HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Autumn fertilizer – Universal, granulated, without nitrogen – 5 kg

£27.00

1 in stock

Please accept the fact that the colors of the products in the photos may differ from reality for many reasons, such as differences in resolution and monitor settings, lighting during shooting or even graphic editing. This is especially important in the case of online shopping, where we do not have the opportunity to see the product in person before buying.
I am a seller but also a buyer and I know how important the colors of the products you use for your projects are. I am also a designer and most of the photos in my listings are made by me. If you need more information about a product, please contact me before purchasing. It depends on the resolution of the model and individual monitor settings. If in doubt, it is always better to make sure and ask the seller for product details before buying.
Prohibition of copying and dissemination of photos: All provided photos are subject to copyright and remain the property of their owner (Image Owner). The Client (Person/Corporation) undertakes not to copy, alter, reproduce or distribute the photos without the written consent of the Photo Owner. The photos provided to the client are only intended for a specific purpose or project as agreed between the client and the owner of the photo. Any other use of the photos, not related to the contract, requires the written consent of the Photo Owner. Violation of these provisions may lead to the pursuit of legal claims against the Customer.

Share with others:

Description

UNIVERSAL AUTUMN FERTILIZER WITHOUT NITROGEN

 • the manure does not contain nitrogen
 • for fertilizing all garden plants
 • perfect for supplementing phosphorus or potassium deficiencie
 • efficiency: 1.2 kg for about 50 m2

Contents

 • EC fertilizer
 • phosphorus (P2O5) – 13%
 • potassium (K2O) – 27%

Description

Discover our Universal Autumn Fertilizer – a granular phosphorus-potassium blend, perfect for all perennial crops, including trees, shrubs, and creepers. Ideal for veggies and annual flowers, it extends the blooming season and speeds up fruit ripening. The rich potassium content promotes prolonged flowering, making it ideal for roses and autumn-flowering plants. Start using it early in summer (even from July) to replace nitrogen manures and boost your plant’s growth.

With its high potassium content, the shoots’ lignification is quickened, consequently providing protection to less resistant plant species from freezing. Potassium regulates water uptake and evaporation, boosting plant resilience to winter water scarcity. Phosphorus stimulates plants to produce a healthy and well-developed root system, which translates into better resistance to adverse environmental factors.

Crucially, our universal autumn manure lacks nitrogen, preventing excessive growth and vulnerable young shoots in cold weather. The balanced composition enhances winter dormancy, increasing plant hardiness and frost resistance.

Application method

Utilize our versatile autumn manure from mid-July for better winter dormancy preparation. To achieve optimal nutrient absorption before winter, it is advisable to commence fertilizing in August. Climate changes have prolonged the summer-autumn period, prolonging plant growth. Consider reapplying fall manure after 2 months. Avoid frosty conditions as plants cannot absorb nutrients from frozen ground. Conifer fall manure works in spring too, but supplementing with nitrogen is favored.

Fertilizer Doses

In the favored period, use 25 g (a handful)* of fertilizer for every 1 m2 of the area on which the plants grow. Spread the manure evenly around the plant and, if possible, mix it with the top layer of soil, and after use, water it amply. The fertilizer in contact with moist soil will gradually dissolve.

* – one handful is about 30-40 g of fertilizer.

Package 5 kg

If you’re unsure about this product, feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, and recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

UNIWERSALNY NAWÓZ JESIENNY BEZ AZOTU

 • obornik nie zawiera azotu
 • do nawożenia wszystkich roślin ogrodowych
 • idealny do uzupełnienia niedoborów fosforu lub potasu
 • wydajność: 1,2 kg na ok. 50 m2

Treść

 • Nawóz WE
 • fosfor (P2O5) – 13%
 • potas (K2O) – 27%

Opis

Poznaj nasz Uniwersalny Nawóz Jesienny – granulowaną mieszankę fosforowo-potasową, idealną do wszystkich upraw wieloletnich, w tym drzew, krzewów i pnączy. Idealny do warzyw i kwiatów jednorocznych, przedłuża okres kwitnienia i przyspiesza dojrzewanie owoców. Bogata zawartość potasu sprzyja przedłużonemu kwitnieniu, dzięki czemu idealnie nadaje się do róż i roślin kwitnących jesienią. Zacznij go używać wczesnym latem (nawet od lipca), aby zastąpić nawozy azotowe i przyspieszyć wzrost roślin.

Dzięki wysokiej zawartości potasu przyspiesza drewnienie pędów, co w konsekwencji zapewnia ochronę przed przemarzaniem mniej odpornym gatunkom roślin. Potas reguluje pobieranie i parowanie wody, zwiększając odporność roślin na niedobór wody w zimie. Fosfor pobudza rośliny do produkcji zdrowego i dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego, co przekłada się na lepszą odporność na niekorzystne czynniki środowiskowe.

Co najważniejsze, nasz uniwersalny jesienny obornik jest pozbawiony azotu, co zapobiega nadmiernemu wzrostowi i wrażliwym młodym pędom w chłodne dni. Zbilansowany skład poprawia spoczynek zimowy, zwiększając mrozoodporność roślin.

Sposób stosowania

Wykorzystaj nasz wszechstronny jesienny obornik od połowy lipca, aby lepiej przygotować się do spoczynku zimowego. Aby osiągnąć optymalne wchłanianie składników odżywczych przed zimą, zaleca się rozpoczęcie nawożenia w sierpniu. Zmiany klimatyczne wydłużyły okres letnio-jesienny, przedłużając wzrost roślin. Rozważ ponowne zastosowanie obornika jesiennego po 2 miesiącach. Unikaj mrozów, ponieważ rośliny nie mogą wchłaniać składników odżywczych z zamarzniętej ziemi. Obornik jesienny z drzew iglastych sprawdza się również wiosną, ale preferowana jest suplementacja azotem.

Dawki nawozów

W preferowanym okresie stosować 25 g (garść)* nawozu na każdy 1 m2 powierzchni, na której rosną rośliny. Obornik rozprowadzić równomiernie wokół rośliny i, jeśli to możliwe, wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, a po użyciu obficie podlać. Nawóz w kontakcie z wilgotną glebą będzie się stopniowo rozpuszczał.

* – jedna garść to około 30-40 g nawozu.

Opakowanie 5 kg

Jeśli nie masz pewności co do tego produktu, skontaktuj się z naszym zespołem. Chętnie Ci pomożemy, wyjaśnimy, jak działa produkt i polecimy inne odpowiednie opcje. Możesz również skontaktować się z nami na naszym fanpage’u na Facebooku – Centrum Ogrodnicze Margaret Mayar.

Additional information

Weight 6 kg
Dimensions 22 × 20 × 19 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products