupa 20.

 

Sposób aplikacji

Środek przeznaczony do stosowania z opryskiwaczami ręcznymi.

 

ZAKŁAD:

róża, chryzantema – uprawiane w szklarniach stałych – przędziorek

DAWKA/STĘŻENIE

0,04% (4 ml środka na 10 litrów wody) zalecana ilość wody: 15-20 litrów / 100 m2

 

Etykieta produktu

Środki ochrony roślin należy stosować w sposób bezpieczny. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę i informacje o produkcie. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności podanymi na etykiecie.

 

Opakowanie: 5 ml

Additional information

Weight 0.07 kg
Dimensions 16 × 7 × 3 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

18 in stock

Add to basket
SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

Coming Soon!

Read more
COPPER 50WP – 10 G

£3.90

12 in stock

Add to basket