COPPER 50WP – 10 G

£3.90

Coming Soon!

SKU CM-MIEDZIAN-50WP-10G Categories: , , ,

Share with others:

Description

COPPER 50 WP

  • fights apple and pear scab, bacterial angular blotch, downy mildew and other fungal diseases
  • agent intended for use by non-professional users

 

Active substance content:

copper in the form of copper oxychloride – 50% (500 g / kg)

 

Miedzian 50 WP is a fungicide in the form of a powder for the preparation of a water suspension with a surface effect for preventive use in protection against diseases, in amateur cultivation of low-growing fruit trees and vegetable plants in allotments and home gardens.

 

Method of application

The agent is intended only for spot application using hand sprayers with a capacity of up to 10 l, excluding sprayers with combustion or electric drive.

 

Product label

Plant protection products should be used safely. Read the label and product information before each use. Know the hazards and follow the precautions listed on the label.

 

Packaging: 10g

MIEDŹ 50 WP

  • zwalcza parch jabłoni i gruszy, bakteryjną plamistość kanciastą, mączniaka rzekomego i inne choroby grzybowe
  • środek przeznaczony do użytku przez użytkowników nieprofesjonalnych

 

Zawartość substancji czynnej:

miedź w postaci tlenochlorku miedzi – 50% (500 g/kg)

 

Miedzian 50 WP jest środkiem grzybobójczym w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed chorobami, w amatorskiej uprawie niskich drzew owocowych i roślin warzywnych na działkach iw ogrodach przydomowych.

 

Sposób aplikacji

Środek przeznaczony jest wyłącznie do punktowego stosowania opryskiwaczami ręcznymi o pojemności do 10 l, z wyłączeniem opryskiwaczy spalinowych lub elektrycznych.

 

Etykieta produktu

Środki ochrony roślin należy stosować w sposób bezpieczny. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę i informacje o produkcie. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności podanymi na etykiecie.

 

Opakowanie: 10g

Additional information

Weight 0.05 kg
Dimensions 16 × 7 × 1.2 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

20 in stock

Add to basket
COPPER 50WP – 10 G

£3.90

Coming Soon!

Read more
SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

6 in stock

Add to basket